Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

BRAND FİNANCE TURKEY 100 LİSTESİNDE YER ALAN BANKALARIN MARKA DEĞERLERİ İLE İLİŞKİLİ ÖLÇÜTLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ANALİZ

Year 2021, Volume 19, Issue 1, 273 - 287, 31.03.2021
https://doi.org/10.11611/yead.675715

Abstract

Küreselleşme ve son yıllardaki teknolojideki gelişmeler, entelektüel sermaye, bilgi sistemleri ve marka gibi maddi olmayan varlıkların piyasanın en temel unsurları olmasını sağlamıştır. Marka, rekabetin artmasıyla birlikte önemi gittikçe artan şirket değerinin arttırılmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Değere dayalı yönetim anlayışının finansal piyasalarda yerleşmesi ile birlikte şirket değerinin belirlenmesinde son zamanlarda değere dayalı ölçütler kullanılmaya başlanmıştır. Bu ölçütlerin başında Ekonomik Katma Değer (Economic Value Added-EVA) ve Piyasa Katma Değeri (Market Value Added-MVA) ölçütleri gelmektedir. Çalışmanın amacı, marka değeri ile değere dayalı ölçütler ve piyasa değeri arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır. Çalışmada Brand Finance uluslararası bağımsız marka değerleme kuruluşunun, Türkiye’nin en değerli 100 markası olarak açıkladığı listede yer alan bankaların 2012-2018 verilerinden yararlanılmıştır. Panel veri analizi yöntemi kullanılarak oluşturulan modelde Brand Finance tarafından hesaplanan marka değeri bağımlı, Piyasa Değeri, EVA ve MVA ölçütleri bağımsız değişken olarak kullanılmıştır. Çalışmadaki model sonucunda, bankaların marka değerleri ile EVA ve MVA arasında anlamlı ve pozitif ilişki bulunmuş, Piyasa Değeri ile herhangi bir anlamlı ilişki tespit edilememiştir.

References

 • Akbulut, R. ve Paksoy, M. (2007) "Marka Değerini Etkileyen Faktörler: Seçilmiş Bazı Küresel İşletmelerde Marka Değeri ile Finansal Göstergeler Arasındaki İlişki", İktisat İşletme Finans, 22(251): 123-132.
 • Alper, D. ve Aydoğan, E. (2017) “Finansal Bazlı Marka Değerinin Firma Performansı Üzerine Etkisi”, International Journal of Academic Value Studies, 3(16): 141-155.
 • Aydın, G. ve Ülegin, B. (2011) "Tüketici Temelli Marka Değerinin Finansal Performans Üzerine Etkisi", İTÜ Mühendislik Dergisi, 10(2): 58-68.
 • Barth, M., Clement, M., Foster, G. ve Kasznık. R. (1998) "Brand Values and Capital Market Valuation", Review of Accounting Studies, 3: 41-68.
 • Bacidore, J. vd. (1997) ”The Search for the Best Financial Performance Measure”, Financial Analyst Journal, 11–20.
 • Baltagi, B. (2005) “Econometrics Analysis of Panel Data”, England: John Wiley&Sons Inc.
 • Bick, G. (2009) "Increasing Shareholder Value Building Customer and Brand Equity", Journal of Marketing Management, 25(1-2): 117-141.
 • Ceylan, I., E. (2019) “A Study on the Brand Value-Profıtability Relatıonship: Hirose Method and Panel Causality Analysis”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Özel Sayı: 389-414.
 • Greene, W., H. (1997) “Econometric Analysis”, 3rd ed., New Jersey: Prentice Hall..
 • Günay, B. (2018) “Firma Değeri ile Performans Ölçüm Yöntemleri Arasındaki İlişki: BİST İmalat Sanayi Örneği” Yayınlanmamış Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.
 • Güriş, S. (Ed.) (2015). “Stata ile Panel Veri Modelleri”, İstanbul: D&R Yayınları.
 • Hsu, F. J., Wang, T. Y. ve Chen, M. Y. (2013) “The Impact of Brand Value on Financial Performance”, Advances in Management & Applied Economics, 3(6): 129-141.
 • Madikizela, N., C. (2007) “Evaluation of the Impact of Brand Equity on Shareholder Returns Amongst South African Companies”, Master Thesis, University of Pretoria, Business Administration, Pretoria.
 • Mortanges. C. P., ve Riel, A. V. (2003) “Brand Equity and Shareholder Value”, European Management Journal, 21(4): 521-527.
 • Pesaran, H. (2006) “A Simple Panel Unit Root Test in the Presence of Cross Section Dependence” Journal Applied Econometrics, 22(2): 265-312.
 • Tatoğlu, Y., F. (2016) “Panel Veri Ekonometrisi”, İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Wooldridge, J., M. (2002) “Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data”, Cambridge: The MIT Press.

AN ANALYSIS TO DETERMINE THE CRITERIA RELATED TO BRAND VALUES OF THE BANKS IN THE BRAND FINANCE TURKEY 100 LIST

Year 2021, Volume 19, Issue 1, 273 - 287, 31.03.2021
https://doi.org/10.11611/yead.675715

Abstract

Globalization and advances in technology in recent years have made intangible assets such as intellectual capital, information systems and brands the most fundamental elements of the market. Brand makes significant contributions to increasing the value of the company, which is becoming more and more important as competition increases. With the establishment of value-based management in financial markets, value-based criteria have recently been used to determine the value of the company. The first of these criteria is the Economic Value Added (EVA) and Market Value Added (MVA). The aim of this study is to investigate the relationship between brand value and value-based criteria and market value. In this study, published by Brand Finance company Turkey's most valuable 100 brands of banks included in the list were utilized data from 2012 to 2018. In the model, which was created by using panel data analysis method, the brand value calculated by Brand Finance was used as dependent, Market Value, EVA and MVA criteria were used as independent variables. As a result of the model in the study, a significant and positive relationship was found between the brand values of banks and EVA and MVA, and no significant relationship was found with Market Value

References

 • Akbulut, R. ve Paksoy, M. (2007) "Marka Değerini Etkileyen Faktörler: Seçilmiş Bazı Küresel İşletmelerde Marka Değeri ile Finansal Göstergeler Arasındaki İlişki", İktisat İşletme Finans, 22(251): 123-132.
 • Alper, D. ve Aydoğan, E. (2017) “Finansal Bazlı Marka Değerinin Firma Performansı Üzerine Etkisi”, International Journal of Academic Value Studies, 3(16): 141-155.
 • Aydın, G. ve Ülegin, B. (2011) "Tüketici Temelli Marka Değerinin Finansal Performans Üzerine Etkisi", İTÜ Mühendislik Dergisi, 10(2): 58-68.
 • Barth, M., Clement, M., Foster, G. ve Kasznık. R. (1998) "Brand Values and Capital Market Valuation", Review of Accounting Studies, 3: 41-68.
 • Bacidore, J. vd. (1997) ”The Search for the Best Financial Performance Measure”, Financial Analyst Journal, 11–20.
 • Baltagi, B. (2005) “Econometrics Analysis of Panel Data”, England: John Wiley&Sons Inc.
 • Bick, G. (2009) "Increasing Shareholder Value Building Customer and Brand Equity", Journal of Marketing Management, 25(1-2): 117-141.
 • Ceylan, I., E. (2019) “A Study on the Brand Value-Profıtability Relatıonship: Hirose Method and Panel Causality Analysis”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Özel Sayı: 389-414.
 • Greene, W., H. (1997) “Econometric Analysis”, 3rd ed., New Jersey: Prentice Hall..
 • Günay, B. (2018) “Firma Değeri ile Performans Ölçüm Yöntemleri Arasındaki İlişki: BİST İmalat Sanayi Örneği” Yayınlanmamış Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.
 • Güriş, S. (Ed.) (2015). “Stata ile Panel Veri Modelleri”, İstanbul: D&R Yayınları.
 • Hsu, F. J., Wang, T. Y. ve Chen, M. Y. (2013) “The Impact of Brand Value on Financial Performance”, Advances in Management & Applied Economics, 3(6): 129-141.
 • Madikizela, N., C. (2007) “Evaluation of the Impact of Brand Equity on Shareholder Returns Amongst South African Companies”, Master Thesis, University of Pretoria, Business Administration, Pretoria.
 • Mortanges. C. P., ve Riel, A. V. (2003) “Brand Equity and Shareholder Value”, European Management Journal, 21(4): 521-527.
 • Pesaran, H. (2006) “A Simple Panel Unit Root Test in the Presence of Cross Section Dependence” Journal Applied Econometrics, 22(2): 265-312.
 • Tatoğlu, Y., F. (2016) “Panel Veri Ekonometrisi”, İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Wooldridge, J., M. (2002) “Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data”, Cambridge: The MIT Press.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Business Finance
Published Date Bahar
Journal Section Articles
Authors

Burhan GÜNAY (Primary Author)
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5390-006X
Türkiye

Publication Date March 31, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 19, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { yead675715, journal = {Journal of Management and Economics Research}, issn = {2148-029X}, eissn = {2148-029X}, address = {}, publisher = {Bandirma Onyedi Eylul University}, year = {2021}, volume = {19}, number = {1}, pages = {273 - 287}, doi = {10.11611/yead.675715}, title = {BRAND FİNANCE TURKEY 100 LİSTESİNDE YER ALAN BANKALARIN MARKA DEĞERLERİ İLE İLİŞKİLİ ÖLÇÜTLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ANALİZ}, key = {cite}, author = {Günay, Burhan} }
APA Günay, B. (2021). BRAND FİNANCE TURKEY 100 LİSTESİNDE YER ALAN BANKALARIN MARKA DEĞERLERİ İLE İLİŞKİLİ ÖLÇÜTLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ANALİZ . Journal of Management and Economics Research , 19 (1) , 273-287 . DOI: 10.11611/yead.675715
MLA Günay, B. "BRAND FİNANCE TURKEY 100 LİSTESİNDE YER ALAN BANKALARIN MARKA DEĞERLERİ İLE İLİŞKİLİ ÖLÇÜTLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ANALİZ" . Journal of Management and Economics Research 19 (2021 ): 273-287 <https://dergipark.org.tr/en/pub/yead/issue/60412/675715>
Chicago Günay, B. "BRAND FİNANCE TURKEY 100 LİSTESİNDE YER ALAN BANKALARIN MARKA DEĞERLERİ İLE İLİŞKİLİ ÖLÇÜTLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ANALİZ". Journal of Management and Economics Research 19 (2021 ): 273-287
RIS TY - JOUR T1 - BRAND FİNANCE TURKEY 100 LİSTESİNDE YER ALAN BANKALARIN MARKA DEĞERLERİ İLE İLİŞKİLİ ÖLÇÜTLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ANALİZ AU - Burhan Günay Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.11611/yead.675715 DO - 10.11611/yead.675715 T2 - Journal of Management and Economics Research JF - Journal JO - JOR SP - 273 EP - 287 VL - 19 IS - 1 SN - 2148-029X-2148-029X M3 - doi: 10.11611/yead.675715 UR - https://doi.org/10.11611/yead.675715 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Journal of Management and Economics Research BRAND FİNANCE TURKEY 100 LİSTESİNDE YER ALAN BANKALARIN MARKA DEĞERLERİ İLE İLİŞKİLİ ÖLÇÜTLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ANALİZ %A Burhan Günay %T BRAND FİNANCE TURKEY 100 LİSTESİNDE YER ALAN BANKALARIN MARKA DEĞERLERİ İLE İLİŞKİLİ ÖLÇÜTLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ANALİZ %D 2021 %J Journal of Management and Economics Research %P 2148-029X-2148-029X %V 19 %N 1 %R doi: 10.11611/yead.675715 %U 10.11611/yead.675715
ISNAD Günay, Burhan . "BRAND FİNANCE TURKEY 100 LİSTESİNDE YER ALAN BANKALARIN MARKA DEĞERLERİ İLE İLİŞKİLİ ÖLÇÜTLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ANALİZ". Journal of Management and Economics Research 19 / 1 (March 2021): 273-287 . https://doi.org/10.11611/yead.675715
AMA Günay B. BRAND FİNANCE TURKEY 100 LİSTESİNDE YER ALAN BANKALARIN MARKA DEĞERLERİ İLE İLİŞKİLİ ÖLÇÜTLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ANALİZ. Journal of Management and Economics Research. 2021; 19(1): 273-287.
Vancouver Günay B. BRAND FİNANCE TURKEY 100 LİSTESİNDE YER ALAN BANKALARIN MARKA DEĞERLERİ İLE İLİŞKİLİ ÖLÇÜTLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ANALİZ. Journal of Management and Economics Research. 2021; 19(1): 273-287.
IEEE B. Günay , "BRAND FİNANCE TURKEY 100 LİSTESİNDE YER ALAN BANKALARIN MARKA DEĞERLERİ İLE İLİŞKİLİ ÖLÇÜTLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ANALİZ", Journal of Management and Economics Research, vol. 19, no. 1, pp. 273-287, Mar. 2021, doi:10.11611/yead.675715