Book Review
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Anayasanın Onto-Teleolojisi ve “Bir Felsefi Mesele Olarak” Kurucu iktidar: O. Vahdet İşsevenler’in Kurucu İktidarın Eleştirisi (Anayasanın Maddi ve Fail Nedeni) İsimli Kitabının Tanıtımı ve Değerlendirmesi

Year 2019, Volume , Issue 10, 168 - 187, 20.12.2019

Abstract

Kurucu iktidar, Türk anayasa literatüründe çoğunlukla öngörülemezlik, bilinemezlik, denetlenemezlik, sınırsızlık ve hukuk dışılık gibi sıfatlarla tavsif edildiğinden pek üzerinde durulmayan, görmezden gelinen bir kavram olagelmiştir. Hâlbuki hem özel olarak anayasa teorisinin hem de genel hukuk felsefesinin en önemli konuları arasında kurucu iktidar da yer alır. Bu anlamda kurucu iktidar sadece anayasayı yapan bir iktidar değil, toplumların bir siyasi birliğe nasıl dönüştüğü, bir siyasi birlik olarak kendi kendisini nasıl yönettiği, varlık sebebi ve sınırı gibi meselelerin felsefi açıdan incelenmesinde vazgeçilmez bir kavramdır. Nitekim O. Vahdet İşsevenler de Kurucu İktidar (Anayasanın Maddi ve Fail Nedeni) isimli kitabında Sokratik gelenekte karşımıza çıkan “Nedenler Teorisi”ne başvurmak suretiyle kurucu iktidarın doğası, niteliği ve işlevi, anayasa ile ilişkisi meselelerini “onto-teleolojik” bakışla ele alıyor ve kurucu iktidarın aslında bir “tanınma” ilişkisine dayandığını, belirli bir siyasi birliğin potansiyel hâlde barındırdığı imkânların edimselleşmesi ve anayasa formunda tezahürü olduğunu ileri sürüyor. Nitekim “Anayasanın Onto-Teleolojisi ve “Bir Felsefi Mesele Olarak” Kurucu iktidar: O. Vahdet İşsevenler’in Kurucu İktidarın Eleştirisi (Anayasanın Maddi ve Fail Nedeni) İsimli Kitabının Tanıtımı ve Değerlendirmesi” isimli bu yazı da söz konusu kitabın detaylı bir tanıtımını ve değerlendirmesini amaçlamaktadır.

References

 • Akal, C. B. (2014). Grundnorm’un Yolları Sonsuzdur. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2(3), 19-30.
 • Freud, S. (1925). Uncanny. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, 17, 218-252. (A. Strachey, Çev.). London: The Hogarth Press.
 • Illich, I. ve Sanders, B. (2015). ABC: Aklın Moderleşmesi. (İ. Avcı ve Ü. Şahin, Çev.). İstanbul: Yeni İnsan Yayınları.
 • Jentsch, E. ve Sigmund F. (2019). Tekinsizliğin Psikolojisi Üzerine/Teknisizlik Üzerine. (H. Şahin, Çev.). İstanbul: Laputa Kitap.
 • Kelsen, H. (1967). Pure Theory of Law. (M. Knight, Çev.). Clark, New Jersey: The Lawbook Exchange, Ltd.
 • Kelsen, H. (1992). Introduction to the Problems of Legal Theory. (B.L. Paulson ve S.L. Paulson, Çev.). Oxford: Clarendon Press.
 • Lewens, T. (2019). Bilimin Anlamı. (K. Kaynar, Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Özcan, M. (2011). Aristoteles (Felsefesi: Temel Kavramlar ve Görüşler). Ankara: BilgeSu Yayıncılık.
 • Ross, D. (2011). Aristoteles. (A. Arslan, Çev.). İstanbul: Kabalcı Yayıncılık.
 • Schmitt, C. (2016). Siyasi İlahiyat. 5. Baskı. (A. E. Zeybekoğlu, Çev. ). Ankara: Dost Yayınevi.

The Onto-Teleology of Constitution and Constitutive Power as a “Philosophical Problem”: The Review of O. Vahdet İşsevenler’s Book The Critique of Constitutive Power (The Material and The Efficient Causes of Constitution)

Year 2019, Volume , Issue 10, 168 - 187, 20.12.2019

Abstract

In Turkish constitutional law literature, the constitutive power has most commonly been regarded as unpredictable, unknown, untested, unlimited and extra-legal. As such, it has not been wholly elaborated, and has more often been ignored. However, amongst the main problems of both constitutional theory and general legal philosophy, there is also the concept of constitutive power. It is not only a power which makes constitution, but at the same time is an essential concept in examining how societies become a political body, govern themselves and what the “raison d’être” and its limits are. Thus, in his book titled Constitutive Power (The Material and The Efficient Causes of Constitution), O. Vahdet İşsevenler, referring to the “Theory of Causes” as being addressed in Socratic tradition, examines the nature of constitutive power, its properties and function, and its relation to constitution from an onto-teleological approach and argues for its dependence on “recognition”, asserting that the constitutive power is in fact a kind of actualization and manifestation of some probabilities and possibilities the political body has in itself potentially. This review aims to introduce and to evaluate this work of İşsevenler.

 

References

 • Akal, C. B. (2014). Grundnorm’un Yolları Sonsuzdur. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2(3), 19-30.
 • Freud, S. (1925). Uncanny. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, 17, 218-252. (A. Strachey, Çev.). London: The Hogarth Press.
 • Illich, I. ve Sanders, B. (2015). ABC: Aklın Moderleşmesi. (İ. Avcı ve Ü. Şahin, Çev.). İstanbul: Yeni İnsan Yayınları.
 • Jentsch, E. ve Sigmund F. (2019). Tekinsizliğin Psikolojisi Üzerine/Teknisizlik Üzerine. (H. Şahin, Çev.). İstanbul: Laputa Kitap.
 • Kelsen, H. (1967). Pure Theory of Law. (M. Knight, Çev.). Clark, New Jersey: The Lawbook Exchange, Ltd.
 • Kelsen, H. (1992). Introduction to the Problems of Legal Theory. (B.L. Paulson ve S.L. Paulson, Çev.). Oxford: Clarendon Press.
 • Lewens, T. (2019). Bilimin Anlamı. (K. Kaynar, Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Özcan, M. (2011). Aristoteles (Felsefesi: Temel Kavramlar ve Görüşler). Ankara: BilgeSu Yayıncılık.
 • Ross, D. (2011). Aristoteles. (A. Arslan, Çev.). İstanbul: Kabalcı Yayıncılık.
 • Schmitt, C. (2016). Siyasi İlahiyat. 5. Baskı. (A. E. Zeybekoğlu, Çev. ). Ankara: Dost Yayınevi.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Kitap değerlendirmesi
Authors

Sercan GÜRLER (Primary Author)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ
0000-0001-8553-0745
Türkiye

Publication Date December 20, 2019
Application Date October 20, 2019
Acceptance Date October 26, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume , Issue 10

Cite

Bibtex @book review { viraverita635085, journal = {ViraVerita E-Dergi}, issn = {2149-3081}, address = {Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi}, publisher = {Çetin TÜRKYILMAZ}, year = {2019}, volume = {}, pages = {168 - 187}, doi = {}, title = {Anayasanın Onto-Teleolojisi ve “Bir Felsefi Mesele Olarak” Kurucu iktidar: O. Vahdet İşsevenler’in Kurucu İktidarın Eleştirisi (Anayasanın Maddi ve Fail Nedeni) İsimli Kitabının Tanıtımı ve Değerlendirmesi}, key = {cite}, author = {Gürler, Sercan} }
APA Gürler, S. (2019). Anayasanın Onto-Teleolojisi ve “Bir Felsefi Mesele Olarak” Kurucu iktidar: O. Vahdet İşsevenler’in Kurucu İktidarın Eleştirisi (Anayasanın Maddi ve Fail Nedeni) İsimli Kitabının Tanıtımı ve Değerlendirmesi . ViraVerita E-Dergi , (10) , 168-187 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/viraverita/issue/50778/635085
MLA Gürler, S. "Anayasanın Onto-Teleolojisi ve “Bir Felsefi Mesele Olarak” Kurucu iktidar: O. Vahdet İşsevenler’in Kurucu İktidarın Eleştirisi (Anayasanın Maddi ve Fail Nedeni) İsimli Kitabının Tanıtımı ve Değerlendirmesi" . ViraVerita E-Dergi (2019 ): 168-187 <https://dergipark.org.tr/en/pub/viraverita/issue/50778/635085>
Chicago Gürler, S. "Anayasanın Onto-Teleolojisi ve “Bir Felsefi Mesele Olarak” Kurucu iktidar: O. Vahdet İşsevenler’in Kurucu İktidarın Eleştirisi (Anayasanın Maddi ve Fail Nedeni) İsimli Kitabının Tanıtımı ve Değerlendirmesi". ViraVerita E-Dergi (2019 ): 168-187
RIS TY - JOUR T1 - Anayasanın Onto-Teleolojisi ve “Bir Felsefi Mesele Olarak” Kurucu iktidar: O. Vahdet İşsevenler’in Kurucu İktidarın Eleştirisi (Anayasanın Maddi ve Fail Nedeni) İsimli Kitabının Tanıtımı ve Değerlendirmesi AU - Sercan Gürler Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - ViraVerita E-Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 168 EP - 187 VL - IS - 10 SN - 2149-3081- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 ViraVerita E-Journal Anayasanın Onto-Teleolojisi ve “Bir Felsefi Mesele Olarak” Kurucu iktidar: O. Vahdet İşsevenler’in Kurucu İktidarın Eleştirisi (Anayasanın Maddi ve Fail Nedeni) İsimli Kitabının Tanıtımı ve Değerlendirmesi %A Sercan Gürler %T Anayasanın Onto-Teleolojisi ve “Bir Felsefi Mesele Olarak” Kurucu iktidar: O. Vahdet İşsevenler’in Kurucu İktidarın Eleştirisi (Anayasanın Maddi ve Fail Nedeni) İsimli Kitabının Tanıtımı ve Değerlendirmesi %D 2019 %J ViraVerita E-Dergi %P 2149-3081- %V %N 10 %R %U
ISNAD Gürler, Sercan . "Anayasanın Onto-Teleolojisi ve “Bir Felsefi Mesele Olarak” Kurucu iktidar: O. Vahdet İşsevenler’in Kurucu İktidarın Eleştirisi (Anayasanın Maddi ve Fail Nedeni) İsimli Kitabının Tanıtımı ve Değerlendirmesi". ViraVerita E-Dergi / 10 (December 2019): 168-187 .
AMA Gürler S. Anayasanın Onto-Teleolojisi ve “Bir Felsefi Mesele Olarak” Kurucu iktidar: O. Vahdet İşsevenler’in Kurucu İktidarın Eleştirisi (Anayasanın Maddi ve Fail Nedeni) İsimli Kitabının Tanıtımı ve Değerlendirmesi. viraverita. 2019; (10): 168-187.
Vancouver Gürler S. Anayasanın Onto-Teleolojisi ve “Bir Felsefi Mesele Olarak” Kurucu iktidar: O. Vahdet İşsevenler’in Kurucu İktidarın Eleştirisi (Anayasanın Maddi ve Fail Nedeni) İsimli Kitabının Tanıtımı ve Değerlendirmesi. ViraVerita E-Dergi. 2019; (10): 168-187.
IEEE S. Gürler , "Anayasanın Onto-Teleolojisi ve “Bir Felsefi Mesele Olarak” Kurucu iktidar: O. Vahdet İşsevenler’in Kurucu İktidarın Eleştirisi (Anayasanın Maddi ve Fail Nedeni) İsimli Kitabının Tanıtımı ve Değerlendirmesi", ViraVerita E-Dergi, no. 10, pp. 168-187, Dec. 2019