ISSN: 2149-4363
e-ISSN: 2687-6256
Başlangıç: 2015
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Yıldız Teknik Üniversitesi
Kapak Resmi
       

YILDIZ SOCIAL SCIENCE REVIEW (YSSR); iktisat, işletme ve siyaset bilimi dallarındaki bilimsel araştırmaları desteklemek ve bu alanlarda bilgi paylaşımı için akademisyenlere, profesyonellere ve öğrencilere akademik bir platform sunmak amacıyla 2015 yılında yayın hayatına başlamıştır. YSSR, bilimsel araştırmaları bilim camiasına ücretsiz sunmanın bilginin dünya genelinde paylaşımını arttıracağı inancıyla erişime açık (Open Access) olarak yayımlanmaktadır. 

YSSR, Güz (Kasım) ve Bahar (Mayıs) olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanır.


2022 - Cilt: 8 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

0. Effects of Covid-19 Pandemic on Employees in Turkey in Terms of Different Anxiety Levels

Araştırma Makalesi

0. Kurumsal İktisadın İktisadi Düşünceye Katkıları

Araştırma Makalesi

0. Product Innovation Strategies: A Firm Level Analysis