PDF EndNote BibTex RIS Cite

Wind Turbines, Types and Methods of Wind Energy Storage

Year 2014, Volume 2, Issue 3, 03.12.2014

Abstract

Showing the rapid development and use of technology and the economy can compete with fossil-based energy sources becomes one of the most important renewable energy source is wind power. Energy in the wind into electrical energy systems are wind turbines. According to the rotation axis wind turbines, according to speed, power, according to the number of blades, according to the effects of wind, according to the gear according to the specifications and are classified according to the installation location. To the size of wind turbines, wind upstream, according to the axis of rotation and installation location are compared. In addition, wind energy storage methods and new developments are given information about

References

 • Avcı, B., 2012. Rüzgar Türbini Kanat
 • Tasarımı ve Analizi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Bitirme Ödevi, 41s, İzmir Bölümü, Mühendisizbiz.net, 20 Erişim Tarihi: http://www.muhendisizbiz.net/uploadl ar/92/rzgar_enerjisi.pdf 02014.
 • Wikipedia.org, 2014. Erişim Tarihi: 02014. http://tr.wikipedia.org/wiki/R%C3%B
 • Czg%C3%A2r_t%C3%BCrbini Elektrikport, 2014. Erişim Tarihi: 02014. http://www.elektrikport.com/haber- roportaj/ruzgar-turbinlerinin-cesitleri- ve-birbirleriyle- karsilastirilmasi/8178#ad-image-0
 • Küçük Mucit, 2014. Erişim Tarihi: 02014. http://www.kucukmucit.com/nasil- calisir/ruzgar-turbini-cesitleri/
 • Free Enerji, 2014. Erişim Tarihi: 02014. http://sunenerji.blogspot.com.tr/2013/ 10/ruzgar-turbin-cesitleri.html
 • Hilal Hava Özkılınç, 2014. Erişim Tarihi: http://hilalhavvaozkilinc.tr.gg/11-.- Hafta-Hava-Grubu.htm 02014. Academic, 20 Erişim Tarihi: 02014. http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/3 02855
 • Kısar, O.A., 2009. Rüzgardan Enerji
 • Üretimi ve Rüzgar Türbinlerinin Evrimi. Erişim Tarihi: 26.09.2014. http://www.emo.org.tr/ekler/86f1c295 18c700e_ek.pdf?dergi=571 UMUT Telekom, 2014. Erişim Tarihi: http://umuttelekom.com.tr/telekom/hi zmetlerimiz/enerj/ruezgar.html
 • KarbonKale, 2014. Erişim Tarihi: 02014. http://blog.karbonkale.com/uzerinde- ruzgar-turbini-olan-en-buyuk- bina.html Elektrik Tarihi: http://www.elektrikuretimi.org/ruzgar -turbinleri-ve-siniflandirilmasi/
 • METALdünyası, 2014. Erişim Tarihi: 02014. http://www.metaldunyasi.com.tr/habe r/detay/565 Pikaçu, 20 Erişim Tarihi: 02014. http://gijmoo35.blogspot.com.tr/2013/ 12/ruzgar-turbinleri-ve- generatorleri.html
 • Nurbay, N., Çınar, A., 2005. Rüzgar
 • Türbinlerinin Çeşitleri ve Birbirleriyle Karşılaştırılması. 02014. http://www.emo.org.tr/ekler/4986d86 a17424ee_ek.pdf Tarihi: Emniyetli, G., 200 Elektrik
 • İhtiyacının Karşılanması için Rüzgar Türbini Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 102s, Edirne. Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, 2014. Erişim Tarihi: 02014. http://www.eie.gov.tr/eie- web/turkce/YEK/ruzgar/ruzgar_turbin html
 • Canpolat, Ş., 2013. Rüzgar Enerjisi ve Isparta Şartlarında Prototip Bir
 • Rüzgar Türbini Tasarımı. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İmalat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 66s, Isparta Kurt, G., 2011. Dişli Kutulu ve Dişli
 • Kutusuz Rüzgar Türbini-Generatör Sistemlerinin Elektrik-Elektronik Sempozyumu, 5-7 Ekim, Elazığ, 112- Durdyev, Karşılaştırılması. ve Bilgisayar S., 20 Rüzgar Enerjisinde Uygun Türbin Seçimi. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 71s, İstanbul. İnşaat Sevim, C., 2008. Offshore Rüzgar
 • Enerjisi Santralleri. Erişim Tarihi: 02014. http://www.yenienerji.info/?pid=1871 6
 • Özarslan, A., 2012. Yenilenebilir
 • Enerji Kaynakları için Büyük Ölçekli Enerji Depolama Yöntemleri. Erişim Tarihi: http://www.dektmk.org.tr/upresimler/ enerjikongresi12/69- Yrd.Doc.DrAhmetOzarslan.pdf Erdinç, O., Uzunoğlu, M., Vural B., 20 Bilgisayar Sempozyumu, 5-7 Ekim, Elazığ, 116-121. ve Donanım Haber, 2014. Erişim Tarihi: 02014. http://forum.donanimhaber.com/m_46 046831/mpage_57/tm.htm
 • Kocaman, B., 2013. Akıllı Şebekeler ve Depolama Teknolojileri. Bitlis Eren
 • Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi, 2, 120- Enerji Çalıker, A., Özdemir, E., 2013.
 • Modern Enerji Depolama Sistemleri ve Kullanım Alanları. 5. Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu, 23-24 Mayıs, Kocaeli, 175-179. e-bisiklet dünyası, 2014. Erişim Tarihi: bisiklet-dunyasi.com/elektrikli- bisiklet-aku-tipleri/ http://www.e
 • Elektrik port, 2014. Erişim Tarihi: 02014. http://www.elektrikport.com/teknik- kutuphane/fazla-ruzgar-enerjisini- depolamak-icin-temiz- cozumler/8112#ad-image-0

Rüzgar Türbinleri, Çeşitleri Ve Rüzgar Enerjisi Depolama Yöntemleri

Year 2014, Volume 2, Issue 3, 03.12.2014

Abstract

Teknolojisi ve kullanımı en hızlı gelişme gösteren ve ekonomisi de fosil kaynaklı enerji kaynakları ile rekabet edebilir hale gelen yenilenebilir enerji kaynaklarının en önemlilerinden biri rüzgar enerjisidir. Rüzgardaki enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren sistemler rüzgar türbinleridir. Rüzgar türbinleri dönme eksenlerine, devirlerine, güçlerine, kanat sayılarına, rüzgar etkisine, dişli özelliklerine ve kurulum konumlarına göre sınıflandırılırlar. Rüzgar türbinlerini büyüklüklerine, rüzgar geliş yönüne, dönme eksenlerine ve kurulum yerlerine göre karşılaştırılmıştır. Ayrıca rüzgar enerjisinin depolama yöntemleri ve yeni gelişmeleri hakkında da bilgi verilmiştir.

References

 • Avcı, B., 2012. Rüzgar Türbini Kanat
 • Tasarımı ve Analizi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Bitirme Ödevi, 41s, İzmir Bölümü, Mühendisizbiz.net, 20 Erişim Tarihi: http://www.muhendisizbiz.net/uploadl ar/92/rzgar_enerjisi.pdf 02014.
 • Wikipedia.org, 2014. Erişim Tarihi: 02014. http://tr.wikipedia.org/wiki/R%C3%B
 • Czg%C3%A2r_t%C3%BCrbini Elektrikport, 2014. Erişim Tarihi: 02014. http://www.elektrikport.com/haber- roportaj/ruzgar-turbinlerinin-cesitleri- ve-birbirleriyle- karsilastirilmasi/8178#ad-image-0
 • Küçük Mucit, 2014. Erişim Tarihi: 02014. http://www.kucukmucit.com/nasil- calisir/ruzgar-turbini-cesitleri/
 • Free Enerji, 2014. Erişim Tarihi: 02014. http://sunenerji.blogspot.com.tr/2013/ 10/ruzgar-turbin-cesitleri.html
 • Hilal Hava Özkılınç, 2014. Erişim Tarihi: http://hilalhavvaozkilinc.tr.gg/11-.- Hafta-Hava-Grubu.htm 02014. Academic, 20 Erişim Tarihi: 02014. http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/3 02855
 • Kısar, O.A., 2009. Rüzgardan Enerji
 • Üretimi ve Rüzgar Türbinlerinin Evrimi. Erişim Tarihi: 26.09.2014. http://www.emo.org.tr/ekler/86f1c295 18c700e_ek.pdf?dergi=571 UMUT Telekom, 2014. Erişim Tarihi: http://umuttelekom.com.tr/telekom/hi zmetlerimiz/enerj/ruezgar.html
 • KarbonKale, 2014. Erişim Tarihi: 02014. http://blog.karbonkale.com/uzerinde- ruzgar-turbini-olan-en-buyuk- bina.html Elektrik Tarihi: http://www.elektrikuretimi.org/ruzgar -turbinleri-ve-siniflandirilmasi/
 • METALdünyası, 2014. Erişim Tarihi: 02014. http://www.metaldunyasi.com.tr/habe r/detay/565 Pikaçu, 20 Erişim Tarihi: 02014. http://gijmoo35.blogspot.com.tr/2013/ 12/ruzgar-turbinleri-ve- generatorleri.html
 • Nurbay, N., Çınar, A., 2005. Rüzgar
 • Türbinlerinin Çeşitleri ve Birbirleriyle Karşılaştırılması. 02014. http://www.emo.org.tr/ekler/4986d86 a17424ee_ek.pdf Tarihi: Emniyetli, G., 200 Elektrik
 • İhtiyacının Karşılanması için Rüzgar Türbini Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 102s, Edirne. Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, 2014. Erişim Tarihi: 02014. http://www.eie.gov.tr/eie- web/turkce/YEK/ruzgar/ruzgar_turbin html
 • Canpolat, Ş., 2013. Rüzgar Enerjisi ve Isparta Şartlarında Prototip Bir
 • Rüzgar Türbini Tasarımı. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İmalat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 66s, Isparta Kurt, G., 2011. Dişli Kutulu ve Dişli
 • Kutusuz Rüzgar Türbini-Generatör Sistemlerinin Elektrik-Elektronik Sempozyumu, 5-7 Ekim, Elazığ, 112- Durdyev, Karşılaştırılması. ve Bilgisayar S., 20 Rüzgar Enerjisinde Uygun Türbin Seçimi. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 71s, İstanbul. İnşaat Sevim, C., 2008. Offshore Rüzgar
 • Enerjisi Santralleri. Erişim Tarihi: 02014. http://www.yenienerji.info/?pid=1871 6
 • Özarslan, A., 2012. Yenilenebilir
 • Enerji Kaynakları için Büyük Ölçekli Enerji Depolama Yöntemleri. Erişim Tarihi: http://www.dektmk.org.tr/upresimler/ enerjikongresi12/69- Yrd.Doc.DrAhmetOzarslan.pdf Erdinç, O., Uzunoğlu, M., Vural B., 20 Bilgisayar Sempozyumu, 5-7 Ekim, Elazığ, 116-121. ve Donanım Haber, 2014. Erişim Tarihi: 02014. http://forum.donanimhaber.com/m_46 046831/mpage_57/tm.htm
 • Kocaman, B., 2013. Akıllı Şebekeler ve Depolama Teknolojileri. Bitlis Eren
 • Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi, 2, 120- Enerji Çalıker, A., Özdemir, E., 2013.
 • Modern Enerji Depolama Sistemleri ve Kullanım Alanları. 5. Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu, 23-24 Mayıs, Kocaeli, 175-179. e-bisiklet dünyası, 2014. Erişim Tarihi: bisiklet-dunyasi.com/elektrikli- bisiklet-aku-tipleri/ http://www.e
 • Elektrik port, 2014. Erişim Tarihi: 02014. http://www.elektrikport.com/teknik- kutuphane/fazla-ruzgar-enerjisini- depolamak-icin-temiz- cozumler/8112#ad-image-0

Details

Primary Language Turkish
Journal Section articles
Authors

Ufuk ELİBÜYÜK>


İbrahim ÜÇGÜL>

0000-0001-9794-0653

Publication Date December 3, 2014
Published in Issue Year 2014, Volume 2, Issue 3

Cite

Bibtex @ { yekarum235308, journal = {Yekarum}, eissn = {1309-9388}, address = {}, publisher = {Süleyman Demirel University}, year = {2014}, volume = {2}, number = {3}, pages = { - }, title = {Rüzgar Türbinleri, Çeşitleri Ve Rüzgar Enerjisi Depolama Yöntemleri}, key = {cite}, author = {Elibüyük, Ufuk and Üçgül, İbrahim} }
APA Elibüyük, U. & Üçgül, İ. (2014). Rüzgar Türbinleri, Çeşitleri Ve Rüzgar Enerjisi Depolama Yöntemleri . Yekarum , 2 (3) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/yekarum/issue/21891/235308
MLA Elibüyük, U. , Üçgül, İ. "Rüzgar Türbinleri, Çeşitleri Ve Rüzgar Enerjisi Depolama Yöntemleri" . Yekarum 2 (2014 ): <https://dergipark.org.tr/en/pub/yekarum/issue/21891/235308>
Chicago Elibüyük, U. , Üçgül, İ. "Rüzgar Türbinleri, Çeşitleri Ve Rüzgar Enerjisi Depolama Yöntemleri". Yekarum 2 (2014 ):
RIS TY - JOUR T1 - Wind Turbines, Types and Methods of Wind Energy Storage AU - UfukElibüyük, İbrahimÜçgül Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Yekarum JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 2 IS - 3 SN - -1309-9388 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Yekarum Rüzgar Türbinleri, Çeşitleri Ve Rüzgar Enerjisi Depolama Yöntemleri %A Ufuk Elibüyük , İbrahim Üçgül %T Rüzgar Türbinleri, Çeşitleri Ve Rüzgar Enerjisi Depolama Yöntemleri %D 2014 %J Yekarum %P -1309-9388 %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD Elibüyük, Ufuk , Üçgül, İbrahim . "Rüzgar Türbinleri, Çeşitleri Ve Rüzgar Enerjisi Depolama Yöntemleri". Yekarum 2 / 3 (December 2014): - .
AMA Elibüyük U. , Üçgül İ. Rüzgar Türbinleri, Çeşitleri Ve Rüzgar Enerjisi Depolama Yöntemleri. Yekarum. 2014; 2(3): -.
Vancouver Elibüyük U. , Üçgül İ. Rüzgar Türbinleri, Çeşitleri Ve Rüzgar Enerjisi Depolama Yöntemleri. Yekarum. 2014; 2(3): -.
IEEE U. Elibüyük and İ. Üçgül , "Rüzgar Türbinleri, Çeşitleri Ve Rüzgar Enerjisi Depolama Yöntemleri", Yekarum, vol. 2, no. 3, Dec. 2014