Year 2018, Volume 7, Issue 3, Pages 159 - 172 2018-12-15

Kalitenin İyileştirilmesi Amacıyla İstatistiksel Kalite Kontrol Yöntemlerinin Kullanılması Üzerine Havacılık ve Uzay Sektöründe Bir Uygulama

Fatma YILMAZ [1] , Taner ERSÖZ [2]

24 156

Kalite, rekabet ortamın çok önemli bir unsurdur ve firmaya stratejik bir avantaj sağlamaktadır. Bu konuda firmaların kendilerini mükemmelleştirmesi gerekmektedir. Kaliteyi yükseltmenin yolu ise kalitesizliği önlemektir ve bunun temelinde de değişiklik yatar. Bunun içinde birden bire değil sürekli gözlem yaparak sistemi, süreci ve ürün kalitesini geliştirmek gerekmektedir. Ürün kalitesini geliştirmek içinde istatistiksel kalite kontrol tekniklerinden faydalanılır. İstatistiksel kalite kontrol” en az maliyetle, zamanında ve doğru veri üretmektir. Bir üretim veya hizmet sürecinin olağan biçimde devam edip etmediğinin istatistiksel tekniklerle kontrolü, olağan dışı bir durum varsa bunun fark edilebilmesi ve nedenlerinin belirlenerek ortadan kaldırılmasıdır. 

 

Bu çalışmada bir havacılık ve uzay fabrikasında üretilen A400M Kargo tipi askeri uçağa ait iskelet gövde parçasının bir yıllık üretim miktarından belirli bir örneklem miktarı alınarak, hata oranları saptandı, hataların kaynağı bulunarak, mevcut standartlara uyup uymadığı Minitap 17 programı kullanılarak belirlendi. Üretimde yapılan hatalar sonucu ortaya çıkan hatalı ürün sayısının, alt ve üst kontrol sınırları dâhilinde olup olmadığı, müşteri Spesifikasyon aralığına uygunluğu değerlendirildi. Sonuçlar neticesinde çözüm önerisi geliştirildi.

Stratejik, İstatistiksel, Spesifikasyon
  • 1. Baskan, Ş. “İstatistiksel Kalite Kontrol”, Kitap, 1997.
  • 2. Bircan, H. ve S. Özcan. "Otomotiv Yan Sanayinde Uygulanabilen İstatistiksel Süreç Kontrol Teknikleri ve Bir Uygulaması." 2. Ulusal Araştırmalar Sempozyumu (2001).
  • 3. Eyüp ve Erdal, "Hizmet Sektöründe Toplam Kalite Yönetimi" Journal of Qafqaz University 3,1 (2000): 43-56.
  • 4. Işığıçok, Erkan Toplam kalite yönetimi bakış açısıyla istatistiksel kalite kontrol, 2. basım, Star Ajans Reklam Basım Ezgi Kitapevi Dağıtım, s.412, (2012) 5. İmai, Masaaki, Kazien (Japonya’nın rekabetteki başarısının anahtarı), 6. basım, Elma Teknik Basım Yayın Dağıtım, s.266, (2014).
  • 6. İnternet: Küçükpazarlı, S. “Küçükpazarlı Firma Hakkında”, https://kpa.com.tr/default.aspx
  • 7. Michael K. “Kalite, değer ve müşteri memnuniyetinin hizmet ortamlarındaki tüketici davranışsal niyetlerine etkilerini değerlendirmek” , Perakende dergisi, 2000.
  • 8. İnternet: Nielsen, M. “İstatistiksel Süreç Kontrol (spc)”, http://www.statistiskprocesstyrning.se/ordlista.html#
  • 9. Pekdemir, I. “İşletmelerde Kalite Yönetimi, Kavramlar, Kalite İyileştirme Süreci Vakalar” Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 1992.
  • 10. Pekmezci, A., “İstatistiksel kalite kontrol yöntemleri ve uygulanması”, Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir, 243 (2005).
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Orcid: 0000-0003-0182-5023
Author: Fatma YILMAZ (Primary Author)
Institution: TÜBİTAK - ISMSIT2017
Country: Turkey


Author: Taner ERSÖZ

Dates

Publication Date: December 15, 2018

Bibtex @research article { gbad415065, journal = {Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi}, issn = {2146-8168}, eissn = {2146-8168}, address = {Gaziosmanpasa University}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {159 - 172}, doi = {}, title = {Kalitenin İyileştirilmesi Amacıyla İstatistiksel Kalite Kontrol Yöntemlerinin Kullanılması Üzerine Havacılık ve Uzay Sektöründe Bir Uygulama}, key = {cite}, author = {YILMAZ, Fatma and ERSÖZ, Taner} }
APA YILMAZ, F , ERSÖZ, T . (2018). Kalitenin İyileştirilmesi Amacıyla İstatistiksel Kalite Kontrol Yöntemlerinin Kullanılması Üzerine Havacılık ve Uzay Sektöründe Bir Uygulama. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 7 (3), 159-172. Retrieved from http://dergipark.org.tr/gbad/issue/39083/415065
MLA YILMAZ, F , ERSÖZ, T . "Kalitenin İyileştirilmesi Amacıyla İstatistiksel Kalite Kontrol Yöntemlerinin Kullanılması Üzerine Havacılık ve Uzay Sektöründe Bir Uygulama". Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi 7 (2018): 159-172 <http://dergipark.org.tr/gbad/issue/39083/415065>
Chicago YILMAZ, F , ERSÖZ, T . "Kalitenin İyileştirilmesi Amacıyla İstatistiksel Kalite Kontrol Yöntemlerinin Kullanılması Üzerine Havacılık ve Uzay Sektöründe Bir Uygulama". Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi 7 (2018): 159-172
RIS TY - JOUR T1 - Kalitenin İyileştirilmesi Amacıyla İstatistiksel Kalite Kontrol Yöntemlerinin Kullanılması Üzerine Havacılık ve Uzay Sektöründe Bir Uygulama AU - Fatma YILMAZ , Taner ERSÖZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 159 EP - 172 VL - 7 IS - 3 SN - 2146-8168-2146-8168 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Gaziosmanpasa Scientific Research Kalitenin İyileştirilmesi Amacıyla İstatistiksel Kalite Kontrol Yöntemlerinin Kullanılması Üzerine Havacılık ve Uzay Sektöründe Bir Uygulama %A Fatma YILMAZ , Taner ERSÖZ %T Kalitenin İyileştirilmesi Amacıyla İstatistiksel Kalite Kontrol Yöntemlerinin Kullanılması Üzerine Havacılık ve Uzay Sektöründe Bir Uygulama %D 2018 %J Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi %P 2146-8168-2146-8168 %V 7 %N 3 %R %U
ISNAD YILMAZ, Fatma , ERSÖZ, Taner . "Kalitenin İyileştirilmesi Amacıyla İstatistiksel Kalite Kontrol Yöntemlerinin Kullanılması Üzerine Havacılık ve Uzay Sektöründe Bir Uygulama". Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi 7 / 3 (December 2018): 159-172.
AMA YILMAZ F , ERSÖZ T . Kalitenin İyileştirilmesi Amacıyla İstatistiksel Kalite Kontrol Yöntemlerinin Kullanılması Üzerine Havacılık ve Uzay Sektöründe Bir Uygulama. GBAD. 2018; 7(3): 159-172.
Vancouver YILMAZ F , ERSÖZ T . Kalitenin İyileştirilmesi Amacıyla İstatistiksel Kalite Kontrol Yöntemlerinin Kullanılması Üzerine Havacılık ve Uzay Sektöründe Bir Uygulama. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi. 2018; 7(3): 172-159.