Yildiz Social Science Review
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2149-4363 | e-ISSN 2687-6256 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Yildiz Technical University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/yssr


YILDIZ SOCIAL SCIENCE REVIEW (YSSR) has been published since 2015 in order to encourage scientific research and provide platform to academicians, professionals, and students from all over the world for advancement, dissemination and interaction of knowledge in economics, business and political science. YSSR is an open access journal.

YSSR is biannually published on Autumn (November) and Spring (May).

Yildiz Social Science Review

ISSN 2149-4363 | e-ISSN 2687-6256 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Yildiz Technical University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/yssr
Cover Image


YILDIZ SOCIAL SCIENCE REVIEW (YSSR) has been published since 2015 in order to encourage scientific research and provide platform to academicians, professionals, and students from all over the world for advancement, dissemination and interaction of knowledge in economics, business and political science. YSSR is an open access journal.

YSSR is biannually published on Autumn (November) and Spring (May).

Volume 5 - Issue 2 - Nov 30, 2019
 1. Proudhon ile Marx Bir siyasal hayal kırıklığının kuramsal öyküsü
  Pages 103 - 116
  Ragıp EGE
 2. Moral İktisadı ve Léon Walras
  Pages 117 - 134
  Ercan EREN
 3. The Road to Serfdom against The Great Transformation: A Comparison with Reference to Unintended Consequences
  Pages 135 - 154
  Hüseyin ÖZEL
 4. Yahudi’nin kaderi; insanın kaderi veya “Homo judaeus”tan “homo capitalius”a, Marx’tan Sombart’a düşünce tarihinden kısa notlar
  Pages 155 - 170
  Metin SARFATİ
 5. F. Le Play'in sosyal barış düzeni ile L. Bourgeois ve S. Weil’ in düşünsel ilişkileri: dayanışmacılık (solidarizm)
  Pages 171 - 184
  Burak GÜRBÜZ
 6. Kimlik ve Ekonomi
  Pages 185 - 208
  Ensar YILMAZ
 7. Veblen’in İktisat Sosyolojisinin Sosyal Ve Kavramsal İlişkisellik Üzerinden Düşünülmesi
  Pages 209 - 222
  Derya GÜLER AYDIN , Bahar ARAZ
 8. Alışkanlık ve Rasyonalite Kavramları Temelinde Veblen ve Simon Üzerine Yeniden Düşünmek
  Pages 223 - 236
  Gülenay BAŞ DİNAR , Çınla AKDERE , Merve YILMAZKAYA
 9. Freelance Çalışma, Start-Up Girişimcilik ve İşin Geleceği: Kurumsalcı Bir Yaklaşım
  Pages 237 - 246
  Serhat KOLOĞLUGİL
 10. İktisadın Formalist Aksiyomatik Bir Disipline Dönüşüm Sürecinde Hilbert – Bourbaki Yerine Poincare – Brouwer Yaklaşımı Benimsenebilir miydi?
  Pages 247 - 262
  Kaan ÖĞÜT
 11. Parayı Bir Toplumsal İlişki Olarak Tanımlamak
  Pages 263 - 286
  Vedat Ulvi ASLAN
 12. Devlet ve Telefon: Tarihsel Sosyoloji Işığında Altyapı Politikalarının İncelenmesi için Eleştirel bir Kuramsal Çerçeve Önerisi
  Pages 287 - 310
  Sırrı Emrah ÜÇER