Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Minyatürlerin Dijital Dönüşümü: Animasyon Uygulaması

Year 2021, Volume: 5 Issue: 1, 1 - 11, 15.09.2021

Abstract

Bilgiyi üretmek ve aktarmak konusunda bilgisayar teknolojilerinin günümüzde aktif olarak kullanıldığı bir bilişim çağının içerisindeyiz. Bu bağlamda geleneksel sanatlarımızın bilgisayar teknolojileri kullanılarak dijitalleştirilmesi, animasyona dönüştürülmesi hatta mobil oyun gibi farklı alanlarda yeniden yorumlanması ile bu sanatlara olan ilginin ve bilinirliğin artması ihtimaller dâhilindedir. Günümüzde geleneksel sanatlarını dijital ortamda yeniden yorumlayarak dönüştüren ve dijital ortamda ticari ürün haline getiren ülkeler bulunmaktadır. Minyatür sanatının da dijitalleştirilmesi ve yeniden yorumlanarak animasyona dönüştürülmesi bu çalışmanın içeriğini özetler. Minyatür sanatının animasyona dönüştürtülme sürecinin teknik olarak detaylandırıldığı bu çalışma ile bu alanda araştırma yapmak isteyen araştırmacılara yol gösterici olmak da çalışmanın amaçları arasında yer almaktadır.

References

 • Adobe. (2021). Adobe Animate CC. https://www.adobe.com/tr/products/animate.html adresinden erişildi. (Erişim Tarihi: 18.03.2021)
 • Adobe. (2021). Adobe Photoshop CC. https://www.adobe.com/tr/products/photoshop.html adresinden erişildi. (Erişim Tarihi: 18.03.2021)
 • Aksel, M. (2010). Türklerde Dini Resimler. İstanbul: Kapı Yayınları.
 • Akyol, O. (2020). Yeni İletişim Teknolojileri. http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/medyaveiletisim_ue/yeniiletisimteknolojileri.pdf adresinden erişildi. (Erişim Tarihi: 20.12.2020)
 • And, M. (2002). Osmanlı Tasvir Sanatları 1: Minyatür. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Aydıngüler, M. H. (2016). Illustrator CC. İstanbul: Abaküs Yayınları.
 • Baştan, S. (2009). Kuramdan Uygulamaya Etkileşimli İletişim Tasarımı. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Behzat, H. T. (1953). Minyatürün Tekniği. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2 (1), 29.
 • Binark, İ. (1978). Türklerde Resim ve Minyatür Sanatı. Vakıflar Dergisi, (2), 272.
 • Blankenship, C. (2016). What Does A Character Rigger Do?. https://sites.austincc.edu/gdamg/what-does-a-character-rigger-do/ adresinden erişildi. (Erişim Tarihi: 12.03.2021)
 • Büyük Larousse (1993). Büyük Larousse: Sözlük ve Ansiklopedisi. İstanbul: Milliyet Yayınevi.
 • Cavalier, S. (2011). The World History of Animation. Los Angeles: University of California Press.
 • Cotton, B. & Oliver R. (1997). Siberuzay Sözlüğü: Resimli Terimler Sözlüğü Multimedyadan Sanal Gerçekliğe. İstanbul: Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık.
 • Dedeal, M. N. (1999). Temel Özellikleriyle Çizgi Canlandırma. İstanbul: Pusula Yayıncılık.
 • Erkan, M. (1996). Gazavatname. https://islamansiklopedisi.org.tr/gazavatname adresinden erişildi. (Erişim Tarihi: 12.03.2021)
 • Game Designing. (2020). The 50 Top Video Game Design Companies. https://www.gamedesigning.org/game-development-studios/ adresinden erişildi. (Erişim Tarihi: 13.01.2020)
 • Hünerli, S. (2005). Canlandırma Sineması Üzerine. İstanbul: Es Yayınları.
 • Işık, M. (Edt.) (2004). Medyada Yeni Yaklaşımlar. Konya: Eğitim Kitabevi.
 • Jones, T., Kelly, B. & Wolfe, D. (2007). Foundation Flash Cartoon Animation. New York: Springer.
 • Köprülü, F. (1966). Türklerde Halk Hikâyeciliğine Ait Bazı Maddeler (Meddahlar). Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
 • Laybourne, K. (1998). The Animation Book. New York: Three Rivers.
 • Mahir, B. (2012). Osmanlı Minyatür Sanatı. İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • Mauren, F. (2008). The Animation Bible. London: Laurence King Publishing.
 • McGillem, C. D. (2020). Telegrapgh. https://www.britannica.com/technology/telegraph#ref76402 adresinden erişildi. (Erişim Tarihi: 12.25.2020)
 • Onat, S. G. (2017). Yeni İletişim Teknolojileri Yakınsama Kültürü ve Online Çevreci Katılım, Ortak Akla Ulaşmak. İstanbul: Cinius Yayınları.
 • Samancı, Ö. (2004). Animasyonun Önlenemez Yükselişi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Tansuğ, S. (1992). Şenlikname Düzeni. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • TDK. (2021). Türk Dil Kurumu Sözlükleri. https://sozluk.gov.tr/ adresinden erişildi. (Erişim Tarihi: 10.01.2020)
 • TechSmith. (2021). Camtasia. https://www.techsmith.com/video-editor.html adresinden erişildi. (Erişim Tarihi: 10.03.2021)
 • Törenli, N. (2005). Bilişim Teknolojileri Temelinde Haber Medyasının Yeniden Biçimlenişi: Yeni Medya, Yeni İletişim Ortamı. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Tulum, M. (2008). Vehbi Surname Sultan Ahmet’in Düğün Kitabı. İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • Türkmenoğlu, D. (2020). Bir Düşünce Olarak Desen. Ankara: Akademisyen Kitabevi.
 • Wells, P. (1998). Understanding Animation. New York: Routledge.
 • Yılmaz, N. (2006). Levni’nin Minyatürleriyle Doğu Minyatürlerini Karşılaştırma. https://sanattarihi.wordpress.com/2006/10/18/levninin-minyaturleriyle-dogu-minyaturlerini-karsilastirma/ adresinden erişildi. (Erişim Tarihi: 02.20.2021)

Year 2021, Volume: 5 Issue: 1, 1 - 11, 15.09.2021

Abstract

References

 • Adobe. (2021). Adobe Animate CC. https://www.adobe.com/tr/products/animate.html adresinden erişildi. (Erişim Tarihi: 18.03.2021)
 • Adobe. (2021). Adobe Photoshop CC. https://www.adobe.com/tr/products/photoshop.html adresinden erişildi. (Erişim Tarihi: 18.03.2021)
 • Aksel, M. (2010). Türklerde Dini Resimler. İstanbul: Kapı Yayınları.
 • Akyol, O. (2020). Yeni İletişim Teknolojileri. http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/medyaveiletisim_ue/yeniiletisimteknolojileri.pdf adresinden erişildi. (Erişim Tarihi: 20.12.2020)
 • And, M. (2002). Osmanlı Tasvir Sanatları 1: Minyatür. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Aydıngüler, M. H. (2016). Illustrator CC. İstanbul: Abaküs Yayınları.
 • Baştan, S. (2009). Kuramdan Uygulamaya Etkileşimli İletişim Tasarımı. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Behzat, H. T. (1953). Minyatürün Tekniği. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2 (1), 29.
 • Binark, İ. (1978). Türklerde Resim ve Minyatür Sanatı. Vakıflar Dergisi, (2), 272.
 • Blankenship, C. (2016). What Does A Character Rigger Do?. https://sites.austincc.edu/gdamg/what-does-a-character-rigger-do/ adresinden erişildi. (Erişim Tarihi: 12.03.2021)
 • Büyük Larousse (1993). Büyük Larousse: Sözlük ve Ansiklopedisi. İstanbul: Milliyet Yayınevi.
 • Cavalier, S. (2011). The World History of Animation. Los Angeles: University of California Press.
 • Cotton, B. & Oliver R. (1997). Siberuzay Sözlüğü: Resimli Terimler Sözlüğü Multimedyadan Sanal Gerçekliğe. İstanbul: Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık.
 • Dedeal, M. N. (1999). Temel Özellikleriyle Çizgi Canlandırma. İstanbul: Pusula Yayıncılık.
 • Erkan, M. (1996). Gazavatname. https://islamansiklopedisi.org.tr/gazavatname adresinden erişildi. (Erişim Tarihi: 12.03.2021)
 • Game Designing. (2020). The 50 Top Video Game Design Companies. https://www.gamedesigning.org/game-development-studios/ adresinden erişildi. (Erişim Tarihi: 13.01.2020)
 • Hünerli, S. (2005). Canlandırma Sineması Üzerine. İstanbul: Es Yayınları.
 • Işık, M. (Edt.) (2004). Medyada Yeni Yaklaşımlar. Konya: Eğitim Kitabevi.
 • Jones, T., Kelly, B. & Wolfe, D. (2007). Foundation Flash Cartoon Animation. New York: Springer.
 • Köprülü, F. (1966). Türklerde Halk Hikâyeciliğine Ait Bazı Maddeler (Meddahlar). Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
 • Laybourne, K. (1998). The Animation Book. New York: Three Rivers.
 • Mahir, B. (2012). Osmanlı Minyatür Sanatı. İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • Mauren, F. (2008). The Animation Bible. London: Laurence King Publishing.
 • McGillem, C. D. (2020). Telegrapgh. https://www.britannica.com/technology/telegraph#ref76402 adresinden erişildi. (Erişim Tarihi: 12.25.2020)
 • Onat, S. G. (2017). Yeni İletişim Teknolojileri Yakınsama Kültürü ve Online Çevreci Katılım, Ortak Akla Ulaşmak. İstanbul: Cinius Yayınları.
 • Samancı, Ö. (2004). Animasyonun Önlenemez Yükselişi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Tansuğ, S. (1992). Şenlikname Düzeni. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • TDK. (2021). Türk Dil Kurumu Sözlükleri. https://sozluk.gov.tr/ adresinden erişildi. (Erişim Tarihi: 10.01.2020)
 • TechSmith. (2021). Camtasia. https://www.techsmith.com/video-editor.html adresinden erişildi. (Erişim Tarihi: 10.03.2021)
 • Törenli, N. (2005). Bilişim Teknolojileri Temelinde Haber Medyasının Yeniden Biçimlenişi: Yeni Medya, Yeni İletişim Ortamı. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Tulum, M. (2008). Vehbi Surname Sultan Ahmet’in Düğün Kitabı. İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • Türkmenoğlu, D. (2020). Bir Düşünce Olarak Desen. Ankara: Akademisyen Kitabevi.
 • Wells, P. (1998). Understanding Animation. New York: Routledge.
 • Yılmaz, N. (2006). Levni’nin Minyatürleriyle Doğu Minyatürlerini Karşılaştırma. https://sanattarihi.wordpress.com/2006/10/18/levninin-minyaturleriyle-dogu-minyaturlerini-karsilastirma/ adresinden erişildi. (Erişim Tarihi: 02.20.2021)

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Mustafa Hikmet AYDINGÜLER
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ, PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0002-9625-1730
Türkiye


Dilek TÜRKMENOĞLU
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2617-5859
Türkiye

Publication Date September 15, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 5 Issue: 1

Cite

Bibtex @research article { ysbed901247, journal = {Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, eissn = {2587-2036}, address = {Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Yıldız Kampüsü Barbaros Bulvarı 34349 Yıldız - İstanbul}, publisher = {Yildiz Technical University}, year = {2021}, volume = {5}, number = {1}, pages = {1 - 11}, title = {Minyatürlerin Dijital Dönüşümü: Animasyon Uygulaması}, key = {cite}, author = {Aydıngüler, Mustafa Hikmet and Türkmenoğlu, Dilek} }
APA Aydıngüler, M. H. & Türkmenoğlu, D. (2021). Minyatürlerin Dijital Dönüşümü: Animasyon Uygulaması . Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 5 (1) , 1-11 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ysbed/issue/65290/901247
MLA Aydıngüler, M. H. , Türkmenoğlu, D. "Minyatürlerin Dijital Dönüşümü: Animasyon Uygulaması" . Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2021 ): 1-11 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ysbed/issue/65290/901247>
Chicago Aydıngüler, M. H. , Türkmenoğlu, D. "Minyatürlerin Dijital Dönüşümü: Animasyon Uygulaması". Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2021 ): 1-11
RIS TY - JOUR T1 - Minyatürlerin Dijital Dönüşümü: Animasyon Uygulaması AU - Mustafa HikmetAydıngüler, DilekTürkmenoğlu Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 11 VL - 5 IS - 1 SN - -2587-2036 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Yıldız Social Sciences Institute Journal Minyatürlerin Dijital Dönüşümü: Animasyon Uygulaması %A Mustafa Hikmet Aydıngüler , Dilek Türkmenoğlu %T Minyatürlerin Dijital Dönüşümü: Animasyon Uygulaması %D 2021 %J Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2587-2036 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Aydıngüler, Mustafa Hikmet , Türkmenoğlu, Dilek . "Minyatürlerin Dijital Dönüşümü: Animasyon Uygulaması". Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 / 1 (September 2021): 1-11 .
AMA Aydıngüler M. H. , Türkmenoğlu D. Minyatürlerin Dijital Dönüşümü: Animasyon Uygulaması. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 5(1): 1-11.
Vancouver Aydıngüler M. H. , Türkmenoğlu D. Minyatürlerin Dijital Dönüşümü: Animasyon Uygulaması. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 5(1): 1-11.
IEEE M. H. Aydıngüler and D. Türkmenoğlu , "Minyatürlerin Dijital Dönüşümü: Animasyon Uygulaması", Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 5, no. 1, pp. 1-11, Sep. 2021