Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Bibliometric Analysis of Personality Types Studies in The National Thesis Center

Year 2021, Volume 5, Issue 2, 119 - 127, 12.04.2022

Abstract

References

 • AYDIN, C, ÖZEL, Ç. (2017). A ve B Kişilik Tiplerinin Boş Zaman Davranışlarının Kıyaslanması. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (2), 21-41. DOI: 10.17494/ogusbd.371372.
 • AYVAZ, E.E., (2020). Öğrencilerin girişimci kişilik özellikleri ile girişimcilik eğilimlerinin kuşaklar bağlamında incelenmesi: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemi öğrencileri üzerine bir araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • BODUR, M., (2020). Çalışma ortamı ve kişilik tiplerinin çalışanların iç girişimciliğinin göstergesi olarak inovasyon potansiyeline etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • BAYAT, F., (2020). Kişilik özelliklerinin örgütsel adalet algısına etkisi: Van Ferit Melen Havalimanında uygulamalı bir araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ÇOBAN, R., (2020). Liderin kişilik özelliklerinin işyeri ilişkileri kalitesine etkisinde politik becerinin aracı rolü üzerine havacılık ve sağlık sektöründe karşılaştırmalı bir araştırma, Doktora tezi, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • DURNA U. (2004). “Stres, A ve B Tipi Kişilik Yapısı ve Bunlar Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma”. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11 (1), 191-206.
 • Tuna, A. F., Turanlı, M. (2020). An Investigation of The Relationship Between Five Factor Personality Traits and Individual Innovativeness In Service Industries. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 9 (1) , 1-9 .
 • FIRIN, S., (2020). Psikolojik güçlendirmenin yenilikçi davranışa etkisinde kişilik özelliklerinin düzenleyici rolü üzerine bir araştırma, Doktora tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • HAYDAROĞLU, S., (2020). Beş faktör kişilik özelliklerinin örgütsel muhalefete etkisi ve lider-üye etkileşiminin düzenleyici rolü: Beyaz yakalı çalışanlar üzerinde bir araştırma, Doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • KURT. N, DEMİRBOLAT, A. (2020). Atama Türleri Bağlamında Öğretmenlerin Mesleki Benlik Algılarının İncelenmesi International Journal of Social Sciences, 3 (2), 29-46.
 • MENGÜLOĞLU, M.A., (2020). Karanlık üçlü kişilik özellikleri ile girişimcilik niyeti arasındaki ilişki, Yüksek Lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ŞİMŞEK, S, ALKAN, V. (2019). Karakter ve Değer Eğitimi Dersinin Kazanımları. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1263-1278.
 • Topçu,F. (2017). The study of predictor effect of five factor personality traits on the resilience levels of university students. Yüksek Lisans Tezi. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ZEHİROĞLU, Ç., (2020), Kabin memurlarında tip A/B kişilik yapısının algılanan stres üzerindeki etkisi. Yüksek Lisans tezi. İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Ulusal Tez Merkezinde Yer Alan Kişilik Tipleri Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi

Year 2021, Volume 5, Issue 2, 119 - 127, 12.04.2022

Abstract

Bu çalışmanın amacı, kişilik tipleri alanında yazılmış tezleri bibliyometrik analiz tekniği ile incelemektir. Bu kapsamda tezler, yayınlandıkları üniversite, danışmanların unvanı, sayfa sayısı, yıllara göre tez sayıları, kullanılan yöntemler, içerik ve konu değerlendirmeye tabi tutulup çeşitli açılardan analiz edilmiştir. Çalışmanın kapsamında Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yer alan kişilik tipleri ile ilgili tezler yer almaktadır. Bu kapsamda, 93 adet tez araştırmaya dahil edilmiştir. Çalışma sonucunda, en fazla tez yazılan kurumların Gazi Üniversitesi, Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Arel Üniversitesi, Karabük Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi olduğu tespit edilmiştir. Araştırma yöntemi olarak daha çok nicel analiz yöntemlerinin kullanıldığı görülmektedir. Yabancı dil ile hazırlanan tezlerin oldukça az olduğu ve tezlerin danışmanlığını yürüten öğretim elemanlarının çoğunlukla Doktor Öğretim üyesi unvanlı olduğu tespit edilmiştir.

References

 • AYDIN, C, ÖZEL, Ç. (2017). A ve B Kişilik Tiplerinin Boş Zaman Davranışlarının Kıyaslanması. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (2), 21-41. DOI: 10.17494/ogusbd.371372.
 • AYVAZ, E.E., (2020). Öğrencilerin girişimci kişilik özellikleri ile girişimcilik eğilimlerinin kuşaklar bağlamında incelenmesi: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemi öğrencileri üzerine bir araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • BODUR, M., (2020). Çalışma ortamı ve kişilik tiplerinin çalışanların iç girişimciliğinin göstergesi olarak inovasyon potansiyeline etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • BAYAT, F., (2020). Kişilik özelliklerinin örgütsel adalet algısına etkisi: Van Ferit Melen Havalimanında uygulamalı bir araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ÇOBAN, R., (2020). Liderin kişilik özelliklerinin işyeri ilişkileri kalitesine etkisinde politik becerinin aracı rolü üzerine havacılık ve sağlık sektöründe karşılaştırmalı bir araştırma, Doktora tezi, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • DURNA U. (2004). “Stres, A ve B Tipi Kişilik Yapısı ve Bunlar Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma”. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11 (1), 191-206.
 • Tuna, A. F., Turanlı, M. (2020). An Investigation of The Relationship Between Five Factor Personality Traits and Individual Innovativeness In Service Industries. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 9 (1) , 1-9 .
 • FIRIN, S., (2020). Psikolojik güçlendirmenin yenilikçi davranışa etkisinde kişilik özelliklerinin düzenleyici rolü üzerine bir araştırma, Doktora tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • HAYDAROĞLU, S., (2020). Beş faktör kişilik özelliklerinin örgütsel muhalefete etkisi ve lider-üye etkileşiminin düzenleyici rolü: Beyaz yakalı çalışanlar üzerinde bir araştırma, Doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • KURT. N, DEMİRBOLAT, A. (2020). Atama Türleri Bağlamında Öğretmenlerin Mesleki Benlik Algılarının İncelenmesi International Journal of Social Sciences, 3 (2), 29-46.
 • MENGÜLOĞLU, M.A., (2020). Karanlık üçlü kişilik özellikleri ile girişimcilik niyeti arasındaki ilişki, Yüksek Lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ŞİMŞEK, S, ALKAN, V. (2019). Karakter ve Değer Eğitimi Dersinin Kazanımları. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1263-1278.
 • Topçu,F. (2017). The study of predictor effect of five factor personality traits on the resilience levels of university students. Yüksek Lisans Tezi. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ZEHİROĞLU, Ç., (2020), Kabin memurlarında tip A/B kişilik yapısının algılanan stres üzerindeki etkisi. Yüksek Lisans tezi. İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Humanities, Multidisciplinary, Management
Journal Section Makaleler
Authors

Nazlı Ece BULGUR> (Primary Author)
Economics (BA) & Human Resources Management (MA) at Yildiz Technical University
0000-0001-6164-772X
Türkiye

Publication Date April 12, 2022
Published in Issue Year 2021, Volume 5, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { ysbed1003758, journal = {Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, eissn = {2587-2036}, address = {Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Yıldız Kampüsü Barbaros Bulvarı 34349 Yıldız - İstanbul}, publisher = {Yildiz Technical University}, year = {2022}, volume = {5}, number = {2}, pages = {119 - 127}, title = {Ulusal Tez Merkezinde Yer Alan Kişilik Tipleri Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi}, key = {cite}, author = {Bulgur, Nazlı Ece} }
APA Bulgur, N. E. (2022). Ulusal Tez Merkezinde Yer Alan Kişilik Tipleri Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi . Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 5 (2) , 119-127 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ysbed/issue/69391/1003758
MLA Bulgur, N. E. "Ulusal Tez Merkezinde Yer Alan Kişilik Tipleri Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi" . Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2022 ): 119-127 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ysbed/issue/69391/1003758>
Chicago Bulgur, N. E. "Ulusal Tez Merkezinde Yer Alan Kişilik Tipleri Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi". Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2022 ): 119-127
RIS TY - JOUR T1 - Bibliometric Analysis of Personality Types Studies in The National Thesis Center AU - Nazlı EceBulgur Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 119 EP - 127 VL - 5 IS - 2 SN - -2587-2036 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Yıldız Social Sciences Institute Journal Ulusal Tez Merkezinde Yer Alan Kişilik Tipleri Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi %A Nazlı Ece Bulgur %T Ulusal Tez Merkezinde Yer Alan Kişilik Tipleri Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi %D 2022 %J Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2587-2036 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD Bulgur, Nazlı Ece . "Ulusal Tez Merkezinde Yer Alan Kişilik Tipleri Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi". Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 / 2 (April 2022): 119-127 .
AMA Bulgur N. E. Ulusal Tez Merkezinde Yer Alan Kişilik Tipleri Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2022; 5(2): 119-127.
Vancouver Bulgur N. E. Ulusal Tez Merkezinde Yer Alan Kişilik Tipleri Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2022; 5(2): 119-127.
IEEE N. E. Bulgur , "Ulusal Tez Merkezinde Yer Alan Kişilik Tipleri Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi", Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 5, no. 2, pp. 119-127, Apr. 2022