Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Değişikliklerinin Kazanılmış Haklara Etkisi Yönünden İncelenmesi

Year 2017, Volume: 1 Issue: 1, 1 - 13, 16.05.2017

Abstract

Bu çalışmada, yeni Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği kazanılmış haklara etkisi
açısından incelenmektedir. Çalışmada, Yönetmeliğinin tamamının incelenmesi
amaçlanmayıp, belirli bazı hükümleri, özellikle de geçiş hükümlerinin
Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği sırada öğrencilik statüsüne sahip olan kimseler
üzerindeki etkisi değerlendirilmektedir.

References

 • Kaynakça
 • Altundiş, M. (2008). Hukuki Güvenlik İlkesi, Yasama Dergisi, 10, 60-94.
 • Aygün Eşitli, E. (2013). Suçların ve Cezaların Kanuniliği İlkesi, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 104, s. 225-246.
 • Babayiğit, M. (2016). Türk Hukukunda Anayasa Mahkemesi Kararlarının Geriye Yürümezliği Sorunu, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 124, s. 183-220.
 • Çoban Atik, A. (2013). İdare Hukukunda Kazanılmış Hak İlkesi, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 21 (1), 11-53.
 • Gözler, K. & Kaplan, G. (2011). İdare Hukukuna Giriş, Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Kaplan, G. (2008). İdari Yargılama Hukukunda Usulü Kazanılmış Hak, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 76, 231-287.
 • Karakoç, D. (2011). 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Yargı Kararlarına Yansıyan Geçici Maddelerinin Kazanılmış Hak Açısından İncelenmesi, İÜHFM, 69 (1-2), 1003-1018.
 • Öztürk, İ. (2008). İdari Yargıda Temyiz İncelemesinin Usulî Kazanılmış Haklar Açısından Sınırlanması, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 12 (1-2), 1027-1043.
 • Saygın, E. (2016). Haklı Beklentilerin Korunması İlkesine Yönelik Türk ve İngiliz İdare Hukuku Yaklaşımı Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 126, 211-234.
 • Yayla, Y. (2010). İdare Hukuku, İstanbul: Beta Yayınevi.
 • Yılmaz, S. (2016). Yeni “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”nin Öngördüğü Sistem ve Geçiş Esasları, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 65 (2), 473-569.

Year 2017, Volume: 1 Issue: 1, 1 - 13, 16.05.2017

Abstract

References

 • Kaynakça
 • Altundiş, M. (2008). Hukuki Güvenlik İlkesi, Yasama Dergisi, 10, 60-94.
 • Aygün Eşitli, E. (2013). Suçların ve Cezaların Kanuniliği İlkesi, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 104, s. 225-246.
 • Babayiğit, M. (2016). Türk Hukukunda Anayasa Mahkemesi Kararlarının Geriye Yürümezliği Sorunu, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 124, s. 183-220.
 • Çoban Atik, A. (2013). İdare Hukukunda Kazanılmış Hak İlkesi, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 21 (1), 11-53.
 • Gözler, K. & Kaplan, G. (2011). İdare Hukukuna Giriş, Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Kaplan, G. (2008). İdari Yargılama Hukukunda Usulü Kazanılmış Hak, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 76, 231-287.
 • Karakoç, D. (2011). 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Yargı Kararlarına Yansıyan Geçici Maddelerinin Kazanılmış Hak Açısından İncelenmesi, İÜHFM, 69 (1-2), 1003-1018.
 • Öztürk, İ. (2008). İdari Yargıda Temyiz İncelemesinin Usulî Kazanılmış Haklar Açısından Sınırlanması, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 12 (1-2), 1027-1043.
 • Saygın, E. (2016). Haklı Beklentilerin Korunması İlkesine Yönelik Türk ve İngiliz İdare Hukuku Yaklaşımı Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 126, 211-234.
 • Yayla, Y. (2010). İdare Hukuku, İstanbul: Beta Yayınevi.
 • Yılmaz, S. (2016). Yeni “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”nin Öngördüğü Sistem ve Geçiş Esasları, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 65 (2), 473-569.

Details

Journal Section Makaleler
Authors

Sema Aydın
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Hasan Ali Kaplan
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Publication Date May 16, 2017
Published in Issue Year 2017 Volume: 1 Issue: 1

Cite

APA
Aydın, S., & Kaplan, H. A. (2017). Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Değişikliklerinin Kazanılmış Haklara Etkisi Yönünden İncelenmesi. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1), 1-13.
MLA
Aydın, Sema and Hasan Ali Kaplan. “Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği Değişikliklerinin Kazanılmış Haklara Etkisi Yönünden İncelenmesi”. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 1, no. 1, 2017, pp. 1-13.
Chicago
Aydın, Sema, and Hasan Ali Kaplan. “Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği Değişikliklerinin Kazanılmış Haklara Etkisi Yönünden İncelenmesi”. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1, no. 1 (May 2017): 1-13.
EndNote
Aydın S, Kaplan HA (May 1, 2017) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Değişikliklerinin Kazanılmış Haklara Etkisi Yönünden İncelenmesi. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 1 1–13.
ISNAD
Aydın, Sema - Kaplan, Hasan Ali. “Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği Değişikliklerinin Kazanılmış Haklara Etkisi Yönünden İncelenmesi”. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1/1 (May 2017), 1-13.
AMA
Aydın S, Kaplan HA. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Değişikliklerinin Kazanılmış Haklara Etkisi Yönünden İncelenmesi. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. May 2017;1(1):1-13.
Vancouver
Aydın S, Kaplan HA. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Değişikliklerinin Kazanılmış Haklara Etkisi Yönünden İncelenmesi. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017;1(1):1-13.
IEEE
S. Aydın and H. A. Kaplan, “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Değişikliklerinin Kazanılmış Haklara Etkisi Yönünden İncelenmesi”, Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 1, no. 1, pp. 1–13, 2017.
JAMA
Aydın S, Kaplan HA. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Değişikliklerinin Kazanılmış Haklara Etkisi Yönünden İncelenmesi. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017;1:1–13.