Yildiz Social Science Review
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2149-4363 | e-ISSN 2687-6256 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Yıldız Teknik Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/yssr


YILDIZ SOCIAL SCIENCE REVIEW (YSSR); iktisat, işletme ve siyaset bilimi dallarındaki bilimsel araştırmaları desteklemek ve bu alanlarda bilgi paylaşımı için akademisyenlere, profesyonellere ve öğrencilere akademik bir platform sunmak amacıyla 2015 yılında yayın hayatına başlamıştır. YSSR, bilimsel araştırmaları bilim camiasına ücretsiz sunmanın bilginin dünya genelinde paylaşımını arttıracağı inancıyla erişime açık (Open Access) olarak yayımlanmaktadır. 

YSSR, Güz (Kasım) ve Bahar (Mayıs) olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanır.


Yildiz Social Science Review

ISSN 2149-4363 | e-ISSN 2687-6256 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Yıldız Teknik Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/yssr
Kapak Resmi


YILDIZ SOCIAL SCIENCE REVIEW (YSSR); iktisat, işletme ve siyaset bilimi dallarındaki bilimsel araştırmaları desteklemek ve bu alanlarda bilgi paylaşımı için akademisyenlere, profesyonellere ve öğrencilere akademik bir platform sunmak amacıyla 2015 yılında yayın hayatına başlamıştır. YSSR, bilimsel araştırmaları bilim camiasına ücretsiz sunmanın bilginin dünya genelinde paylaşımını arttıracağı inancıyla erişime açık (Open Access) olarak yayımlanmaktadır. 

YSSR, Güz (Kasım) ve Bahar (Mayıs) olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanır.