Dergi Politikası

YAYIN POLİTİKASI

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

YILDIZ SOCIAL SCIENCE REVIEW (YSSR) makale gönderim veya yayımlama ücreti kabul etmemektedir. Buna paralel olarak YSSR, açık olarak (open access) erişilebilir akademik bir dergidir. Makalelerin YSSR’de yayımlanabilmesi için daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. Bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler, bu durum açıkça belirtilmek şartıyla kabul edilebilir. 

Dergimizin yüksek standartlarının sürdürülmesi amacıyla, gönderilen tüm makaleler aşağıda ana hatlarıyla belirtilen sürece tabii tutulur.

ÖN DEĞERLENDİRME

Değerlendirilmek üzere gönderilen tüm makaleler ilk olarak iThenticate programına tabi tutulur. İntihal tespit edilen makaleler yazar(lar)a iade edilir ve yazar(lar)ın kurumu bilgilendirilir. Daha sonra, makaleler dergi şablon ve yazım kurallarına uygunluk açısından kontrol edilir. Bu aşamaları geçen makaleler körleme hakemlik sürecine alınması için Baş Editöre sevk edilir. Ön değerlendirme aşamasında reddedilen makale yazar(lar)ı 2 hafta içerisinde bilgilendirilir.

EDİTÖR DEĞERLENDİRMESİ

Baş editör, ön değerlendirmeyi geçen makaleyi hakemlik sürecine almaya veya hakemlik sürecine almadan reddedilmesine karar verir. Bu aşamada reddedilen makale, derginin amaç ve kapsamı dışındadır, yeterince özgün değildir, yetersiz ve/veya zayıf Türkçe/İngilizce diline sahiptir, kavramsal/metodolojik kusurları vardır. Editör Değerlendirmesi aşamasında reddedilen makalenin yazar(lar)ı, makalenin baş editöre sevkinden itibaren 2 hafta içerisinde bilgilendirilir. Hakemlik süreci için uygun bulunan makale, alanında uzman 2 hakeme gönderilir.

HAKEM DEĞERLENDİRMESİ

Makalelerin değerlendirilmesinde hakemlik türü olarak çift taraflı kör hakemlik sistemi (double blind peer review) işletilmekte ve alanında uzman iki hakem tarafından değerlendirme yapılmaktadır. Bu süreçte hem yazarların hem de hakemlerin bilgileri saklı tutulur. Hakemlerden kimlik bilgilerini ifşa etmeden yazarlara objektif yorumlarda bulunması istenir.

Dil düzeltmesi çift taraflı kör hakemlik sisteminin bir parçası olmamakla birlikte, hakemlerimiz inceledikleri makalelerin dil ve üsluplarını düzeltmeye yönelik önerlerde bulunabilirler.

Makalelerin hakemlik süreci yaklaşık olarak 2 ay içerisinde tamamlanmaktadır. Makalenin yayımlanabilmesi için her iki hakemin de olumlu raporu gereklidir. Hakemlerin görüşlerinin çeliştiği durumda Baş Editör söz konusu makaleyi yayımlama/ma kararını vermekte yetkilidir.