Medical Bulletin of Zeynep Kamil
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1300-7971 | e-ISSN 2148-4864 | Period Quarterly | Founded: 1969 | Publisher Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH |


Original Articles, Case Reports and Letters are published in the field of Obstetrics and Gynecology, Pediatrics and Pediatric Surgery

Medical Bulletin of Zeynep Kamil

ISSN 1300-7971 | e-ISSN 2148-4864 | Period Quarterly | Founded: 1969 | Publisher Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH |
Cover Image


Original Articles, Case Reports and Letters are published in the field of Obstetrics and Gynecology, Pediatrics and Pediatric Surgery
Volume 51 - Issue 1 - Jan 15, 2020
 1. Gestasyonel Trofoblastik Hastalıkların Kliniğimizde Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi: Orta Dönem Sonuçlarımız
  Pages 1 - 4
  Gülten ÖZGEN , Gültekin ADANAS AYDIN
 2. Tekiz gebeliklerde birinci trimester intrakranial translusensi nomogramı
  Pages 5 - 8
  Fatih ŞANLIKAN , Resul ARİSOY , Koray ÖZBAY , Altuğ SEMİZ
 3. Pretermlerde Eritrosit Transfüzyonu ile İlişkili Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
  Pages 9 - 13
  Didem ARMAN , Nursu KARA
 4. Pediatri uzmanı ve asistanlarının astım tedavisinde kullanılan ilaçlar hakkındaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi.
  Pages 14 - 18
  Fatih ÇİÇEK
 5. GnRH Agonist Uzun Protokol tedavi uygulanan Polikistik Over Sendromu olan ve olmayan hastaların gebelik sonuçlarının karşılaştırılması
  Pages 19 - 22
  Alper SEYHAN , Kenan SOFUOĞLU , Merve Begüm OSMANLIOĞLU
 6. Tip 1 Diyabetli Çocuk ve Adolesanlarda Kardiyak Fonksiyonların Konvansiyonel Ekokardiyografi ile Erken Dönem Değerlendirilmesi
  Pages 23 - 26
  Nilüfer ÇETİNER , Semih BOLU , Habip ALMIŞ , Fatih İŞLEYEN , Mehmet TURGUT
 7. Güneydoğu Anadolu Bölgesi jüvenil idiyopatik artrit hastalarında alt tip dağılımı ve üveit sıklığı
  Pages 27 - 30
  Mustafa ÇAKAN , Kübra ÖZTÜRK
 8. PERİPARTUM VE POSTPARTUM KAN TRANSFÜZYONU YAPILAN HASTALARDA KLİNİK DENEYİMLERİMİZ
  Pages 31 - 34
  Elcin İSLEK SECEN , Mehmet Akif SARGIN , Esra ÇAMURŞEN , İdris YETİMOĞLU , Özge KAYMAZ YILMAZ , Niyazi TUĞ
 9. Sağlık Kurumlarında İş Güvenliğinin Değerlendirilmesi
  Pages 35 - 39
  Asiye GÜL , Şenay ÖZALP , İşıl IŞIK ANDSOY
 10. AKILCI İLAÇ KULLANIMI FARKINDALIK ÇALIŞMALARININ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUMUNDA ETKİSİ THE EFFECT OF AWARENESS STUDIES RATIONAL DRUG USE ON THE PRIMARY HEALTH CARE INSTITUTIONS
  Pages 40 - 45
  Saadet PEKSU , Esra ŞAHİN , Abdullah Emre Güner .
 11. EARLY ONSET HELLP SYNDROME WITH SYSTEMİC LUPUS ERYTEMATOSUS AND ACUTE CHOLECYSTİTİS ATTACK AT 17TH WEEK OF GESTATİON
  Pages 46 - 48
  Gamze Nur CİMİLLİ ŞENOCAK
 12. GEBELİKTE AROMATERAPİ: BAKIMA TAMAMLAYICI BİR YAKLAŞIM
  Pages 49 - 52
  Gamze TESKERECİ , İlkay BOZ
 13. Precocious Puberty and Role of Pediatric Nurse
  Pages 53 - 58
  Selen ÖZAKAR AKÇA , Ahu Pınar TURAN , Havva Nur PELTEK KENDİRCİ
Indexes and Platforms