Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

SAĞLIK İŞLETMELERİNDE KURUMSAL MİMARİ BİLEŞENLERİ: BİR SİSTEMATİK HARİTALAMA ÇALIŞMASI

Year 2020, Volume 6, Issue 1, 14 - 25, 15.06.2020

Abstract

Sağlık işletmelerinde son yıllarda teknolojiye dayalı, sürdürülebilir, kalite ve hasta odaklı hizmet talebindeki artış önemli boyutlara ulaşmıştır. Ticari işletmelerden farklı olarak anlık veya farklı zamanlarda yaşanabilecek problemler olumsuz ve hayati öneme sahip sonuçlar ortaya koyabilmektedir. Karmaşık yapı, işlev, süreç ve teknolojiye sahip bu kuruluşlarda yine farklı nitelik ve nicelikteki bileşenler bulunmakta, birbirlerinden bağımsız biçimde ele alınmakta ve yönetilmeye çalışılmaktadır. Bu durum, teknolojiye dayalı, sürdürülebilir, kalite ve hasta odaklı hizmet verilmesini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu bağlamda sağlık işletmelerinde kullanıcı, süreç, uygulama ile teknolojik alt yapı bileşenleri boyutunda çözüm getirebilecek yaklaşımlardan birisi de Kurumsal Mimaridir (KM). Bu kapsamda araştırmanın amacı, literatürdeki çalışmaları KM çerçevesinde inceleyerek sağlık işletmelerindeki süreçleri, veriyi, yazılımları, sistemleri ve teknolojik alt yapı bileşenlerini belirlemektir. Çalışmada Sistematik Haritalama yöntemi kullanılmış, elde edilen bulgular yorumlanmıştır. Sağlık işletmelerine yönelik KM geliştirme faaliyetlerine ışık tutabilecek temel bilgileri sunmasını bu araştırmanın literatür ve endüstriye olan önemli katkısı olarak belirtmek mümkündür. Zaman ve yer sınırlılıklarından dolayı araştırmanın bir bölümü bu makalede sunulabilmiştir.

References

 • Aghazadeh S, Aliyev A, Ebrahimnezhad M.(2012) Review the role of hospital information systems in medical services development. Int J Comput Theory Eng.;4(6):866
 • Archimate (2018). Enterprise Architecture Description Language and Integrated Development Environment, https://www. archimatetool.com, 03/07/2019.
 • Carroll, S. S., Edwards, J. N., & Rodin, D. (2012). Using electronic health records to improve quality and efficiency: The Experiences of Leading Hospitals. The Commonwealth Fund, 1-40.
 • Elibol, H. (2005). Bilişim Teknolojileri kullanımının işletmelerin organizasyon yapıları üzerindeki etkileri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 156-162.
 • Jonkers, H., Lankhorst, M. M., Hugo W.L. ter Doest, Arbab, F., Bosma, H. and Wieringa, R. J. (2006). Enterprise architecture: Management tool and blueprint for the organisation. – Information Systems Frontier, 8, pp. 63–66.
 • Kitchenham, B. (2004). Procedures for performing systematic reviews. Keele University Technical Report.
 • Lankhorst, M. (2009). Enterprise architecture at work: modelling, communication, and analysis, Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
 • Niemi, E. (2008). Enterprise Architecture Benefits: Perceptions from Literature and Practice. In: Niemi, E., Ylimäki, T. & Hämäläinen, N. (Eds.) Evaluation of enterprise and software architectures : critical issues, metrics and practices : [AISA Project 2005-2008]. Jyväskylä : University of Jyväskylä, Information Technology Research Institute. - ISBN 978-951-39-3108-7.
 • Olsen H. D. (2017). Enterprise Architecture management challenges in the Norwegian health sector. Procedia Computer Science. v, 2017, Pages 637-645.
 • Pereira, C.M. and P. Sousa (2004). A Method to Define an Enterprise Architecture Using the Zachman Framework, Proceedings of the 2004 ACM Symposium on Applied Computing, pp. 1366–1371.
 • Petersen, K., Feldt, R., Mujtaba, S. and Mattsso M. (2008). Systematic mapping studies in Software Engineering. Proceedings of the 12th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering, 68-77.
 • Ross, J. W. (2009). Information Technology Strategy-Creating a Strategic IT architecture competency: learning in stages. In R. D. Galliers & D. E. Leidner (Eds.), Strategic Information Management: Challenges and Strategies in Managing Information Systems (pp. 584): Routledge.
 • Sajid M. and Ahsan K. (2016). Role of Enterprise Architecture in healthcare organizations and knowledge-based medical diagnosis system. J. Inf. Syst. Technol. Manag., vol. 13, no. 2, pp. 181–192.
 • Seppänen, V. (2008). Interconnections and differences between EA and SOA in government ICT development. In Proceedings of the 31st Information Systems Research Seminar in Scandinavia.
 • Shah H., Ahsan K. ve Kingston P. (2010), "Healthcare Modelling through Enterprise Architecture: A Hospital Case," Seventh International Conference on Information Technology, pp. 460-465.
 • Uysal MP, Şenkul G. (2018) Sağlık ve hastane bilgi sistemlerinde kurumsal mimari yaklaşımı. International Conference Of Strategic Research On Scientific Studies And Education-ICoSReSSE, 19/10/2018 - 21/10/2018
 • Uysal MP, Halici A, Mergen AE (2017). Re-engineering Enterprise Architectures. 12th Conference on Information Systems Management, 03/09/2017 - 06/09/2017.

ENTERPRISE ARCHITECTURE COMPONENTS IN HEALTH CARE ORGANIZATIONS: A SYSTEMATIC MAPPING STUDY

Year 2020, Volume 6, Issue 1, 14 - 25, 15.06.2020

Abstract

Increase in the demand for technology-based, sustainable, quality and patient-oriented services in healthcare enterprises has reached to the significant levels. Unlike commercial enterprises, problems that may be experienced in real time or at various times can produce negative and vital results. These organizations, which have complex structure, functions, processes and technology, have components of different quality and quantity, and they are managed independently from each other. This situation adversely affects the delivery of technology-based, sustainable, quality and patient-oriented health services. In this context, one of the approaches that can bring solution, in terms of user, process, application and technological infrastructure components in health enterprises, may be Enterprise Architecture (EA). Therefore, the aim of this research is to determine the processes, data, software, systems and technological infrastructure components in health care organizations by examining the studies within the framework of EA. Systematic Mapping Method is used and the findings are discussed aligned with EA principles. It is possible to state that providing the basic information that can shed light on EA development activities for health enterprises is an important contribution of this research to the literature as well as to the industry. Only limited part of the research is presented due to time and space constraints.

References

 • Aghazadeh S, Aliyev A, Ebrahimnezhad M.(2012) Review the role of hospital information systems in medical services development. Int J Comput Theory Eng.;4(6):866
 • Archimate (2018). Enterprise Architecture Description Language and Integrated Development Environment, https://www. archimatetool.com, 03/07/2019.
 • Carroll, S. S., Edwards, J. N., & Rodin, D. (2012). Using electronic health records to improve quality and efficiency: The Experiences of Leading Hospitals. The Commonwealth Fund, 1-40.
 • Elibol, H. (2005). Bilişim Teknolojileri kullanımının işletmelerin organizasyon yapıları üzerindeki etkileri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 156-162.
 • Jonkers, H., Lankhorst, M. M., Hugo W.L. ter Doest, Arbab, F., Bosma, H. and Wieringa, R. J. (2006). Enterprise architecture: Management tool and blueprint for the organisation. – Information Systems Frontier, 8, pp. 63–66.
 • Kitchenham, B. (2004). Procedures for performing systematic reviews. Keele University Technical Report.
 • Lankhorst, M. (2009). Enterprise architecture at work: modelling, communication, and analysis, Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
 • Niemi, E. (2008). Enterprise Architecture Benefits: Perceptions from Literature and Practice. In: Niemi, E., Ylimäki, T. & Hämäläinen, N. (Eds.) Evaluation of enterprise and software architectures : critical issues, metrics and practices : [AISA Project 2005-2008]. Jyväskylä : University of Jyväskylä, Information Technology Research Institute. - ISBN 978-951-39-3108-7.
 • Olsen H. D. (2017). Enterprise Architecture management challenges in the Norwegian health sector. Procedia Computer Science. v, 2017, Pages 637-645.
 • Pereira, C.M. and P. Sousa (2004). A Method to Define an Enterprise Architecture Using the Zachman Framework, Proceedings of the 2004 ACM Symposium on Applied Computing, pp. 1366–1371.
 • Petersen, K., Feldt, R., Mujtaba, S. and Mattsso M. (2008). Systematic mapping studies in Software Engineering. Proceedings of the 12th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering, 68-77.
 • Ross, J. W. (2009). Information Technology Strategy-Creating a Strategic IT architecture competency: learning in stages. In R. D. Galliers & D. E. Leidner (Eds.), Strategic Information Management: Challenges and Strategies in Managing Information Systems (pp. 584): Routledge.
 • Sajid M. and Ahsan K. (2016). Role of Enterprise Architecture in healthcare organizations and knowledge-based medical diagnosis system. J. Inf. Syst. Technol. Manag., vol. 13, no. 2, pp. 181–192.
 • Seppänen, V. (2008). Interconnections and differences between EA and SOA in government ICT development. In Proceedings of the 31st Information Systems Research Seminar in Scandinavia.
 • Shah H., Ahsan K. ve Kingston P. (2010), "Healthcare Modelling through Enterprise Architecture: A Hospital Case," Seventh International Conference on Information Technology, pp. 460-465.
 • Uysal MP, Şenkul G. (2018) Sağlık ve hastane bilgi sistemlerinde kurumsal mimari yaklaşımı. International Conference Of Strategic Research On Scientific Studies And Education-ICoSReSSE, 19/10/2018 - 21/10/2018
 • Uysal MP, Halici A, Mergen AE (2017). Re-engineering Enterprise Architectures. 12th Conference on Information Systems Management, 03/09/2017 - 06/09/2017.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Gülten ŞENKUL> (Primary Author)
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0775-318X
Türkiye


Murat Paşa UYSAL>
Baskent University
0000-0002-8349-9403
Türkiye

Publication Date June 15, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 6, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { ybs639940, journal = {Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi}, issn = {2630-550X}, eissn = {2630-550X}, address = {}, publisher = {Vahap TECİM}, year = {2020}, volume = {6}, number = {1}, pages = {14 - 25}, title = {SAĞLIK İŞLETMELERİNDE KURUMSAL MİMARİ BİLEŞENLERİ: BİR SİSTEMATİK HARİTALAMA ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {Şenkul, Gülten and Uysal, Murat Paşa} }
APA Şenkul, G. & Uysal, M. P. (2020). SAĞLIK İŞLETMELERİNDE KURUMSAL MİMARİ BİLEŞENLERİ: BİR SİSTEMATİK HARİTALAMA ÇALIŞMASI . Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi , 6 (1) , 14-25 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ybs/issue/54333/639940
MLA Şenkul, G. , Uysal, M. P. "SAĞLIK İŞLETMELERİNDE KURUMSAL MİMARİ BİLEŞENLERİ: BİR SİSTEMATİK HARİTALAMA ÇALIŞMASI" . Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi 6 (2020 ): 14-25 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ybs/issue/54333/639940>
Chicago Şenkul, G. , Uysal, M. P. "SAĞLIK İŞLETMELERİNDE KURUMSAL MİMARİ BİLEŞENLERİ: BİR SİSTEMATİK HARİTALAMA ÇALIŞMASI". Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi 6 (2020 ): 14-25
RIS TY - JOUR T1 - ENTERPRISE ARCHITECTURE COMPONENTS IN HEALTH CARE ORGANIZATIONS: A SYSTEMATIC MAPPING STUDY AU - GültenŞenkul, Murat PaşaUysal Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 14 EP - 25 VL - 6 IS - 1 SN - 2630-550X-2630-550X M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi SAĞLIK İŞLETMELERİNDE KURUMSAL MİMARİ BİLEŞENLERİ: BİR SİSTEMATİK HARİTALAMA ÇALIŞMASI %A Gülten Şenkul , Murat Paşa Uysal %T SAĞLIK İŞLETMELERİNDE KURUMSAL MİMARİ BİLEŞENLERİ: BİR SİSTEMATİK HARİTALAMA ÇALIŞMASI %D 2020 %J Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi %P 2630-550X-2630-550X %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD Şenkul, Gülten , Uysal, Murat Paşa . "SAĞLIK İŞLETMELERİNDE KURUMSAL MİMARİ BİLEŞENLERİ: BİR SİSTEMATİK HARİTALAMA ÇALIŞMASI". Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi 6 / 1 (June 2020): 14-25 .
AMA Şenkul G. , Uysal M. P. SAĞLIK İŞLETMELERİNDE KURUMSAL MİMARİ BİLEŞENLERİ: BİR SİSTEMATİK HARİTALAMA ÇALIŞMASI. Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi. 2020; 6(1): 14-25.
Vancouver Şenkul G. , Uysal M. P. SAĞLIK İŞLETMELERİNDE KURUMSAL MİMARİ BİLEŞENLERİ: BİR SİSTEMATİK HARİTALAMA ÇALIŞMASI. Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi. 2020; 6(1): 14-25.
IEEE G. Şenkul and M. P. Uysal , "SAĞLIK İŞLETMELERİNDE KURUMSAL MİMARİ BİLEŞENLERİ: BİR SİSTEMATİK HARİTALAMA ÇALIŞMASI", Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi, vol. 6, no. 1, pp. 14-25, Jun. 2020