Etik İlkeler

YILDIZ SOCIAL SCIENCE REVIEW (YSSR) benimsediği etik görev ve sorumluluklarda  Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’ni ve Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan ilkeleri dikkate almaktadır.

YAZARLAR İÇİN ETİK İLKELER 

·        Bildirilen araştırma/ çalışma etik ve sorumlu bir şekilde yürütülmeli ve ilgili tüm mevzuata uygun olmalıdır. 

·        Araştırmacılar çalışmalarının sonuçlarını net, dürüst, uydurma ve taklitten uzak veya uygunsuz veri manipülasyonu olmadan sunmalılardır. 

·        Araştırmacılar bulgularının başkaları tarafından doğrulanabilmesi için yöntemlerini açık ve net bir şekilde tanımlamaya çalışmalıdırlar. 

·        Araştırmacılar, gönderdikleri çalışmanın orijinal olduğu, intihal yapılmadığını ve başka bir yerde yayınlanmadığı yayın şartlarına uymalı/ bağlı kalmalılardır. 

·        Yazarlar gönderilen ve yayınlanan çalışmalar için ortak sorumluluk almalılardır. 

·        Araştırma yayınlarının yazarlığı, kişilerin çalışmaya ve raporlamaya katkılarını doğru bir şekilde yansıtmalılardır. 

·        Fon kaynakları ve ilgili çıkar çatışmaları açıklanmalıdır. 

 Burada belirtilmeyen diğer konular için lütfen aşağıdaki linke başvurunuz; 

https://publicationethics.org/files/International%20standard_editors_for%20website_11_Nov_2011%20%281%29.pdf  

Bu ilkeler şuradan alıntılanmıştır:

Wager E & Kleinert S (2011) Responsible research publication: international standards for authors. A position statement developed at the 2nd World Conference on Research Integrity, Singapore, July 22-24, 2010. Chapter 50 in: Mayer T & Steneck N (eds) Promoting Research Integrity in a Global Environment. Imperial College Press / World Scientific Publishing, Singapore (pp 309-16). (ISBN 978-981-4340-97-7)

EDİTÖRLER İÇİN ETİK İLKELER

·        Editörler hesap verebilir ve yayınladıkları her şeyin sorumluluğunu almalıdırlar. 

·        Editörler adil ve tarafsız kararları ticari değerlendirmeden bağımsız olarak almalı ve adil ve uygun bir hakem değerlendirme süreci sağlamalılardır. 

·        Editörler, maksimum şeffaflığı ve eksiksiz, dürüst raporlamayı teşvik eden yayın politikalarını benimsemelidirler. 

·        Editörler, gerektiğinde düzeltmeler yayınlayarak ve şüpheli veya iddia edilen araştırma ve yayın suiistimalini takip ederek yayının bütünlüğünü/doğruluğunu korumalıdırlar. 

·        Editörler, hakem ve editoryal suistimali takip etmelidirler. 

·        Editörler, insan ve hayvanlardaki çalışmaların etik davranışını eleştirel olarak değerlendirmelidir. 

·        Değerlendirme hakemlerine ve yazarlara, onlardan ne beklendiği söylenmelidir.  

·        Editörlerin yayıncıya ait çıkar çatışmalarını ele almak için uygun politikaları olmalıdır. 

Burada belirtilmeyen diğer konular için lütfen aşağıdaki linke başvurunuz 

https://publicationethics.org/files/International%20standard_editors_for%20website_11_Nov_2011%20%281%29.pdf  

Bu ilkeler şuradan alıntılanmıştır:

Kleinert S & Wager E (2011) Responsible research publication: international standards for editors. A position statement developed at the 2nd World Conference on Research Integrity, Singapore, July 22-24, 2010. Chapter 51 in: Mayer T & Steneck N (eds) Promoting Research Integrity in a Global Environment. Imperial College Press / World Scientific Publishing, Singapore (pp 317-28). (ISBN 978-981-4340-97-7)

HAKEMLER İÇİN ETİK İLKELER

Mesleki Sorumluluk 

Hakemlik talebi geldiğinde, yalnızca makaleyi değerlendirmek için gerekli uzmanlığa sahipseniz ve değerlendirmenizde tarafsız olabilecekseniz incelemeyi kabul ediniz. Hakemlik yapılması istendiğinde uzmanlığınızdaki boşlukları, eksiklikleri açıkça tanımlamanız gerekmektedir. 

Çıkar Çatışması 

Tüm potansiyel çıkar çatışmalarını beyan ettiğinizden emin olunuz. İncelemenizi engelleyebilecek potansiyel bir çıkar çatışmasından emin değilseniz bile bunu belirtiniz. Çıkar çatışmaları kişisel, finansal, entelektüel, profesyonel, politik veya dini nitelikte olabilir. Şu anda yazarlardan herhangi biriyle aynı kurumda çalışıyorsanız veya yakın geçmişte (örn. Son 3 yıl içinde)  yazarlar ile danışmanlık, ortak yazarlık veya ortak hibe sahipliği ilişkisi varsa, incelemeyi kabul etmemelisiniz. Buna ek olarak, bir makaleyi inceleme niyeti olmadan yalnızca gözden geçirmek için hakemlik yapmayı kabul etmemelisiniz. Ayrıca yazmak üzere olduğunuz veya başka bir dergide değerlendirilmekte olan bir makalenize çok benzeyen bir makaleyi incelemeyi kabul etmemelisiniz. 

Vakitlilik / Zamana Riayet 

İncelemeyi üstlenemeseniz bile, hakem değerlendirmesine ilişkin bir davete makul bir zaman dilimi içinde yanıt vermeniz iyi olacaktır. Belirli bir makaleyi incelemek için kendinizi yeterli hissediyorsanız, yalnızca önerilen veya karşılıklı olarak mutabık kalınan zaman dilimi içerisinde incelemeyi yapabilecekseniz hakemlik davetini kabul etmelisiniz. Koşullarınız değişirse ve hakemlik görevinizi yerine getiremezseniz ya da uzatma talebinde bulunmanız durumunda dergiyi derhal bilgilendirmelisiniz. Hakemlik yapamadığınız takdirde, uzmanlıkları temel alarak ve kişisel kaygılardan etkilenmeksizin veya belirli bir sonuç alma (olumlu ya da olumsuz) niyeti olmaksızın, ilgili olması halinde alternatif hakemler önermeniz yararlı olacaktır. 

Burada belirtilmeyen diğer konular için lütfen aşağıdaki linke başvurunuz; 

https://publicationethics.org/files/Ethical_Guidelines_For_Peer_Reviewers_2.pdf

Son Güncelleme Zamanı: 26.05.2021 12:24:27