Research Article
BibTex RIS Cite

The Sovereignty of Injustice

Year 2017, Issue: 6, 1 - 14, 28.11.2017

Abstract

AbstractThe discussion about justice is neither
realized through obtaining a social methodology nor the truth based conceptual
analysis, rather the discussion is a result of the loss of truth that means the facts of injustice prior to the ideal
one. This article tries to find an attitude against the sovereignty of
injustice in neo-capitalist societies that are full of stimuli by making a
comparison between the philosophy of law
and sociology of law. This comparison stands against injustice that may stem
from ignoring conceptual and factual differences; and also this comparison
suggests a broader philosophical-sociological approach of justice between
theory and praxis for the science of law. Unfortunately,
the majority of the people accept the suspicion injustice situation as a permanent situation. The acknowledgement of
injustice in discussions has been realised concurrently with the legitimacy of
social inequality.

References

  • Acar, M. ve Demir, Ö. (2005). Sosyal Bilimler Sözlüğü. Ankara: Adres. Aral, V. (2012). Toplum ve Adaletli Yaşam. İstanbul: Legal Yayıncılık.Aral, V. (2004). Beklediğimiz ve Bizden Beklenen Adalet. İstanbul: Legal Yayıncılık. Aybay, A., Aybay, R. (2002). Hukuka Giriş (7. Baskı). İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları. Bastiat, F. (2015). Hukuk. (Y. Arsan ve A. Yayla, Çev.). Ankara: Liberte.Bauman, Z. (1997). Morality Begins at Home – Or: Can There Be a Levinasian Macro-Ethics. In H. Jodalen and A. J. Vetlesen (Eds.), Closeness – An Ethics (pp. 218-244). Oslo: Scandinavian University Press.Bauman, Z. (2002). Society Under Siege. Cambridge: Polity Press. Bauman, Z. (2003). Yasa Koyucular ile Yorumcular. (K. Atakay, Çev.). İstanbul: Metis.Bauman, Z. (2015). Bireyselleşmiş Toplum. (Y. Alogan, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Fleischacker, S. (2013). Dağıtıcı Adaletin Kısa Tarihi. (G. Murteza & E. Yolsal Murteza, Çev.). İstanbul: Pinhan.Fraser, N. (1996). Justice Interruptus: Critical Reflections on the ‘Post-Socialist’ Condition. New York &London: Routledge.Gülenç, K., Duva, Ö. (2016). Yargıya Felsefeyle Bakmak. İstanbul: YKY. Harvey, D. (2016). Sosyal Adalet ve Şehir. (M. Moralı, Çev.), 5. baskı, İstanbul: Metis. Hayek, F. A. (2012). Hukuk, Yasama ve Özgürlük. (A. Yayla, M. Erdoğan & M. Öz, Çev.). İstanbul: İş Bankası Yayınları.Hirsch, E. E., & Baran, S. (2001). Hukuk felsefesi ve hukuk sosyolojisi dersleri. Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü.Jones, P. (1994). Rights. Hampshire: Palgrave.Karakaş, J. (2012). Günümüzdeki Hukukun Denge Arayışı Karşısında Birey ve Toplum. HFSA (Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi), 24, 96-104.Ökçesiz, H. (2008). Hukuk ve Adalet Üstüne Duygular. Doğu Batı. 13 (2. Baskı), 235-243.Özcan, M. T. (2003). Hukuk Sosyolojisine Giriş. İstanbul: Set Yayınları. Satıcı, M. (2016). Yargı ve Hukuk: Adalet, Yasalılık ve Demokrasi Uğraklarında Yargı Meselesi. Yargıya Felsefeyle Bakmak içinde (213-235). İstanbul: YKY. Solomon, R. C. (2004). Adalet Tutkusu: Toplum Sözleşmesinin Kökenleri ve Temelindeki Duygular. (E. Altınay, Çev.). İstanbul: Ayrıntı. Troper, M. (2011). Hukuk Felsefesi. (I.Ergüden, Çev.). Ankara: Dost.Uslu, C. (2009). Doğal Hukuk ve Doğal Haklar: İnsan Haklarının Felsefi Temelleri. Ankara: Liberte.

Adaletsizliğin Hükümranlığı

Year 2017, Issue: 6, 1 - 14, 28.11.2017

Abstract

ÖzetAdalet
kavramının ne olması gerektiği, hangi kavramlarla bağlantılı olduğu ve hangi
yöntemlerle tartışılacağı sosyal bilimciler tarafından yeteri kadar
önemsenmemiştir ve onlar sadece adaletsiz durumları tartışma konusu olarak
belirlemişlerdir. Bu tartışmalarda kavramın önüne olgusallık geçmiştir ve bu
durum hakikatin yitirilmesine yol açmıştır. Bu çalışmada geç kapitalist
uyarıcılarla dolu toplumlarda adaletsiz durumlara yönelik tavrın ne olması
gerektiğine ilişkin felsefi ve sosyolojik bakış arasında yanıtlar aranacaktır.
Böylelikle dikkat çekilmek istenen, kavramsal ve olgusal adaletin farklılıkları
göz önüne alınmaksızın hukuk bilimince konu edilmesinin daha büyük
adaletsizliklere yol açabileceğidir. Dahası, adaletsizlikten günümüz için
kastedilen müphem ancak kalıcı ve yığınlarca kabul edilmiş bir durumdur.
Adaletsizliğin tartışma alanında sıradanlaşması toplumdaki eşitsizliğin
meşrulaştırılması ile eşzamanlı gerçekleşmiştir.

References

  • Acar, M. ve Demir, Ö. (2005). Sosyal Bilimler Sözlüğü. Ankara: Adres. Aral, V. (2012). Toplum ve Adaletli Yaşam. İstanbul: Legal Yayıncılık.Aral, V. (2004). Beklediğimiz ve Bizden Beklenen Adalet. İstanbul: Legal Yayıncılık. Aybay, A., Aybay, R. (2002). Hukuka Giriş (7. Baskı). İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları. Bastiat, F. (2015). Hukuk. (Y. Arsan ve A. Yayla, Çev.). Ankara: Liberte.Bauman, Z. (1997). Morality Begins at Home – Or: Can There Be a Levinasian Macro-Ethics. In H. Jodalen and A. J. Vetlesen (Eds.), Closeness – An Ethics (pp. 218-244). Oslo: Scandinavian University Press.Bauman, Z. (2002). Society Under Siege. Cambridge: Polity Press. Bauman, Z. (2003). Yasa Koyucular ile Yorumcular. (K. Atakay, Çev.). İstanbul: Metis.Bauman, Z. (2015). Bireyselleşmiş Toplum. (Y. Alogan, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Fleischacker, S. (2013). Dağıtıcı Adaletin Kısa Tarihi. (G. Murteza & E. Yolsal Murteza, Çev.). İstanbul: Pinhan.Fraser, N. (1996). Justice Interruptus: Critical Reflections on the ‘Post-Socialist’ Condition. New York &London: Routledge.Gülenç, K., Duva, Ö. (2016). Yargıya Felsefeyle Bakmak. İstanbul: YKY. Harvey, D. (2016). Sosyal Adalet ve Şehir. (M. Moralı, Çev.), 5. baskı, İstanbul: Metis. Hayek, F. A. (2012). Hukuk, Yasama ve Özgürlük. (A. Yayla, M. Erdoğan & M. Öz, Çev.). İstanbul: İş Bankası Yayınları.Hirsch, E. E., & Baran, S. (2001). Hukuk felsefesi ve hukuk sosyolojisi dersleri. Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü.Jones, P. (1994). Rights. Hampshire: Palgrave.Karakaş, J. (2012). Günümüzdeki Hukukun Denge Arayışı Karşısında Birey ve Toplum. HFSA (Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi), 24, 96-104.Ökçesiz, H. (2008). Hukuk ve Adalet Üstüne Duygular. Doğu Batı. 13 (2. Baskı), 235-243.Özcan, M. T. (2003). Hukuk Sosyolojisine Giriş. İstanbul: Set Yayınları. Satıcı, M. (2016). Yargı ve Hukuk: Adalet, Yasalılık ve Demokrasi Uğraklarında Yargı Meselesi. Yargıya Felsefeyle Bakmak içinde (213-235). İstanbul: YKY. Solomon, R. C. (2004). Adalet Tutkusu: Toplum Sözleşmesinin Kökenleri ve Temelindeki Duygular. (E. Altınay, Çev.). İstanbul: Ayrıntı. Troper, M. (2011). Hukuk Felsefesi. (I.Ergüden, Çev.). Ankara: Dost.Uslu, C. (2009). Doğal Hukuk ve Doğal Haklar: İnsan Haklarının Felsefi Temelleri. Ankara: Liberte.
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Güncel Önkal

Publication Date November 28, 2017
Submission Date June 19, 2017
Published in Issue Year 2017 Issue: 6

Cite

APA Önkal, G. (2017). Adaletsizliğin Hükümranlığı. ViraVerita E-Dergi, -(6), 1-14.