e-ISSN: 2548-0820
Founded: 2016
Publisher: Isparta University of Applied Sciences
Cover Image
       
  • Yalvaç Akademi Dergisi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından kurulan, Yalvaç Akademi çalışma grubu bünyesinde faaliyet gösteren akademik bir dergidir. Yalvaç Akademi, Fen ve Sosyal Bilimler alanlarında faaliyet göstermektedir. Bu kapsamda dergimizde Sosyal ve Fen Bilimleri alanlarında bilimsel yayınların yapılması hedeflenmektedir.
  • Yalvaç Akademi Dergisi, Google Scholar, ASOS index ve Acar index tarafından taranan ve Dergipark bünyesinde faaliyetlerini sürdüren hakemli bir dergidir. Bu kapsamda bilimsel yayınların yazar tarafından kayıt edilmesi ile başlayan süreç; editörler tarafından ön inceleme ve intihal kontrolünün yapılması, yayının konu editörlerine yönlendirilmesi, hakem incelemeleri ve mizanpaj aşamalarından oluşmaktadır. Yalvaç Akademi Dergisinde yayınlanmaya kabul edilen çalışmalar, elektronik olarak basılarak dergimizin web sayfasında okuyuculara sunulmaktadır.
  • 2016 yılında yayın hayatına başlayan dergimize göndereceğiniz bilimsel makalelerinizin, akademisyenler ve diğer paydaşlara, doğru ve etkin bir şekilde ulaştırma sorumluluğunu bizlere verebileceğinizi belirtir, bilimin ve bilginin yol göstericiliğinde başarılı çalışmalar dilerim.
    Remzi GÜRFİDAN
    Baş Editör

http://www.yalvacakademi.org/