Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

MİNİ BİLGİSAYARLARIN AKILLI KART SİSTEMLERİ İÇİN TASARLANMASI VE UYGULANMASI: ÜNİVERSİTE ÖRNEĞİ

Year 2016, Volume 2, Issue 1, 13 - 28, 01.07.2016

Abstract

Günümüz toplumunda kurumlar, işletmeler ve yöneticiler bilgiye çok fazla gereksinim duymaktadırlar. Bunun önemli sebeplerinden biri de, bilgiyi oluşturan verinin çeşitliliğinin ve sayısının artmasıdır. Bilgisayar donanım, yazılım ve iletişim sistemlerinde oluşan bilgi teknolojileri de örgütsel mimarinin önemli unsurları arasında yer alır. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak bilgi teknolojilerinin de büyük bir hızla gelişmesi bilgi ihtiyacının daha etkin ve hızlı şekilde giderilmesini sağlamaktadır.
Akıllı kartlar ve bunlara bağlı olarak birçok uygulamalar günümüzde bilgi teknolojileri alanında çok önemli rol oynamaktadır. Üniversiteler de artık modern anlamda idari iş akışlarından, giriş-çıkışlarda, yemekhane, kütüphane, öğrenci ve personel devam sistemlerine kadar her türlü hizmette bu teknolojiyi sistemlerine dahil etmeye başlamışlardır. Akıllı kart sistemlerinin sağladığı yararlardan birçok üniversite yararlanmakla beraber, kendi sistemini kuran sayılı üniversite bulunmaktadır. Üniversiteler gibi bilim üreten, teknolojiyi takip eden, teknik imkanları olan kurumlar gerektiğinde farklı isteklere cevap verebilecek, geliştirme imkanı olan akıllı kart sistemlerini kendi bünyelerinde oluşturmaları doğabilecek her türlü ihtiyaca cevap verebilmeleri açısından gereklilik göstermektedir.
Bu çalışma, üniversite bünyesindeki yerleşkelerde kullanılmak üzere, mini bilgisayarların tasarlanması ile her türlü geçiş sistemleri, öğrenci devam kontrol sistemi ve personel devam kontrol sistemi yazılımlarının nasıl geliştirilebileceğini kapsamaktadır. Veri işleme sistemleri (VİS) olarak tasarlanan bu bilgi sisteminin kullanıcıları; geçiş sistemleri için üniversite bünyesindeki akademik (tam zamanlı ve yarı zamanlı) ve idari personel (kadrolu ve geçici) ile üniversite öğrencileridir. Öğrenci devam kontrol sisteminin kullanıcıları üniversite öğrencileri, personel devam kontrol sisteminin kullanıcıları ise idari personeldir. Bütün bu sistemlerin yönetici ve kurumun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirilen yazılımlarında özellikle farklı pozisyondaki yöneticilerin karar alma sürecini kolaylaştıracak bir YBS oluşturulması hedeflenmiştir. Uygulama alanı olarak Dokuz Eylül Üniversitesi’nin on yedi yerleşkesi dikkate alınarak, sistemin yönetim bilişim sistemi olarak kullanılma olanağı yaratılmıştır.

References

  • Çoksak, F. (2004). Akıllı Kartlar ile Kütüphane Otomasyonu. Isparta: Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı Gökçen, H. (2002). Yönetim Bilgi Sistemleri Analiz ve Tasarım Perspektifi. Ankara: EPİ Yayıncılık. İnce, Mehmet, and Ercan Oktay. "Bilginin bir stratejik güç olarak önemi ve örgütlerde bilgi yönetimi." Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF Dergisi 10.9 (2006): 15-29. Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2011). Yönetim Bilişim Sistemleri. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. 28 Öğüt, P. D. (2012). Bilgi Çağında Yönetim. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. Tecim, V., & Gökşen, Y. (2009). Bilişim Teknolojilerinin Üniversitelerde Etkin Kullanımı Üzerine Bir Çalışma. Journal of Yaşar University. 2237-2256. Tutar, D. D. (2010). Yönetim Bilgi Sistemi. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Üstündağ, A. (2008). RFID ve Tedarik Zinciri. İstanbul: Sistem Yayıncılık. Yavuz, M. (2005). Akıllı Kartın İşyeri Otomasyonunda Uygulanması. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Steward, T. A. (1997). Entelektüel sermaye: Örgütlerin yeni zenginliği. İstanbul: MESS yayınları. Yurtsever, M. (2015) Mini Bilgisayarların Akıllı Kart Sistemleri İçin Tasarlanması ve Uygulanması: Üniversite Örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İzmir VISSCHER, A., WILD, P., SMITH, D. ve NEWTON L. (2003) Evaluation Of The Implementation, Use And Effects Of A Computerised Management Information System In English Secondary Schools. British Journal of Educational Technology Cilt. 34, No. 3, 2003, S. 357–366.

Year 2016, Volume 2, Issue 1, 13 - 28, 01.07.2016

Abstract

References

  • Çoksak, F. (2004). Akıllı Kartlar ile Kütüphane Otomasyonu. Isparta: Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı Gökçen, H. (2002). Yönetim Bilgi Sistemleri Analiz ve Tasarım Perspektifi. Ankara: EPİ Yayıncılık. İnce, Mehmet, and Ercan Oktay. "Bilginin bir stratejik güç olarak önemi ve örgütlerde bilgi yönetimi." Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF Dergisi 10.9 (2006): 15-29. Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2011). Yönetim Bilişim Sistemleri. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. 28 Öğüt, P. D. (2012). Bilgi Çağında Yönetim. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. Tecim, V., & Gökşen, Y. (2009). Bilişim Teknolojilerinin Üniversitelerde Etkin Kullanımı Üzerine Bir Çalışma. Journal of Yaşar University. 2237-2256. Tutar, D. D. (2010). Yönetim Bilgi Sistemi. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Üstündağ, A. (2008). RFID ve Tedarik Zinciri. İstanbul: Sistem Yayıncılık. Yavuz, M. (2005). Akıllı Kartın İşyeri Otomasyonunda Uygulanması. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Steward, T. A. (1997). Entelektüel sermaye: Örgütlerin yeni zenginliği. İstanbul: MESS yayınları. Yurtsever, M. (2015) Mini Bilgisayarların Akıllı Kart Sistemleri İçin Tasarlanması ve Uygulanması: Üniversite Örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İzmir VISSCHER, A., WILD, P., SMITH, D. ve NEWTON L. (2003) Evaluation Of The Implementation, Use And Effects Of A Computerised Management Information System In English Secondary Schools. British Journal of Educational Technology Cilt. 34, No. 3, 2003, S. 357–366.

Details

Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Mustafa Yurtsever>

0000-0003-2232-0542


VAHAP Tecim>

0000-0001-5319-5241

Publication Date July 1, 2016
Published in Issue Year 2016, Volume 2, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { ybs341832, journal = {Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi}, issn = {2630-550X}, eissn = {2630-550X}, address = {}, publisher = {Vahap TECİM}, year = {2016}, volume = {2}, number = {1}, pages = {13 - 28}, title = {MİNİ BİLGİSAYARLARIN AKILLI KART SİSTEMLERİ İÇİN TASARLANMASI VE UYGULANMASI: ÜNİVERSİTE ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Yurtsever, Mustafa and Tecim, VAHAP} }
APA Yurtsever, M. & Tecim, V. (2016). MİNİ BİLGİSAYARLARIN AKILLI KART SİSTEMLERİ İÇİN TASARLANMASI VE UYGULANMASI: ÜNİVERSİTE ÖRNEĞİ . Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi , 2 (1) , 13-28 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ybs/issue/31331/341832
MLA Yurtsever, M. , Tecim, V. "MİNİ BİLGİSAYARLARIN AKILLI KART SİSTEMLERİ İÇİN TASARLANMASI VE UYGULANMASI: ÜNİVERSİTE ÖRNEĞİ" . Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi 2 (2016 ): 13-28 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ybs/issue/31331/341832>
Chicago Yurtsever, M. , Tecim, V. "MİNİ BİLGİSAYARLARIN AKILLI KART SİSTEMLERİ İÇİN TASARLANMASI VE UYGULANMASI: ÜNİVERSİTE ÖRNEĞİ". Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi 2 (2016 ): 13-28
RIS TY - JOUR T1 - MİNİ BİLGİSAYARLARIN AKILLI KART SİSTEMLERİ İÇİN TASARLANMASI VE UYGULANMASI: ÜNİVERSİTE ÖRNEĞİ AU - MustafaYurtsever, VAHAPTecim Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 13 EP - 28 VL - 2 IS - 1 SN - 2630-550X-2630-550X M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi MİNİ BİLGİSAYARLARIN AKILLI KART SİSTEMLERİ İÇİN TASARLANMASI VE UYGULANMASI: ÜNİVERSİTE ÖRNEĞİ %A Mustafa Yurtsever , VAHAP Tecim %T MİNİ BİLGİSAYARLARIN AKILLI KART SİSTEMLERİ İÇİN TASARLANMASI VE UYGULANMASI: ÜNİVERSİTE ÖRNEĞİ %D 2016 %J Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi %P 2630-550X-2630-550X %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Yurtsever, Mustafa , Tecim, VAHAP . "MİNİ BİLGİSAYARLARIN AKILLI KART SİSTEMLERİ İÇİN TASARLANMASI VE UYGULANMASI: ÜNİVERSİTE ÖRNEĞİ". Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi 2 / 1 (July 2016): 13-28 .
AMA Yurtsever M. , Tecim V. MİNİ BİLGİSAYARLARIN AKILLI KART SİSTEMLERİ İÇİN TASARLANMASI VE UYGULANMASI: ÜNİVERSİTE ÖRNEĞİ. Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi. 2016; 2(1): 13-28.
Vancouver Yurtsever M. , Tecim V. MİNİ BİLGİSAYARLARIN AKILLI KART SİSTEMLERİ İÇİN TASARLANMASI VE UYGULANMASI: ÜNİVERSİTE ÖRNEĞİ. Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi. 2016; 2(1): 13-28.
IEEE M. Yurtsever and V. Tecim , "MİNİ BİLGİSAYARLARIN AKILLI KART SİSTEMLERİ İÇİN TASARLANMASI VE UYGULANMASI: ÜNİVERSİTE ÖRNEĞİ", Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi, vol. 2, no. 1, pp. 13-28, Jul. 2016