Septik Pulmoner Emboli, Olgu Sunumu
Septic Pulmonary Embolism, a Case Report

Fulsen Bozkus [1] , Nursel Dikmen [2] , Nurhan Atilla [3] , Hüseyin Arpağ [4] , Hasan Kahraman [5]

273 649

Septik pulmoner emboli herhangi bir enfeksiyon odağına ikincil olarak gelişen akciğer infiltrasyonları, ateş, göğüs ağrısı, öksürük gibi non spesifik akciğer semptomları ile karakterize bir hastalıktır. Konjenital kalp hastalığı, IV ilaç kullanımı, uzun süreli ka­tater kullanımı gibi predispozan durumlarda, mikroorganizmaları içeren koagüle kanın sağ kalpten hematojen yolla akciğerlere yayılımı ile infarkt ve apse formas­yonları oluşturmasıyla karakterizedir. Morbiditesi ve mortalitesi yüksek olan sep­tik pulmoner embolinin prognozunu belirleyen en önemli faktör, erken tanı ve ge­niş spektrumlu antibiyoterapidir. Göğüs ağrısı, ateş, öksürük ve hemoptizi yakınması ile kliniğimize başvuran olgunun akciğer  görüntülemesinde bilateral kaviter lezyonları mevcuttu. Sedimentasyonu ve C-reaktif proteini yüksek ve primer enfeksiyon odağı tespit edilemeyen olguda, tekrar alınan anamnezde  yaklaşık 2 hafta önce diş apsesi nedeni ile diş  çektirme öyküsü olduğu belirlendi. Nonspesifik antibiyoterapi ile hızlı iyileşme gözlenen ve septik pulmoner emboli tanısı alan olguyu literatür eşliğinde paylaştık.

 

Septic pulmonary embolism is a condition characterized by non-specific symptoms such as fever, chest pain, cough and pulmonary infiltrates that developing secondarily to any infectious source. It is a phenomenon which has predisposing factors such as congenital heart disease, iv drug usage, long-term catheterization. It is characterized with abscess and infarct formation in lungs secondarily to hematogenous spread of coagulated blood containing microorganisms from right heart to the lungs. Early diagnosis and broad-spectrum antibiotics are the main factors determining the prognosis of septic pulmonary embolism which has high morbidity and mortality.

In our case, patient admitted to our clinic with chest pain, cough, fever and haemoptysis. It has bilateral cavitary lesions in lung scanning. However, it has high sedimentation and C-reactive protein level, primary infection could not detected. In more detailed anamnesis of patient, there was a history of dental abscess treatment. It was diagnosed with septic pulmonary embolism and treated with non-specific antibiotherapy and healed fastly. The aim of this case report is to provide an overview of septic pulmonary embolism, with existing literature.

 

 

Subjects
Journal Section Case Reports
Authors

Author: Fulsen Bozkus

Author: Nursel Dikmen

Author: Nurhan Atilla

Author: Hüseyin Arpağ

Author: Hasan Kahraman

Bibtex @ { gopctd287696, journal = {Çağdaş Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-6009}, address = {Selcuk University}, year = {2016}, volume = {6}, pages = {76 - 79}, doi = {10.16899/ctd.92312}, title = {Septik Pulmoner Emboli, Olgu Sunumu}, key = {cite}, author = {Bozkus, Fulsen and Dikmen, Nursel and Atilla, Nurhan and Arpağ, Hüseyin and Kahraman, Hasan} }
APA Bozkus, F , Dikmen, N , Atilla, N , Arpağ, H , Kahraman, H . (2016). Septik Pulmoner Emboli, Olgu Sunumu. Çağdaş Tıp Dergisi, 6 (1-Ek (Olgu Sunumları)), 76-79. DOI: 10.16899/ctd.92312
MLA Bozkus, F , Dikmen, N , Atilla, N , Arpağ, H , Kahraman, H . "Septik Pulmoner Emboli, Olgu Sunumu". Çağdaş Tıp Dergisi 6 (2016): 76-79 <http://dergipark.org.tr/gopctd/issue/27331/287696>
Chicago Bozkus, F , Dikmen, N , Atilla, N , Arpağ, H , Kahraman, H . "Septik Pulmoner Emboli, Olgu Sunumu". Çağdaş Tıp Dergisi 6 (2016): 76-79
RIS TY - JOUR T1 - Septik Pulmoner Emboli, Olgu Sunumu AU - Fulsen Bozkus , Nursel Dikmen , Nurhan Atilla , Hüseyin Arpağ , Hasan Kahraman Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.16899/ctd.92312 DO - 10.16899/ctd.92312 T2 - Çağdaş Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 76 EP - 79 VL - 6 IS - 1-Ek (Olgu Sunumları) SN - -2146-6009 M3 - doi: 10.16899/ctd.92312 UR - https://doi.org/10.16899/ctd.92312 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Çağdaş Tıp Dergisi Septik Pulmoner Emboli, Olgu Sunumu %A Fulsen Bozkus , Nursel Dikmen , Nurhan Atilla , Hüseyin Arpağ , Hasan Kahraman %T Septik Pulmoner Emboli, Olgu Sunumu %D 2016 %J Çağdaş Tıp Dergisi %P -2146-6009 %V 6 %N 1-Ek (Olgu Sunumları) %R doi: 10.16899/ctd.92312 %U 10.16899/ctd.92312
ISNAD Bozkus, Fulsen , Dikmen, Nursel , Atilla, Nurhan , Arpağ, Hüseyin , Kahraman, Hasan . "Septik Pulmoner Emboli, Olgu Sunumu". Çağdaş Tıp Dergisi 6 / 1-Ek (Olgu Sunumları) (December 2016): 76-79. https://doi.org/10.16899/ctd.92312