Year 2016, Volume 3 , Issue 2, Pages 0 - 0 2016-11-30

Türkiyede Bir Rüzgar Enerjisi Santrali Üretim Karakteristiğinin Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santral ile Değiştirilmesi.
Changing the Characteristic of a Wind Power Plant Production in Turkey by Pumped Storage Hydroelectricity Power Plant.

Ceyhun YILDIZ [1] , Mustafa ŞEKKELİ [2]


Rüzgar Enerjisi Santrallerinin (RES) değişken ve tam olarak tahmin edilemeyen üretim karakteristiğine sahip oldukları bilinmektedir. RES'lerin bu karakteristikleri, dahil oldukları elektrik şebekesi sistemindeki enerji üretim-tüketim dengesini sağlamayı zorlaştırmaktadır. Bu kapsamda son yıllarda yapılan çalışmalar rüzgar enerjisin bu istenmeyen (elektrik şebekelerindeki güç dengesini bozan) özelliğinin değiştirilmesi için bir enerji depolama sistemine ihtiyaç duyulduğunu ortaya koymuştur. Bu çalışmada öncelikle Türkiyede bir RES enerji üretimleri değerlendirilmiştir. Daha sonra RES enerji üretimleri bir Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santral (PDHES) ile düzeltilmeye çalışılmıştır. PDHES ile RES'nin beraber işletilmesi iki senaryo ile gerçekleştirilmiştir. 1) İki santralin sabit enerji üreterek baz yük santrali olarak işletilmesi. 2) İki santralin enerji talebini takip eden üretim yapacak şekilde işletilmesi. Sonuçlar enerji satış gelirleri ve güvenilirlik endeksleri baz alınarak incelendiğinde iki santralin baz yük santrali gibi çalışma modunda daha güvenilir, talep takibi modunda da daha karlı olduğu görülmüştür.
It is known that Wind Power Plants (WPP) have variable and not fully forecastable characteristics. These characteristics of WPPs, make difficult to ensure energy production-consumption balance in their integrated grid. Studies in recent years within this scope put forward there is an energy storage system requirement to change this undesirable (distorting grid's energy balance) property of wind energy. In this study primarily we evaluate energy production of a WPP installed in Turkey. Then, power productions of a WPP are tried to be smoothed by means of Pumped Storage Hydro Power Plant (PHPP). Joint operation of PHPP and WPP implemented by two seperate schedules. 1) Operating two power plant as a base load power plant by producing constant energy. 2) Operation of two power plants that the production can track energy demand. When we analayse the results based on relieability index and energy sale income its seen that two power plants are more reliable in working like base load power plant mode, more profitable in load tracking mode.
Rüzgar Enerjisi, Pompaj Depolamalı HES, Enerji Dengesi
Journal Section articles
Authors

Author: Ceyhun YILDIZ

Author: Mustafa ŞEKKELİ

Dates

Publication Date : November 30, 2016

Bibtex @ { yekarum330356, journal = {SDÜ Yekarum e-Dergi}, issn = {}, eissn = {1309-9388}, address = {}, publisher = {Süleyman Demirel University}, year = {2016}, volume = {3}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {Türkiyede Bir Rüzgar Enerjisi Santrali Üretim Karakteristiğinin Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santral ile Değiştirilmesi.}, key = {cite}, author = {Yıldız, Ceyhun and Şekkeli̇, Mustafa} }
APA Yıldız, C , Şekkeli̇, M . (2016). Türkiyede Bir Rüzgar Enerjisi Santrali Üretim Karakteristiğinin Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santral ile Değiştirilmesi. . SDÜ Yekarum e-Dergi , 3 (2) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/yekarum/issue/30536/330356
MLA Yıldız, C , Şekkeli̇, M . "Türkiyede Bir Rüzgar Enerjisi Santrali Üretim Karakteristiğinin Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santral ile Değiştirilmesi." . SDÜ Yekarum e-Dergi 3 (2016 ): 0-0 <https://dergipark.org.tr/en/pub/yekarum/issue/30536/330356>
Chicago Yıldız, C , Şekkeli̇, M . "Türkiyede Bir Rüzgar Enerjisi Santrali Üretim Karakteristiğinin Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santral ile Değiştirilmesi.". SDÜ Yekarum e-Dergi 3 (2016 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Türkiyede Bir Rüzgar Enerjisi Santrali Üretim Karakteristiğinin Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santral ile Değiştirilmesi. AU - Ceyhun Yıldız , Mustafa Şekkeli̇ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - SDÜ Yekarum e-Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 3 IS - 2 SN - -1309-9388 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 SDÜ Yekarum e-Dergi Türkiyede Bir Rüzgar Enerjisi Santrali Üretim Karakteristiğinin Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santral ile Değiştirilmesi. %A Ceyhun Yıldız , Mustafa Şekkeli̇ %T Türkiyede Bir Rüzgar Enerjisi Santrali Üretim Karakteristiğinin Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santral ile Değiştirilmesi. %D 2016 %J SDÜ Yekarum e-Dergi %P -1309-9388 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Yıldız, Ceyhun , Şekkeli̇, Mustafa . "Türkiyede Bir Rüzgar Enerjisi Santrali Üretim Karakteristiğinin Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santral ile Değiştirilmesi.". SDÜ Yekarum e-Dergi 3 / 2 (November 2016): 0-0 .
AMA Yıldız C , Şekkeli̇ M . Türkiyede Bir Rüzgar Enerjisi Santrali Üretim Karakteristiğinin Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santral ile Değiştirilmesi.. SDÜ Yekarum e-Dergi. 2016; 3(2): 0-0.
Vancouver Yıldız C , Şekkeli̇ M . Türkiyede Bir Rüzgar Enerjisi Santrali Üretim Karakteristiğinin Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santral ile Değiştirilmesi.. SDÜ Yekarum e-Dergi. 2016; 3(2): 0-0.