Year 2018, Volume 8, Issue 1, Pages 55 - 59 2018-03-31

Surveillance of Hospital Infections in Long-term Intensive Care Unit and Palliative Care Centre; a 3-Year Analysis
Uzun Süreli Yoğun Bakım Ünitesi ve Palyatif Bakım Merkezinde Hastane Enfeksiyonlarının Sürveyansı; 3 Yıllık Analiz

Sebahat Şen Taş [1] , Kadriye Kahveci [2]

280 1098

Objective: Hospital infections (HI) causes serious morbidity, mortality and economic loss in our country and is one of the problems related to patient safety especially in Intensive Care Units (ICU). In this study, it was aimed to determine the distribution and HI rates and distribution of microorganisms in years between 2014 and 2016 in the ICU and palliative care center (PCC) in Ankara Ulus State Hospital.

Material and Methods: HI was investigated between January 1, 2014 and December 31, 2016 in patients followed and treated at Ankara Ulus State Hospital, ICU and PCC. Number of the patients, number of patient days, number and HI rates, catheter-related urinary tract infection, ventilator-associated pneumonia and catheter-related bloodstream infection rates were examined.

Results: HI rates were 2.59% in 2014, 2.39% in 2015 and 1.74% in 2016. HI rates in the ICU and PCC were determined as 34.31% and 6.66% in 2014, 26.78% and 6.17% in 2015 and 13.14% and 4.74% in 2016 respectively. Urinary tract infections ranked first in all three years. It was followed by ventilator-associated pneumonia in 2014, skin and soft tissue infections in 2015, skin and soft tissue infections and pneumonia in 2016. The most frequently produced microorganism was E. coli in all three years.

Conclusion: The most important factors affecting the HI are prolonged hospital stay and invasive procedures, which increase the risk of colonization and infection with resistant bacteria. In order to control HI, infectious agents and resistance profiles should be regularly monitored and infection control plans should be made taking necessary precautions according to the results of effective surveillanceAmaç: Hastane Enfeksiyonları (HE) ülkemizde ciddi morbidite, mortalite ve ekonomik kayıplara neden olmakta ve özellikle Yoğun Bakım Ünitelerinde (YBÜ) hasta güvenliği ile ilgili problemlerinin başında yer almaktadır. Bu çalışmada,  Ankara Ulus Devlet Hastanesi’nde 2014 - 2016 yılları arasında YBÜ ve Palyatif Bakım Merkezi’ndeki (PBM) HE dağılımı, enfeksiyon hızları ve etken mikroorganizmaların yıllara göre dağılımının belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: 1 Ocak 2014- 31 Aralık 2016 tarihleri arasında Ankara Ulus Devlet Hastanesi YBÜ ve PBM de takip ve tedavi edilen hastalarda HE araştırıldı. Hasta sayısı, hasta günü sayıları, HE sayısı, HE hızı, üriner kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonu hızı, ventilatör ilişkili pnömoni hızı ve kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu hızı verileri incelendi.

Bulgular: HE hızları 2014 yılında % 2.59, 2015 yılında %2.39 ve 2016 yılında %1.74 olarak bulundu. YBÜ ve PBM’ de sırasıyla yıllara göre HE hızları 2014 de % 34.31 ve % 6.66, 2015’de % 26.78 ve % 6.17, 2016’da % 13.14 ve % 4.74 tespit edildi. Her üç yılda üriner sistem enfeksiyonları ilk sırayı alırken, bunu 2014 ‘te ventilatör ilişkili pnömoni, 2015’te cilt ve yumuşak doku enfeksiyonu, 2016 yılında cilt ve yumuşak doku enfeksiyonu ve pnömoni izlemiştir. Her üç yılda da en sık etken E. coli bulunmuştur.

Sonuç: HE üzerine etkili olan en önemli faktörler uzamış yatış süresi ve invaziv girişimler olup dirençli bakterilerle kolonizasyonu ve enfeksiyon riskini arttırmaktadır. HE’ nın kontrol altına alınabilmesi için enfeksiyon etkenleri ve direnç profilleri düzenli olarak izlenmesi, etkin bir sürveyans sonuçlarına göre gerekli önlemler alınarak, enfeksiyon kontrol planları yapılmalıdır.


 • 1. Baskan S. Hastane infeksiyonlarının maliyeti. N Engl J Med 2003; 348: 651-656.
 • 2. Alp E, Damani N. Healthcare-associated infections in intensive care units: epidemiology and infection control in low-to-middle income countries. Journal of infection in developing countries 2015; 9: 1040-1045.
 • 3. Vincent JL, Rello J, Marshall J, Silva E, Anzueto A, Martin CD, Moreno R, Lipman J, Gomersall C, Sakr Y, Reinhart K. International study of the prevalence and outcomes of infection in intensive care units. Jama 2009; 302: 2323-2329.
 • 4. Burchardi H, Schneider H. Economic aspects of severe sepsis: a review of intensive care unit costs, cost of illness and cost effectiveness of therapy. PharmacoEconomics 2004; 22: 793-813.
 • 5. Kyaw MH, Kern DM, Zhou S, Tunceli O, Jafri HS, Falloon J. Healthcare utilization and costs associated with S. aureus and P. aeruginosa pneumonia in the intensive care unit: a retrospective observational cohort study in a US claims database. BMC health services research 2015; 15: 241.
 • 6. Dinçer M, Kahveci K, Şen Taş S, Karakaya D. An analysis of the bacteria produced in pressure ulcers and the costs of antibiotherapy for patients in a long-term intensive care unit J Turgut Ozal Med Cent 2017. DOI: 10.5455/jtomc.2017.03.035
 • 7. Sadatsafavi H, Niknejad B, Zadeh R, Sadatsafavi M. Do cost savings from reductions in nosocomial infections justify additional costs of single-bed rooms in intensive care units? A simulation case study. Journal of critical care 2016; 31: 194-200.
 • 8. Spencer RC. Epidemiology of infection in ICUs. Intensive care medicine 1994; 20 Suppl 4: S2-6.
 • 9. Shamshiri M, Fuh Suh B, Mohammadi N, Nabi Amjad R. A Survey of Adherence to Guidelines to Prevent Healthcare-Associated Infections in Iranian Intensive Care Units. Iranian Red Crescent medical journal 2016; 18: e27435.
 • 10. Ertek M. Hastane enfeksiyonları: Türkiye verileri. Hastane Enfeksiyonları Korunma ve Kontrol Sempozyumu (Sempozyum Kitabı) İstanbul 2008: 10-11
 • 11. Orucu M, Geyik MF. Yoğun bakım ünitesinde sık görülen enfeksiyonlar. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 2008; 1: 40-43.
 • 12. Widmer AF. Infection control and prevention strategies in the ICU. Intensive care medicine 1994; 20 Suppl 4: S7-11.
 • 13. Dinçer M, Kahveci K, Döğer C, Gökçinar D, Yarici Ak, Taş H. Factors affecting the duration of admission and discharge in a palliative care center for geriatric patients. Turkish Journal of Geriatrics/Türk Geriatri Dergisi 2016; 19.
 • 14. Yılmaz N, Köse Ş, Ağuş N, Ece G, Akkoçlu G, Kıraklı C. Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların kan kültürlerinde üreyen mikroorganizmalar, antibiyotik duyarlılıkları ve nozokomiyal bakteriyemi etkenleri. Ankem Derg 2010; 24: 12-19.
 • 15. Public health focus: surveillance, prevention, and control of nosocomial infections. MMWR Morbidity and mortality weekly report 1992; 41: 783-787. 16. http://hastaneenfeksiyonlari.saglik.gov.tr/
 • 17. Horan TC, Andrus M, Dudeck MA. CDC/NHSN surveillance definition of health care–associated infection and criteria for specific types of infections in the acute care setting. American journal of infection control 2008; 36: 309-332.
 • 18. Özdemir M, Erayman İ, Daği Ht, Baykan M, Baysal B. Hastane infeksiyonu etkeni pseudomonas suşlarının antibiyotiklere duyarlılıkları. Ankem Derg 2009; 23: 122-126.
 • 19. Daschner F. Nosocomial infections in intensive care units. Intensive care medicine 1985; 11: 284-287.
 • 20. Vincent JL, Bihari DJ, Suter PM, Bruining HA, White J, Nicolas-Chanoin MH, Wolff M, Spencer RC, Hemmer M. The prevalence of nosocomial infection in intensive care units in Europe. Results of the European Prevalence of Infection in Intensive Care (EPIC) Study. EPIC International Advisory Committee. Jama 1995; 274: 639-644.
 • 21. Tüfek A, Tekin R, Dal T, Tokgöz O, Doğan E, Kavak GÖ, Hoşoğlu S. Reanimasyon ünitesinde on yıllık sürede gelişen hastane enfeksiyonlarının değerlendirilmesi ve literatürün gözden eçirilmesi. Dicle Tıp Dergisi 2012; 39.
 • 22. İnan D, Saba R, Keskin S, Öğünç D, Çiftçi C, Günseren F, Mamıkoğlu L, Gültekin M. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitelerinde hastane infeksiyonları. Yoğun Bakım Dergisi 2002; 2: 129-135.
 • 23. Akın A, Esmaoğlu Çoruh A, Alp E, Canpolat DG. Anestezi yoğun bakım ünitesinde beş yıl içerisinde gelişen nozokomiyal enfeksiyonlar ve antibiyotik direncinin değerlendirilmesi. Erciyes Tıp Derg 2011; 33: 7-16.
 • 24. Saçar S, Kavas St, Asan A, Cevahir N, Serin S, Turgut H. Pamukkale üniversitesi hastanesi’nde hastane infeksiyonlari sürveyansi: üç yıllık analiz. İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2008; 22: 15-21.
 • 25. Ferdinande P. Recommendations on minimal requirements for Intensive Care Departments. Members of the Task Force of the European Society of Intensive Care Medicine. Intensive care medicine 1997; 23: 226-232.
 • 26. Çelebi G, Pişkin N, Aydemir H, Öztoprak N, Külah C, Demiroğlu Y. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Hastanesi’nde hastane infeksiyonları sürveyansı. Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2006; 10: 182-190.
 • 27. Kahveci K, Dincer M, Doger C, Yarici AK. Traumatic brain injury and palliative care: a retrospective analysis of 49 patients receiving palliative care during 2013-2016 in Turkey. Neural regeneration research 2017; 12: 77-83.
 • 28. Leone M, Albanese J, Garnier F, Sapin C, Barrau K, Bimar MC, Martin C. Risk factors of nosocomial catheter-associated urinary tract infection in a polyvalent intensive care unit. Intensive care medicine 2003; 29: 1077-1080.
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Original Research
Authors

Author: Sebahat Şen Taş
Institution: Ankara Ulus State Hospital, Department of Clinic Microbiology, Ankara, Turkey
Country: Turkey


Author: Kadriye Kahveci
Institution: Ankara Ulus State Hospital Department of Intensive Care Unit, Palliative Care Centre, Anesthesiology and Reanimation, Ankara, Turkey
Country: Turkey


Bibtex @research article { gopctd353490, journal = {Çağdaş Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-6009}, address = {Selcuk University}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {55 - 59}, doi = {10.16899/gopctd.353490}, title = {Uzun Süreli Yoğun Bakım Ünitesi ve Palyatif Bakım Merkezinde Hastane Enfeksiyonlarının Sürveyansı; 3 Yıllık Analiz}, key = {cite}, author = {Şen Taş, Sebahat and Kahveci, Kadriye} }
APA Şen Taş, S , Kahveci, K . (2018). Uzun Süreli Yoğun Bakım Ünitesi ve Palyatif Bakım Merkezinde Hastane Enfeksiyonlarının Sürveyansı; 3 Yıllık Analiz. Çağdaş Tıp Dergisi, 8 (1), 55-59. DOI: 10.16899/gopctd.353490
MLA Şen Taş, S , Kahveci, K . "Uzun Süreli Yoğun Bakım Ünitesi ve Palyatif Bakım Merkezinde Hastane Enfeksiyonlarının Sürveyansı; 3 Yıllık Analiz". Çağdaş Tıp Dergisi 8 (2018): 55-59 <http://dergipark.org.tr/gopctd/issue/36594/353490>
Chicago Şen Taş, S , Kahveci, K . "Uzun Süreli Yoğun Bakım Ünitesi ve Palyatif Bakım Merkezinde Hastane Enfeksiyonlarının Sürveyansı; 3 Yıllık Analiz". Çağdaş Tıp Dergisi 8 (2018): 55-59
RIS TY - JOUR T1 - Uzun Süreli Yoğun Bakım Ünitesi ve Palyatif Bakım Merkezinde Hastane Enfeksiyonlarının Sürveyansı; 3 Yıllık Analiz AU - Sebahat Şen Taş , Kadriye Kahveci Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.16899/gopctd.353490 DO - 10.16899/gopctd.353490 T2 - Çağdaş Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 55 EP - 59 VL - 8 IS - 1 SN - -2146-6009 M3 - doi: 10.16899/gopctd.353490 UR - https://doi.org/10.16899/gopctd.353490 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Çağdaş Tıp Dergisi Uzun Süreli Yoğun Bakım Ünitesi ve Palyatif Bakım Merkezinde Hastane Enfeksiyonlarının Sürveyansı; 3 Yıllık Analiz %A Sebahat Şen Taş , Kadriye Kahveci %T Uzun Süreli Yoğun Bakım Ünitesi ve Palyatif Bakım Merkezinde Hastane Enfeksiyonlarının Sürveyansı; 3 Yıllık Analiz %D 2018 %J Çağdaş Tıp Dergisi %P -2146-6009 %V 8 %N 1 %R doi: 10.16899/gopctd.353490 %U 10.16899/gopctd.353490
ISNAD Şen Taş, Sebahat , Kahveci, Kadriye . "Uzun Süreli Yoğun Bakım Ünitesi ve Palyatif Bakım Merkezinde Hastane Enfeksiyonlarının Sürveyansı; 3 Yıllık Analiz". Çağdaş Tıp Dergisi 8 / 1 (March 2018): 55-59. https://doi.org/10.16899/gopctd.353490