Research Article

Conversation Analysis

-
https://doi.org/10.51803/yssr.1396599

Abstract

Analyzing naturally occurring conversation in social contexts can help us understand the dynamics of social life, how individuals perceive and sustain their relationships with one other, and how institutions are maintained through daily routines. This is only achievable with a systematic research approach that is very strong both methodologically and theoretically, concentrates on empirical data, and is able to incorporate into the analysis all the micro details of the conversation and its context without introducing the researchers' subjective presumptions. Conversation Analysis, that is the research method incorporating all of these, can generally be described as the scientific examination of people's conversations and verbal communication. It is a set of methods and an approach in social sciences that aims to describe, analyze and understand talk as the basis of people's social life (Sidnell, 2010). The aim of this study is to provide an insight for conversation analysis. Based on this, the background and development of conversational analysis is provided, main structural characteristics of talk-in-interaction, which are turn-taking, adjacency pairs and sequence organization, and repair are discussed, the method of data collection and transcription is explained, and finally, conversation analysis in management research is addressed.

Konuşma Analizi

-
https://doi.org/10.51803/yssr.1396599

Abstract

Sosyal bağlamlarda doğal olarak gerçekleşen konuşmaları analiz etmek, sosyal yaşamın dinamiklerini, bireylerin birbirleriyle ilişkilerini nasıl algılayıp sürdürdüklerini ve kurumların günlük rutinler aracılığıyla nasıl sürdürüldüğünü anlamamıza yardımcı olabilir. Bu ancak, metodolojik ve teorik olarak çok güçlü, ampirik verilere odaklanan ve araştırmacıların öznel varsayımlarını devreye sokmadan görüşmenin ve bağlamının tüm mikro ayrıntılarını analize dahil edebilen sistematik bir araştırma yaklaşımıyla başarılabilir. Tüm bunları bünyesinde barındıran bir araştırma yöntemi olan Konuşma Analizi, genel olarak insanların konuşmalarının ve sözlü iletişimlerinin bilimsel olarak incelenmesi olarak tanımlanabilir. Sosyal bilimlerde konuşma analizi, insanların sosyal yaşamının temeli olan konuşmayı tanımlamayı, analiz etmeyi ve anlamayı amaçlayan bir dizi yöntem ve yaklaşımdır (Sidnell, 2010). Bu çalışmanın amacı, konuşma analizine ışık tutmaktır. Buna dayanarak, bu çalışmada, konuşma analizinin arka planı ve gelişimine ilişkin literatür taraması sunulmakta, kişilerarası etkileşimde konuşmanın temel yapısal özellikleri tartışılmakta, konuşma analizinde kullanılan veri toplama ve transkripsiyon yöntemi açıklanmakta ve son olarak yönetim alanında konuşma analizinin yerine değinilmektedir.

There are 0 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Political Science Methodology
Authors

Halit Keskin 0000-0003-4432-3998

Tuba Etlioğlu Başaran 0000-0002-1173-315X

Publication Date
Submission Date November 27, 2023
Acceptance Date December 19, 2023

Cite

APA Keskin, H., & Etlioğlu Başaran, T. (n.d.). Conversation Analysis. Yildiz Social Science Review. https://doi.org/10.51803/yssr.1396599