ISSN: 2980-3179
Founded: 2023
Publisher: Bingol University
Cover Image
 

Academic Journal of Philology, Bingöl Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ve Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü tarafından yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir. Bahar, Yaz ve Güz dönemi olmak üzere yılda üç defa yayınlanır. Yayın dili, Almanca, Fransızca, Türkçe, İngilizce, Farsça, Rusça, Kürtçe veya Arapçadır. Makale son kabul tarihleri: Güz Dönemi için Kasım ayı sonu, Bahar dönemi için Şubat ayı sonu, Yaz Dönemi için Temmuz ayı sonudur. Yayımlanmak üzere gönderilen makaleler ön kontrol, intihal taraması, hakem değerlendirmesi ile dil kontrolü aşamalarından geçirilmektedir. Ön Kontrol aşamasında üç defa incelendiği halde bu süreçten geçemeyen çalışma, yazara iade edilmekte ve aynı yayın döneminde tekrar işleme alınmamaktadır. Ön Kontrol aşamasını geçen çalışmalar ise çift taraflı kör hakemlik ilkesi çerçevesinde en az iki hakemin görev aldığı değerlendirme sürecine alınmaktadır.