Amaç ve Kapsam

YILDIZ SOCIAL SCIENCE REVIEW (YSSR) iktisat, işletme ve siyaset bilimlerine ait araştırma makaleleri ile derlemeleri (literatür taraması) Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adına yayımlayan hakemli, uluslararası bir dergidir. Bu doğrultuda, YSSR alanında özgün çalışmalara dayanan araştırma makaleleri ile derlemelere yer vererek uluslararası sosyal bilimler literatürüne katkıda bulunmayı amaçlar. YSSR nin yayın dili "İngilizce" dir.

YILDIZ SOCIAL SCIENCE REVIEW (YSSR) iktisat teorisi, iktisat politikası, makroiktisat, mikroiktisat, para teorisi, iktisadi psikoloji, ekonometri, uluslararası iktisat, kamusal finans, iktisadi büyüme ve kalkınma, iktisat tarihi, politik iktisat, işletme yönetimi, pazarlama, finans ve muhasebe, uluslararası işletme, iş hukuku, tedarik zinciri ve lojistik yönetimi, politika, kamu politikası, politik teori, kamu yönetimi, politik metodoloji ve karşılaştırmalı politika alanlarında çalışmalar kabul etmektedir. 

Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık