Erratum
PDF BibTex RIS Cite

Portre ve Öz-Portrenin Görsel Sanat Tarihi Açısından Önemi

Year 2017, Volume: 1 Issue: 1, 95 - 111, 16.05.2017

Abstract
Portre ve Öz-Portrenin Görsel Sanat Tarihi Açısından Önemi
Müberra Bülbül


ÖzetAnahtar Kelimelerİnsanoğlunun ilkel
dönemlerden itibaren yaşantısını anlatan ilk iz'ler; çeşitli yüzeylere
çizdiği veya farklı materyallerle meydana getirdiği suretler olmuştur. Çağdan
çağa, toplumdan topluma değişen, insanların hayatı yorumlayış biçimi bu
suretlerde çeşitlilik göstermiştir. Görsel sanatlarda insan yüzü -resim
sanatında portre, heykelde büst- sanat tarihini en iyi anlatan görgü
tanıkları olmuştur. Sanatçılar kendi yüzlerini veya başkalarına ait yüzleri
tasvir ederken yaşanan dönemin özelliklerini de yansıtmışlardır. Bu
araştırmada, geçmişten günümüze, ortaya konan insan suretleri birkaç sanat
akımına göre yorumlanmış, aralarındaki farklar nedenleriyle açıklanmıştır.
Döneminin sanatsal anlayışı, kültürü, yaşam biçimi, fiziksel ve ruhsal
betimlemeleri insan yüzleri sayesinde anlatılmıştır.


Metnin ilk
bölümünde problem durumu, araştırmanın amacı ve yöntemi belirtilmiştir.
İkinci bölümde konuya giriş yapılmış, tanımlar açıklanmış, görsel sanat
tarihinde insan yüzünün önemine dikkat çekilmiştir. İlkel çağlardan günümüze
sanat tarihinde insan yüzü betimlemelerine çeşitli eserler ile yer
verilmiştir. Bu doğrultuda sanatçıların insan suretini nasıl ve ne amaçla
yaptıkları örnek görsellerle açıklanmıştır. Rönesans döneminin getirdiği yeni
bakış açısının görsel sanat tarihine yansıması ve modern çağa doğru gelişen
sanatsal anlayış, çeşitli sanatçıların kişisel yorumlarıyla irdelenmiştir.
Sonuç olarak insan yüzüne ait sanat eserleri, geçmişten günümüze sanat
tarihini açıklarken insanlık tarihinden de ipuçları vermektedir.


  


Portre
1Öz-portre
2Görsel
sanat 3   


Makale Hakkında 


Gönderim Tarihi: 09.03.2017Kabul Tarihi: XX.XX.2017Elektronik Yayım Tarihi: XX.XX.2017 DOI:

 Importance in Terms
of Visual Art History of The Portrait and Self-PortraitAbstractKeywordsThe first traces of
mankind from primitive eras since there have been describing the lives of his
exemplars or different materials that draw on a variety of surfaces. The
interpretation of life forms ranging from one society to the people of the
era is the era show diversity in the faces. Best describes the history
witnesses a human face art is. Artists are reflected in the period that
features while depicting their own or others' face to face. In this text, the
human faces is made up of works from the past to the major art movements were
followed by commentary and explained the differences between them. Artistic
conception of the term, culture and way of life has been defined through
physical and emotional depiction of human faces.


The purpose, method of the research and
problem situations in the first part of the text is spesified. In the second
part of the research was the subject of entry. Definitions have been
announced and art history drew attention to the importance of the human face.
In art history from pirimitive times to the Renaissance are given human face.
Artists of the human face works and how they are explained with examples for
what purpose. Art history has been defined by interpretations of artists from
the Renaissance period to the modern era. Consequently, explaining the
history of art from the past also tells the human face works in the history
of humanity. 


Portrait
1Self-portrait
2Visual
art 3   


About Article 


Sending Date: 09.03.2017Acceptance Date: XX.XX.2017Electronic Issue Date: XX.XX.2017 DOI:

References

 • Gombrich, E. H. (1972). Sanatın öyküsü. (B. Cömert, çev.) 12. baskı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Kahraman, H. B. (2004). Otoportre ve çok daha ötesi. http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=121575&tarih=08/07/2004 adresinden erişildi. (Erişim Tarihi: 10.07.2014)
 • Keser, N. (2005). Sanat sözlüğü. 1. baskı. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Krausse, A-C. (2005). Rönesanstan günümüze resim sanatının öyküsü. (D. Zaptcıoğlu, çev.) Almanya: Literatür Yayınları.
 • Koştumoğlu, M. (2011, Şubat-Mart). Fotoğrafçının bir yansıtma biçimi olarak portre. Fotoğraf Dergisi 1 (5), 74-77.
 • Kurut, T. (2012). Özgün baskı sanatında bir anlatım biçimi olarak portre. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Bülbül, M. (2014). Sanat akımlarında portrenin yeri. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul.
 • Övet, E. (2014). Van Gogh’un müthiş sözleri ve bravo Güler Sabancı. http://www.htkulup.com/yazarlar/esin-ovet-1064/717495-van-goghu-muthissozleri-ve-bravo-guler-sabanci adresinden erişildi. (Erişim Tarihi: 08.07.2014)
 • Uysal, A. (2009). Yüzün ötesi - portre kurmak üzerine. Sanat ve Tasarım Dergisi, 4 (117). http://www.sanatvetasarim.gazi.edu.tr/web/makaleler/4_arzu.pdf adresinden erişildi. (Erişim Tarihi: 01.07.2014)

Year 2017, Volume: 1 Issue: 1, 95 - 111, 16.05.2017

Abstract

References

 • Gombrich, E. H. (1972). Sanatın öyküsü. (B. Cömert, çev.) 12. baskı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Kahraman, H. B. (2004). Otoportre ve çok daha ötesi. http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=121575&tarih=08/07/2004 adresinden erişildi. (Erişim Tarihi: 10.07.2014)
 • Keser, N. (2005). Sanat sözlüğü. 1. baskı. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Krausse, A-C. (2005). Rönesanstan günümüze resim sanatının öyküsü. (D. Zaptcıoğlu, çev.) Almanya: Literatür Yayınları.
 • Koştumoğlu, M. (2011, Şubat-Mart). Fotoğrafçının bir yansıtma biçimi olarak portre. Fotoğraf Dergisi 1 (5), 74-77.
 • Kurut, T. (2012). Özgün baskı sanatında bir anlatım biçimi olarak portre. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Bülbül, M. (2014). Sanat akımlarında portrenin yeri. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul.
 • Övet, E. (2014). Van Gogh’un müthiş sözleri ve bravo Güler Sabancı. http://www.htkulup.com/yazarlar/esin-ovet-1064/717495-van-goghu-muthissozleri-ve-bravo-guler-sabanci adresinden erişildi. (Erişim Tarihi: 08.07.2014)
 • Uysal, A. (2009). Yüzün ötesi - portre kurmak üzerine. Sanat ve Tasarım Dergisi, 4 (117). http://www.sanatvetasarim.gazi.edu.tr/web/makaleler/4_arzu.pdf adresinden erişildi. (Erişim Tarihi: 01.07.2014)

Details

Journal Section Makaleler
Authors

Müberra Bülbül

Türkiye

Publication Date May 16, 2017
Published in Issue Year 2017 Volume: 1 Issue: 1

Cite

APA
Bülbül, M. (2017). Portre ve Öz-Portrenin Görsel Sanat Tarihi Açısından Önemi. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1), 95-111.
MLA
Bülbül, Müberra. “Portre Ve Öz-Portrenin Görsel Sanat Tarihi Açısından Önemi”. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 1, no. 1, 2017, pp. 95-111.
Chicago
Bülbül, Müberra. “Portre Ve Öz-Portrenin Görsel Sanat Tarihi Açısından Önemi”. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1, no. 1 (May 2017): 95-111.
EndNote
Bülbül M (May 1, 2017) Portre ve Öz-Portrenin Görsel Sanat Tarihi Açısından Önemi. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 1 95–111.
ISNAD
Bülbül, Müberra. “Portre Ve Öz-Portrenin Görsel Sanat Tarihi Açısından Önemi”. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1/1 (May 2017), 95-111.
AMA
Bülbül M. Portre ve Öz-Portrenin Görsel Sanat Tarihi Açısından Önemi. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. May 2017;1(1):95-111.
Vancouver
Bülbül M. Portre ve Öz-Portrenin Görsel Sanat Tarihi Açısından Önemi. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017;1(1):95-111.
IEEE
M. Bülbül, “Portre ve Öz-Portrenin Görsel Sanat Tarihi Açısından Önemi”, Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 1, no. 1, pp. 95–111, 2017.
JAMA
Bülbül M. Portre ve Öz-Portrenin Görsel Sanat Tarihi Açısından Önemi. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017;1:95–111.