About

Yekarum E-Dergisi, yılda iki kez (Haziran, Aralık) Türkçe veya İngilizce olarak yayınlanan  uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir. Enerji, Yenilenebilir Enerji konuları ve Mühendislik Bilimleri alanında Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış orijinal araştırma makaleleri, vaka takdimi, derleme ve çeviri türünde bilimsel çalışmaları kabul etmektedir. Dergimiz; Google Scholar, BASE ve Sobiad tarafından indexlenmiştir.

Dergimiz aşağıda verilen konularda editöryal destek verebilmektedir.

Mühendislik (Genel)
Makine Mühendisliği
Enerji ve Enerji Sistemleri Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği ve Bilişim
Çevre Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Gıda Bilimleri ve Teknolojisi
İnşaat Mühendisliği
Kimya ve Kimya Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Yer Bilimleri