Year 2019, Volume 5, Issue 1, Pages 16 - 29 2019-03-26

Kalem Tutuş Aparatının İlkokul Öğrencilerinin Kalem Tutuşlarına Etkisi

Effect of Pencil Gripers on Pencil Grasp of Primary School Students

Dursun AKSU [1]

25 74

Öğrenim yaşamları boyunca öğrenciler dinlediklerini, okuduklarını, duygu ve düşüncelerini ifade etmek ve not almak için yazıyı kullanırlar. El yazısını edinme süreci oldukça zahmetli ve çocuk için yorucudur. Yazmayı öğrenirken zorlanan öğrenciler kolaylıkla yazmaya karşı olumsuz bir tutum geliştirebilir. Yazmaya ve not almaya karşı bu isteksizlik öğrencilerin akademik başarılarını da olumsuz etkileyebilmektedir. Bu nedenle yazma sürecinin önemli bir boyutu olan kalem tutuşun doğru öğrenilmesi önem arz etmektedir. Kalemin doğru tutuşunu destekleyebilecek kalem tutuş aparatları bu noktada yanlış kalem tutuştan kaynaklanan yazma sorunlarının giderilmesine yardımcı olabilir. Ülkemizde özellikle ilkokulda kullanılan kalemlerde kalem tutuşu destekleyen araçlar kullanılmamaktadır. Bu araştırmanın amacı kalem tutuş aparatının ilkokul öğrencilerinin kalem tutuşlarına etkisini incelemektir. Bu araştırma, kalem tutuş aparatlarının ilkokul öğrencilerinin kalem tutuşlarına etkisini belirlemeye yönelik bir çalışmadır. Bu nedenle araştırmada tek gruplu öntest-sontest deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 129 ilkokul birinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen “Kalem tutuş değerlendirme formu” kullanılmıştır. Öğrencilerin kalem tutuş aparatını kullanmadan ve sonrasında kullanarak aynı metni iki defa yazmaları istendi ve bu süreçte öğrencilerin fotoğrafları çekildi. Fotoğraflar “Kalem tutuş değerlendirme formu” kullanılarak incelendi. Elde edilen veriler betimsel analiz teknikleri kullanılarak çözümlendi. Araştırmanın sonuçları öğrenciler aparat kullandıklarında T1 (tripot tutuş) şeklinde kalem tutan öğrenci sayısı 10 (8%)’den 81 (63%)’e çıkmıştır. Bu da aparatların öğrencilerin kalem tutuşları üzerinde oldukça etkili olduğunu göstermektedir. Birçok araştırma tripod tipinde kalem tutuşu önermektedir.

İlk okuma ve yazma, Kalem tutuş, Kalem tutuş aparatı
 • Aksu, D., & Ayvaz Can, A. (2018). İlkokul 1. sınıf öğrencilerinin el tercihleri oturuş ve defter pozisyonu ile kalem tutuşlarının belirlenmesi. Sakarya University Journal of Education, 8(2), 26-39.
 • Baur, B., Fürholzer, W., Marquardt, C., & Hermsdörfer, J. (2009). Auditory grip force feedback in the treatment of writer's cramp. Journal of Hand Therapy, 22(2), 163-171.
 • Benbow, M. (2008). Neurokinesthetic approach to hand function and handwriting. Clinician's view. https://www.clinicians-view.com/University/PDF/HF01/HF01TextPreview.pdf adresinden 16.02.2018 tarihinde edinilmiştir.
 • Benbow, M., Hanft, B. E., & Marsh, D. (1992). Handwriting in the classroom: Improving written communication. In C. B. Royeen (Ed.), AOTA self study series: Classroom applications for school-based practice. Rockville, MD: American Occupational Therapy Association.
 • Bergmann, K. P. (1990). Incidence of atypical pencil grasps among nondysfunctional adults. American Journal of Occupational Therapy, 44(8), 736-740.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayıncılık. De Almeida, P. H. T. Q., da Cruz, D. M. C., Magna, L. A., & Ferrigno, I. S. V. (2013). An electromyographic analysis of two handwriting grasp patterns. Journal of Electromyography and Kinesiology, 23(4), 838-843.
 • Dennis, J. L., & Swinth, Y. (2001). Pencil grasp and children’s handwriting legibility during different-length writing tasks. American Journal of Occupational Therapy, 55(2), 175-183.
 • Elliott, J. M., & Connolly, K. J. (1984). A classification of manipulative hand movements. Developmental Medicine & Child Neurology, 26(3), 283-296.
 • Engel-Yeger, B., & Rosenblum, S. (2010). The effects of protracted graphomotor tasks on tripod pinch strength and handwriting performance in children with dysgraphia. Disability and rehabilitation, 32(21), 1749-1757.
 • Erhardt, R. P. (1994). Developmental hand dysfunction: Theory, assessment, and treatment. Maplewood: Therapy Skill Builders.
 • Graham, S., Harris, K. R., Mason, L., Fink-Chorzempa, B., Moran, S., & Saddler, B. (2008). How do primary grade teachers teach handwriting? A national survey. Reading and writing, 21(1-2), 49-69.
 • Harris, T. L., & Rarick, G. L. (1957). The problem of pressure in handwriting. The Journal of Experimental Education, 26(2), 151-178.
 • Harris, T. L., & Rarick, G. L. (1959). The relationship between handwriting pressure and legibility of handwriting in children and adolescents. The Journal of Experimental Education, 28(1), 65-84.
 • MEB (2018). Türkçe dersi öğretim programı (1-8. sınıflar). Ankara, MEB Basımevi.
 • Rigby, P., & Schwellnus, H. (1999). Occupational therapy decision making guidelines for problems in written productivity. Physical & Occupational Therapy in Pediatrics, 19(1), 5-27.
 • Rosenbloom, L., & Horton, M. E. (1971). The maturation of fine prehension in young children. Developmental Medicine & Child Neurology, 13(1), 3-8.
 • Schneck, C. M., & Henderson, A. (1990). Descriptive analysis of the developmental progression of grip position for pencil and crayon control in nondysfunctional children. American Journal of Occupational Therapy, 44(10), 893-900.
 • Schwellnus, H. D. (2012). Pencil grasp pattern: How critical is it to functional handwriting? Yayınlanmamış Doktora Tezi, Universtiy of Toronto.
 • Selin, A. S. (2003). Pencil grip: a descriptive model and four empirical studies. Finland: Åbo Akademi University Press.
 • Stempel-Mathey, L., & Wolf, B. (1999). Teaching handwriting. In J. Birsch (Ed.), Multisensory teaching of basic language skills (pp. 257–280). Baltimore: Brookes.
 • Stevens, A. C. (2008). The effects of typical and atypical grasps on endurance and fatigue in handwriting (Doktora tezi), Texas Woman's University.
 • Summers, J. (2001). Joint laxity in the index finger and thumb and its relationship to pencil grasps used by children. Australian Occupational Therapy Journal, 48(3), 132-141.
 • Tseng, M. H., & Cermak, S. A. (1993). The influence of ergonomic factors and perceptual–motor abilities on handwriting performance. American Journal of Occupational Therapy, 47(10), 919-926.
 • Wu, F. G., & Luo, S. (2006). Design and evaluation approach for increasing stability and performance of touch pens in screen handwriting tasks. Applied Ergonomics, 37(3), 319-327.
 • Yıldız, M., Açan, M., Berber, V., Bulut, S., & Zalimhan, R. (2015). İlkokul öğrencilerinin yazma sürecindeki ergonomik tercihleri: Kalem tutma, el tercihi, oturuş ve kağıt pozisyonu. Internatioanl Journal of Social Science, 40, 61-71.
 • Ziviani, J. (1983). Qualitative changes in dynamic tripod grip between seven and 14 years of age. Developmental Medicine & Child Neurology, 25(6), 778-782.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Mart, 2019
Journal Section All kinds of scientific studies about educational sciences and field education
Authors

Orcid: 0000-0002-4481-9793
Author: Dursun AKSU (Primary Author)
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { gebd504972, journal = {Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {2149-4932}, eissn = {2149-9381}, address = {Gazi Kitabevi}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {16 - 29}, doi = {}, title = {Kalem Tutuş Aparatının İlkokul Öğrencilerinin Kalem Tutuşlarına Etkisi}, key = {cite}, author = {AKSU, Dursun} }
APA AKSU, D . (2019). Kalem Tutuş Aparatının İlkokul Öğrencilerinin Kalem Tutuşlarına Etkisi. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 5 (1), 16-29. Retrieved from http://dergipark.org.tr/gebd/issue/44078/504972
MLA AKSU, D . "Kalem Tutuş Aparatının İlkokul Öğrencilerinin Kalem Tutuşlarına Etkisi". Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi 5 (2019): 16-29 <http://dergipark.org.tr/gebd/issue/44078/504972>
Chicago AKSU, D . "Kalem Tutuş Aparatının İlkokul Öğrencilerinin Kalem Tutuşlarına Etkisi". Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi 5 (2019): 16-29
RIS TY - JOUR T1 - Kalem Tutuş Aparatının İlkokul Öğrencilerinin Kalem Tutuşlarına Etkisi AU - Dursun AKSU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 16 EP - 29 VL - 5 IS - 1 SN - 2149-4932-2149-9381 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gazi Journal of Educational Science Kalem Tutuş Aparatının İlkokul Öğrencilerinin Kalem Tutuşlarına Etkisi %A Dursun AKSU %T Kalem Tutuş Aparatının İlkokul Öğrencilerinin Kalem Tutuşlarına Etkisi %D 2019 %J Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi %P 2149-4932-2149-9381 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD AKSU, Dursun . "Kalem Tutuş Aparatının İlkokul Öğrencilerinin Kalem Tutuşlarına Etkisi". Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi 5 / 1 (March 2019): 16-29.