Aim & Scope

Dergimiz işletme problemlerine bilgi teknolojileri vasıtasıyla çözüm bulabilen bilimsel çalışmaları elektronik ve basılı olarak yayınlamaktır.

İşletme problemlerine bilgi teknolojileri ile çözüm bulabilen akademik çalışmalar olarak nitelendirebiliriz.