Volume: 40 - Issue: 3, 01.04.2009

Year: 2009

Articles

1. Habitüel abortuslu hastalarda trombofilinin araştırılması

6. Prenatal tanısı konulan bir izole aberran sağ subklavian arter (ARSA) vakası ve literatürün tartışılması

8. Adneksiyal kitle öntanısı ile opere edilen pelvik tüberküloz: Bir olgu sunumu

9. Restriktif dermopatili bir prematüre vaka takdimi