Medical Bulletin of Zeynep Kamil
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1300-7971 | e-ISSN 2148-4864 | Period Quarterly | Founded: 1969 | Publisher Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH |


Original Articles, Case Reports and Letters are published in the field of Obstetrics and Gynecology, Pediatrics and Pediatric Surgery

Medical Bulletin of Zeynep Kamil

ISSN 1300-7971 | e-ISSN 2148-4864 | Period Quarterly | Founded: 1969 | Publisher Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH |
Cover Image


Original Articles, Case Reports and Letters are published in the field of Obstetrics and Gynecology, Pediatrics and Pediatric Surgery
Volume 51 - Issue 3 - Sep 30, 2020
 1. İkizden İkize Transfüzyon Sendromundan Etkilenmiş Yenidoğanların Erken Dönem Sonuçları
  Pages 128 - 132
  Aslı OKBAY GÜNEŞ, Sevilay TOPÇUOĞLU, Nilgün KARADAĞ, Elif ÖZALKAYA, Güner KARATEKİN
 2. PANKREASIN NEOPLASTİK KİSTİK TÜMÖRLERİNDE PRATİKLER, BİR EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ DENEYİMİ
  Pages 133 - 136
  Mikail ÇAKIR, Okan Murat AKTURK
 3. Amniosentezde Koyu Amnion Sıvı Saptanan Gebeliklerin Perinatal Sonuçları
  Pages 137 - 139
  Fedi ERCAN, Çağdaş DEMİROĞLU, Emre EKMEKCİ
 4. Bir Lisenin 10. Sınıf Öğrencilerinin Sağlığı Geliştirme Davranışlarının Bazı Faktörler İle İlişkisinin Değerlendirilmesi: Kesitsel Bir Çalışma
  Pages 140 - 145
  Tuğba Meliha Fatma ERCAN, Zehra GENÇ, Subhan RUSTAMLİ, Tuğba DEMİR, Özgür Deniz TATAROĞLU, Mehmet Emin ALTUN, Merve TURAN, Ahmet Doğukan DAĞDAŞ, Tayfun ÖZEL, Hüseyin TİK, Burak YEŞİLALAN, Merve PUL, Mahmut Saadi YARDIM, Lütfiye Hilal ÖZCEBE
 5. Helikobakter Pylori Eradikasyonunda Modifiye Hibrit Tedavi Etkinliği
  Pages 146 - 150
  Sami AÇAR
 6. Does childbirth education classes influence obstetric outcomes in a rural region of Turkey: a prospective case-control study
  Pages 151 - 154
  Erkan ŞİMŞEK, Onur KARAASLAN, Gürcan TÜRKYILMAZ, Sevim TUNCER, Hakkı AKTAŞ
 7. Evaluation of Inflammatory Markers in Single-Port Laparoscopic and Vaginal Hysterectomies: A Retrospective Study in Kocaeli, Northwest Turkey
  Pages 155 - 158
  Ünal TURKAY, Mehmet OZSURMELİ, Bahar SALICI, Mehmet SALICI, Hasan TERZİ
 8. Comparison of the Levonorgestrel-releasing intrauterine system and oral tranexamic acid in the treatment of dysfunctional uterine bleeding
  Pages 159 - 164
  Emre ERDOĞDU, Necdet SUER
 9. Gebelikte Tanı Konulan Budd-Chiari Sendromu Takip ve Yönetimi – Olgu Sunumu
  Pages 165 - 167
  Reyhan AYAZ, İlayda LOÇLAR KARAALP, Ateş KARATEKE
 10. LAMOTRİGİNE BAĞLI OLASI DRESS SENDROMU: OLGU SUNUMU
  Pages 168 - 170
  Nihan UYGUR KÜLCÜ, Özlem ERDEDE, Mahmut DOĞRU, Gökçe Ezgi ERASLAN, Erdal SARI, Feyza YILDIZ
 11. Persistan lökomoid reaksiyon ile seyreden neonatal boğmaca: Olgu sunumu
  Pages 171 - 173
  Abdulkadir BOZAYKUT, Erdal SARI, Rabia SEZER, Sibel ERGİN, Hatice GÜLLÜELLİ
 12. Zeynep Kamil Hastanesi Tarihinden Efemeralar
  Pages 174 - 178
  Türkan GÜRSU, Şükrü Sarper GÜRSÜ
 13. Kanserin erken teşhisi, prognozu ve tedavisinde mikroRNA-124’ün yeri
  Pages 179 - 185
  Burcu ÇAYKARA, Güler ÖZTÜRK
Indexes and Platforms