ISSN: 2149-4363
e-ISSN: 2687-6256
Başlangıç: 2015
Yayıncı: Yıldız Teknik Üniversitesi
Kapak Resmi
       

YILDIZ SOCIAL SCIENCE REVIEW (YSSR); iktisat, işletme ve siyaset bilimi dallarındaki bilimsel araştırmaları desteklemek ve bu alanlarda bilgi paylaşımı için akademisyenlere, profesyonellere ve öğrencilere akademik bir platform sunmak amacıyla 2015 yılında yayın hayatına başlamıştır. YSSR, bilimsel araştırmaları bilim camiasına ücretsiz sunmanın bilginin dünya genelinde paylaşımını arttıracağı inancıyla erişime açık (Open Access) olarak yayımlanmaktadır. 

YSSR, Güz (Kasım) ve Bahar (Mayıs) olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanır. YSSR'nin yayın dili İngilizcedir. 


2023 - Cilt: 8 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

3. Yerel Yönetimlerin Salgınla Mücadelesi: İzmir Karabağlar İlçesi Örneği*

Araştırma Makalesi

5. A Review on Agile Leadership and Digital Transformation

Araştırma Makalesi

Süreç Yeniliğinin Belirleyicisi Olarak Yenilikçi İş Davranışı: Ampirik Bir Analiz