PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Dünyadaki Biyoetanol Politikalarının Türkiye Koşulları ile Karşılaştırmalı İncelenmesi ve Türkiye Şartlarına Uygunluk Açısından Biyoetanol Üretiminde Kullanılan Hammaddelerin Değerlendirilmesi

Year 2015, Volume 29, Issue 1, 157 - 168, 19.12.2015

Abstract

References

 • Bayrakçı, A. G., 2009. Değişik Biyokütle Kaynaklarından Biyoetanolün Elde Edilmesi Üzerine Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Güneş Enerjisi Ana Bilim Dalı, Bornova- İzmir.
 • Bölük, G., Koç, A.A., 2008. Dünya’da ve Türkiye’de Biyo-Yakıtlar: Üretim, Politikalar, Maliyet ve Etkileri. [Biofuels in the World and Turkey: Production, policies, cost and impacts], İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, 23(269): 25-50.
 • Bulut, B., 2006. Tarıma Dayalı Alternatif Yakıt Kaynaklarından Biyoetanol ve Türkiye için En Uygun Biyoetanol Hammaddesi Seçimi. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Çağatay, S., Kıymaz, T., Koç, A., Bölük, G. ve Bilgin, D., 2012. Dünya ve Türkiye Biyo-enerji Piyasalarındaki Gelişmelerin ve Potansiyel Değişikliklerin Türk Tarım ve Hayvancılık Sektörleri Üzerindeki Etkilerinin Modellenmesi ve Türkiye için Biyo-enerji Politika Alternatiflerinin Oluşturulması. Ankara, T.C. Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü.
 • Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi (DEKTMK), 2011. Enerji Raporu 2011. http://www.dektmk.org.tr/incele.php?id=MjY0. (Erişim tarihi: 03/03/2013)
 • Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi (DEKTMK), 2012. Enerji Raporu 2012. http://www.dektmk.org.tr/incele.php?id=MjY0. (Erişim tarihi: 04/03/2013)
 • Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi (DEKTMK), 2012. Türkiye Enerji Verileri 2012. (ISBN:9786058954854), Nisan 2010, Ankara.
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2015. http://www.epdk.org.tr/
 • Energy Systems Research Unit (ESRU), 2015. http://www.esru.strath.ac.uk/EandE/Web_sites/02- 03/biofuels/quant_bioethanol.htm (Erişim tarihi: 16/03/2015)
 • Hatunoğlu E. E., 2010. Biyoyakıt Politikalarının Tarım Sektörüne Etkileri. DPT Uzmanlık Tezleri, İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • ISO (International Sugar Organization), 2012. Ethanol Year Book 2012. London.
 • ISO (International Sugar Organization), 2013. Ethanol Year Book 2013. London.
 • ISO (International Sugar Organization), 2014. Ethanol Year Book 2014. London.
 • LMC International, 2014. Sugar and Sweeteners Market Report, First Quarter. Mart 2014. Oxford.
 • MNP (Meyers Norris Penny) LLP, 2004. Economic, Financial, Social Analysis and Public Policies for Fuel Ethanol. Kasım 2004.
 • Oruç N., 2008. Şeker Pancarından Alternatif Yakıt Kaynağı Olarak Biyoetanol Üretimi: Eskişehir Şeker Alkol Fabrikası Örneği. VII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, UTES’2008 17-19 Aralık 2008, İstanbul.
 • Scott R., Junyang J., 2012. China-Peoples Republic of Biofuels Annual. USDA Foreign Agricultural Service Global Agricultural Information Network.
 • Şeker Kurumu, 2015. www.sekerkurumu.gov.tr (Erişim tarihi: 17/03/2015)
 • Petrol Sanayi Derneği (PETDER), 2014. Sektör Raporu. http://www.petder.org.tr
 • Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK), 2014. www.tapdk.gov.tr/tr/piyasa- duzenlemeleri/alkol-piyasasi/resmi-istatistikler.aspx (Erişim tarihi: 12/03/2015)
 • Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.(TŞFAŞ), 2015. http://tsfas.gov.tr (Erişim tarihi: 14/03/2015)
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2015. http://www.tuik.gov.tr (Erişim tarihi: 17/03/2015)
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bank (TCMB), 2015. http://www.tcmb.gov.tr/ (Erişim tarihi: 17/03/2015)
 • Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2014. www.tmo.gov.tr (Erişim tarihi: 17/03/2015)
 • Yiğitoğlu, M. İnal, M. ve Gökgöz, M., 2012. Alternatif Bir Enerji Kaynağı Olarak Biyoetanol. Kırıkkale Üniversitesi Bilimde Gelişmeler Dergisi, 1: 11-21.

Dünyadaki Biyoetanol Politikalarının Türkiye Koşulları ile Karşılaştırmalı İncelenmesi ve Türkiye Şartlarına Uygunluk Açısından Biyoetanol Üretiminde Kullanılan Hammaddelerin Değerlendirilmesi

Year 2015, Volume 29, Issue 1, 157 - 168, 19.12.2015

Abstract

Geleneksel olarak bilinen ve yaygın olarak kullanılan enerji kaynaklarının yok olma riskinin artmakta olduğu günümüzde, dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de en temel enerji kaynağı olan petrol ve doğalgazın, stratejik önemi daha da artmış, bu enerji kaynakları ekonominin vazgeçilmez birer girdisi haline gelmiştir. Türkiye gibi enerji arzında dışa bağımlılık oranı yüksek olan ülkeler için enerji kaynaklarını çeşitlendirmek ve olabildiğince yerli kaynakları devreye sokmak önemlidir. Türkiye’nin dış ticaret açığının önemli bir bölümünü oluşturan ithal petrol tüketimine, sera etkisi yapan gazlara ve çevre kirliliği sorunlarına belli düzeyde de olsa çözüm olabilecek biyoetanol önem arz etmektedir. Bu çalışmada, Dünyadaki biyoetanol politikaları, Türkiye koşulları ile karşılaştırmalı olarak incelenmiş, ayrıca biyoetanol hammaddeleri Türkiye şartlarına uygunluk açısından değerlendirilmiştir. Şeker pancarı, şeker kamışı, pancar melası, mısır ve buğdayın Türkiye, Avrupa Birliği (AB), Amerika Birleşik Devletleri (ABD) biyoetanol üretimindeki kullanımı üzerine araştırmalar ve hesaplamalar yapılmış özellikle Türkiye ile AB, ABD, Brezilya ve Çin’de uygulanan politikalar üzerinde durulmuştur

References

 • Bayrakçı, A. G., 2009. Değişik Biyokütle Kaynaklarından Biyoetanolün Elde Edilmesi Üzerine Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Güneş Enerjisi Ana Bilim Dalı, Bornova- İzmir.
 • Bölük, G., Koç, A.A., 2008. Dünya’da ve Türkiye’de Biyo-Yakıtlar: Üretim, Politikalar, Maliyet ve Etkileri. [Biofuels in the World and Turkey: Production, policies, cost and impacts], İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, 23(269): 25-50.
 • Bulut, B., 2006. Tarıma Dayalı Alternatif Yakıt Kaynaklarından Biyoetanol ve Türkiye için En Uygun Biyoetanol Hammaddesi Seçimi. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Çağatay, S., Kıymaz, T., Koç, A., Bölük, G. ve Bilgin, D., 2012. Dünya ve Türkiye Biyo-enerji Piyasalarındaki Gelişmelerin ve Potansiyel Değişikliklerin Türk Tarım ve Hayvancılık Sektörleri Üzerindeki Etkilerinin Modellenmesi ve Türkiye için Biyo-enerji Politika Alternatiflerinin Oluşturulması. Ankara, T.C. Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü.
 • Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi (DEKTMK), 2011. Enerji Raporu 2011. http://www.dektmk.org.tr/incele.php?id=MjY0. (Erişim tarihi: 03/03/2013)
 • Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi (DEKTMK), 2012. Enerji Raporu 2012. http://www.dektmk.org.tr/incele.php?id=MjY0. (Erişim tarihi: 04/03/2013)
 • Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi (DEKTMK), 2012. Türkiye Enerji Verileri 2012. (ISBN:9786058954854), Nisan 2010, Ankara.
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2015. http://www.epdk.org.tr/
 • Energy Systems Research Unit (ESRU), 2015. http://www.esru.strath.ac.uk/EandE/Web_sites/02- 03/biofuels/quant_bioethanol.htm (Erişim tarihi: 16/03/2015)
 • Hatunoğlu E. E., 2010. Biyoyakıt Politikalarının Tarım Sektörüne Etkileri. DPT Uzmanlık Tezleri, İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • ISO (International Sugar Organization), 2012. Ethanol Year Book 2012. London.
 • ISO (International Sugar Organization), 2013. Ethanol Year Book 2013. London.
 • ISO (International Sugar Organization), 2014. Ethanol Year Book 2014. London.
 • LMC International, 2014. Sugar and Sweeteners Market Report, First Quarter. Mart 2014. Oxford.
 • MNP (Meyers Norris Penny) LLP, 2004. Economic, Financial, Social Analysis and Public Policies for Fuel Ethanol. Kasım 2004.
 • Oruç N., 2008. Şeker Pancarından Alternatif Yakıt Kaynağı Olarak Biyoetanol Üretimi: Eskişehir Şeker Alkol Fabrikası Örneği. VII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, UTES’2008 17-19 Aralık 2008, İstanbul.
 • Scott R., Junyang J., 2012. China-Peoples Republic of Biofuels Annual. USDA Foreign Agricultural Service Global Agricultural Information Network.
 • Şeker Kurumu, 2015. www.sekerkurumu.gov.tr (Erişim tarihi: 17/03/2015)
 • Petrol Sanayi Derneği (PETDER), 2014. Sektör Raporu. http://www.petder.org.tr
 • Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK), 2014. www.tapdk.gov.tr/tr/piyasa- duzenlemeleri/alkol-piyasasi/resmi-istatistikler.aspx (Erişim tarihi: 12/03/2015)
 • Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.(TŞFAŞ), 2015. http://tsfas.gov.tr (Erişim tarihi: 14/03/2015)
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2015. http://www.tuik.gov.tr (Erişim tarihi: 17/03/2015)
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bank (TCMB), 2015. http://www.tcmb.gov.tr/ (Erişim tarihi: 17/03/2015)
 • Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2014. www.tmo.gov.tr (Erişim tarihi: 17/03/2015)
 • Yiğitoğlu, M. İnal, M. ve Gökgöz, M., 2012. Alternatif Bir Enerji Kaynağı Olarak Biyoetanol. Kırıkkale Üniversitesi Bilimde Gelişmeler Dergisi, 1: 11-21.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Articles
Authors

Burcu AKALİN This is me


Anıl M. SEYREKBASAN
0000-0002-2917-5280

Publication Date December 19, 2015
Published in Issue Year 2015, Volume 29, Issue 1

Cite

Bibtex @ { ziraatuludag174327, journal = {Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-3165}, eissn = {2636-8595}, address = {}, publisher = {Bursa Uludağ University}, year = {2015}, volume = {29}, number = {1}, pages = {157 - 168}, title = {Dünyadaki Biyoetanol Politikalarının Türkiye Koşulları ile Karşılaştırmalı İncelenmesi ve Türkiye Şartlarına Uygunluk Açısından Biyoetanol Üretiminde Kullanılan Hammaddelerin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Akalin, Burcu and Seyrekbasan, Anıl M.} }
APA Akalin, B. & Seyrekbasan, A. M. (2015). Dünyadaki Biyoetanol Politikalarının Türkiye Koşulları ile Karşılaştırmalı İncelenmesi ve Türkiye Şartlarına Uygunluk Açısından Biyoetanol Üretiminde Kullanılan Hammaddelerin Değerlendirilmesi . Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 29 (1) , 157-168 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ziraatuludag/issue/16765/174327
MLA Akalin, B. , Seyrekbasan, A. M. "Dünyadaki Biyoetanol Politikalarının Türkiye Koşulları ile Karşılaştırmalı İncelenmesi ve Türkiye Şartlarına Uygunluk Açısından Biyoetanol Üretiminde Kullanılan Hammaddelerin Değerlendirilmesi" . Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 29 (2015 ): 157-168 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ziraatuludag/issue/16765/174327>
Chicago Akalin, B. , Seyrekbasan, A. M. "Dünyadaki Biyoetanol Politikalarının Türkiye Koşulları ile Karşılaştırmalı İncelenmesi ve Türkiye Şartlarına Uygunluk Açısından Biyoetanol Üretiminde Kullanılan Hammaddelerin Değerlendirilmesi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 29 (2015 ): 157-168
RIS TY - JOUR T1 - Dünyadaki Biyoetanol Politikalarının Türkiye Koşulları ile Karşılaştırmalı İncelenmesi ve Türkiye Şartlarına Uygunluk Açısından Biyoetanol Üretiminde Kullanılan Hammaddelerin Değerlendirilmesi AU - Burcu Akalin , Anıl M. Seyrekbasan Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 157 EP - 168 VL - 29 IS - 1 SN - 1301-3165-2636-8595 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Dünyadaki Biyoetanol Politikalarının Türkiye Koşulları ile Karşılaştırmalı İncelenmesi ve Türkiye Şartlarına Uygunluk Açısından Biyoetanol Üretiminde Kullanılan Hammaddelerin Değerlendirilmesi %A Burcu Akalin , Anıl M. Seyrekbasan %T Dünyadaki Biyoetanol Politikalarının Türkiye Koşulları ile Karşılaştırmalı İncelenmesi ve Türkiye Şartlarına Uygunluk Açısından Biyoetanol Üretiminde Kullanılan Hammaddelerin Değerlendirilmesi %D 2015 %J Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1301-3165-2636-8595 %V 29 %N 1 %R %U
ISNAD Akalin, Burcu , Seyrekbasan, Anıl M. . "Dünyadaki Biyoetanol Politikalarının Türkiye Koşulları ile Karşılaştırmalı İncelenmesi ve Türkiye Şartlarına Uygunluk Açısından Biyoetanol Üretiminde Kullanılan Hammaddelerin Değerlendirilmesi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 29 / 1 (December 2015): 157-168 .
AMA Akalin B. , Seyrekbasan A. M. Dünyadaki Biyoetanol Politikalarının Türkiye Koşulları ile Karşılaştırmalı İncelenmesi ve Türkiye Şartlarına Uygunluk Açısından Biyoetanol Üretiminde Kullanılan Hammaddelerin Değerlendirilmesi. Uludag Üniv. Ziraat Fak. Derg.. 2015; 29(1): 157-168.
Vancouver Akalin B. , Seyrekbasan A. M. Dünyadaki Biyoetanol Politikalarının Türkiye Koşulları ile Karşılaştırmalı İncelenmesi ve Türkiye Şartlarına Uygunluk Açısından Biyoetanol Üretiminde Kullanılan Hammaddelerin Değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2015; 29(1): 157-168.
IEEE B. Akalin and A. M. Seyrekbasan , "Dünyadaki Biyoetanol Politikalarının Türkiye Koşulları ile Karşılaştırmalı İncelenmesi ve Türkiye Şartlarına Uygunluk Açısından Biyoetanol Üretiminde Kullanılan Hammaddelerin Değerlendirilmesi", Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 29, no. 1, pp. 157-168, Dec. 2015