Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Kurşun-Çinko Liç Atıklarının Hidrosiklon ile Ön Zenginleştirmesi

Year 2018, Volume 23, Issue 3, 320 - 325, 11.12.2018

Abstract

Bu çalışmada, tipik bir kurşun-çinko liç tesisi katı atıklarının ön zenginleştirilmesi araştırılmıştır. Liç işlemi sonrasında kalan minerallerin (filtre keki) tane boyutunun büyük oranda düşmesi ve mineral kristal yapılarının bozulması sebebi ile flotasyon, multi gravite separatör (MGS), sallantılı masa ve Knelson separatörü gibi cevher zenginleştirme yöntem/makineleri ile kurşun (Pb) ve çinko (Zn) için verimli bir konsantre elde edilememiştir. Tane boyutu faksiyonuna göre yapılan kimyasal analizlerde Pb ve Zn minerallerinin çok ince boyuttaki fraksiyonlarda (<75 µm) yoğunlaştığı tespit edildi. Böylece, zenginleştirme metodunun tane boyutuna göre sınıflandırma ile yapılmasına karar verilmiş ve zenginleştirme prosesinde sırasıyla 150 mikronluk elek ve hidrosiklon kullanılmıştır. Eleme sonrasında % 86,64 Pb ve % 64,84 Zn verimleri ile konsantre (ağırlıkça % 51,35) ürün elde edilmiş ve bu konsantre kullanılarak bir dizi hidrosiklon deneyleri ile zenginleştirme prosesine devam edilmiştir. Hidrosiklon deneyleri ile Pb ve Zn için en yüksek verim sırasıyla % 71,18 ve % 52,6 olarak elde edilmiştir. Sonuç olarak, daha yüksek verimli konsantre ürün elde etmek için aglomera olmuş iri boyutlu tanelerin eleme öncesinde merdaneli ve/veya çubuklu değirmen kullanarak dağıtılması uygun görülmüştür.

References

 • Abdel-Aal, EA., 2000. Kinetics of sulphuric acid leaching of low-grade zinc silicate ore. Hydrometallurgy. 55;3: 247–254.
 • Altundoğan, HS., Erdem, M., Orhan, R., 1998. Heavy metal pollution potential of zinc leach residues discarded in Çinkur plant. Tr. Journal of Engineering and Environmental Science. 22;3: 167–178.
 • Fujimoto, R.C., Maruyama, K., Miki, T., Nagasaka, T., 2016. The selective alkaline leaching of zinc oxide from electric arc furnace dust pre-treated with calcium oxide. Hydrometallurgy. 159: 120–125.
 • Güler, E., Seyrankaya, A., Cocen, I., 2011. Hydrometallurgical evaluation of zinc leach plant residue. Asian Journal of Chemistry. 23;7: 2879-2888.
 • Jha, MK., Kumar, V., Singh, RJ., 2001. Review of hydrometallurgical recovery of zinc from industrial wastes. Resources, Conservation and Recycling. 33: 1–22.
 • Kul, M., Topkaya, Y., 2008. Recovery of germanium and other valuable metals from zinc plant residues. Hydrometallurgy. 92;3: 87–94.
 • Lin, M., 2000. Alkaline leaching of metal melting industry wastes and separation of zinc and lead in the leach solution. Journal of Environmental Sciences. 12;4: 452–457.
 • Özverdi, A., Erdem, M., 2010. Environmental risk assessment and stabilization/solidification of zinc extraction residue: I. Environmental risk assessment. Hydrometallurgy. 100;3: 103–109.
 • Ruşen, A., Sunka,r AS., Topkaya, YA., 2008. Zinc and lead extraction from Çinkur leach residues by using hydrometallurgical method. Hydrometallurgy. 93: 45–50.
 • Şahin, M., Erdem, M., 2015. Cleaning of high lead-bearing zinc leaching residue by recovery of lead with alkaline leaching. Hydrometallurgy. 153: 170–178.
 • Turan, MD., Altundoğan, HS., Tümen, F., 2004. Recovery of zinc and lead from zinc plant residue. Hydrometallurgy. 75;1: 169–176.

Pre-Enrichment of Lead-Zinc Leaching Tailings by Hydrocyclone

Year 2018, Volume 23, Issue 3, 320 - 325, 11.12.2018

Abstract

In this study, pre-enrichment of a typical lead-zinc leaching plant solid tailings were investigated. After the leaching process, due to the decrease in the grain size of the residual minerals (filter cake) and the deterioration of the mineral crystal structures, a concentrate with high recovery for lead (Pb) and zinc (Zn) could not be obtained with mineral enrichment methods / machines such as flotation, multi-gravity separator (MGS), shaking table and Knelson separator. It was determined that the Pb and Zn minerals were concentrated in very fine fractions (<75 µm) by chemical analyzes according to grain size fraction. Thus, it was decided to perform the enrichment method according to the grain size classification and 150 micron sieve and hydrocyclone were used respectively in the enrichment process. After the sieving, a concentration (51.35% by weight) was obtained with 86.64% Pb and 64.84% Zn recoveries. The enrichment process was continued with a series of hydrocyclone experiments using the obtained pre-concentrate. The highest recoveries for Pb and Zn with hydrocyclone experiments were obtained as 71.18% and 52.6%, respectively. As a result, it was found appropriate to disperse the agglomerated coarse sized grains using a roller and/or bar mill prior to sieving to obtain a concentrate with higher recovery.

References

 • Abdel-Aal, EA., 2000. Kinetics of sulphuric acid leaching of low-grade zinc silicate ore. Hydrometallurgy. 55;3: 247–254.
 • Altundoğan, HS., Erdem, M., Orhan, R., 1998. Heavy metal pollution potential of zinc leach residues discarded in Çinkur plant. Tr. Journal of Engineering and Environmental Science. 22;3: 167–178.
 • Fujimoto, R.C., Maruyama, K., Miki, T., Nagasaka, T., 2016. The selective alkaline leaching of zinc oxide from electric arc furnace dust pre-treated with calcium oxide. Hydrometallurgy. 159: 120–125.
 • Güler, E., Seyrankaya, A., Cocen, I., 2011. Hydrometallurgical evaluation of zinc leach plant residue. Asian Journal of Chemistry. 23;7: 2879-2888.
 • Jha, MK., Kumar, V., Singh, RJ., 2001. Review of hydrometallurgical recovery of zinc from industrial wastes. Resources, Conservation and Recycling. 33: 1–22.
 • Kul, M., Topkaya, Y., 2008. Recovery of germanium and other valuable metals from zinc plant residues. Hydrometallurgy. 92;3: 87–94.
 • Lin, M., 2000. Alkaline leaching of metal melting industry wastes and separation of zinc and lead in the leach solution. Journal of Environmental Sciences. 12;4: 452–457.
 • Özverdi, A., Erdem, M., 2010. Environmental risk assessment and stabilization/solidification of zinc extraction residue: I. Environmental risk assessment. Hydrometallurgy. 100;3: 103–109.
 • Ruşen, A., Sunka,r AS., Topkaya, YA., 2008. Zinc and lead extraction from Çinkur leach residues by using hydrometallurgical method. Hydrometallurgy. 93: 45–50.
 • Şahin, M., Erdem, M., 2015. Cleaning of high lead-bearing zinc leaching residue by recovery of lead with alkaline leaching. Hydrometallurgy. 153: 170–178.
 • Turan, MD., Altundoğan, HS., Tümen, F., 2004. Recovery of zinc and lead from zinc plant residue. Hydrometallurgy. 75;1: 169–176.

Details

Primary Language English
Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Hakan ÇİFTÇİ> (Primary Author)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4212-1591
Türkiye


Mustafa GÜRSOY>
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ


Zeyni ARSOY>


Bahri ERSOY>

Publication Date December 11, 2018
Submission Date August 29, 2018
Acceptance Date November 15, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 23, Issue 3

Cite

APA Çiftçi, H. , Gürsoy, M. , Arsoy, Z. & Ersoy, B. (2018). Pre-Enrichment of Lead-Zinc Leaching Tailings by Hydrocyclone . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 23 (3) , 320-325 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/yyufbed/issue/40843/455775