Year 2018, Volume 8, Issue 4, Pages 285 - 290 2018-12-31

Vertebral Arterlerin Debisinin Servikal Spondilozun Derecesi ile İlişkisi

Esin Derin Çiçek [1] , Ahmet Vural [2]

57 217


Amaç: Servikal spondilozun en erken belirtisi boyun ağrısı olmakla birlikte osteofitlerin nörovaskuler yapılara baskı yapması ile çok çeşitli belirtiler ortaya çıkar. Amacımız, servikal spondiloz derecesi ile vertebral arterlerin(VA) toplam debisi arasındaki olası ilişkiyi araştırmaktır.

Yöntem: Vertebrobasiller sistem Doppler US ve Servikal MR görüntülemesi bulunan 142 olgu çalışmaya dahil edildi.VA debisini değerlendirmek için, baş nötral pozisyonda iken Doppler US incelemesi yapıldı; boyun orta 1/3lük kesiminden VA V2 segmenti  değerlendirildi. Arter çapı ve akım özellikleri tespit edildikten sonra debi cihaz tarafından otomatik olarak hesaplandı. Servikal MR’da spondiloz derecesi, Kellgren ve arkadaşlarının evrelemesi baz alınarak osteofit formasyonu, intervertebral disk yüksekliği ve vertebral end-plate dejenerasyonu kriterleri ile belirlendi.

Bulgular: E1, E2, E3, E4 ardışık evreleri arasında, VA debisi bakımından anlamlı bir istatistiksel fark saptanmamıştır(Tukey HSD); ancak E1 ile E3, E1 ile E4 ve E2 ile E4 arasında anlamlı farklılık mevcuttur. Evre artınca debi anlamlı düzeyde düşmektedir(p<0.01). Olgular E0,1,2 Hafif spondiloz ve E3-4 şiddetli spondiloz olarak iki grup olarak kategorize edildiğinde ise, iki grup arasında anlamlı fark saptanmıştır(Bağımsız örneklem T-Testi). Şiddetli spondilozda VA debisi anlamlı düzeyde düşüktür(p<0.01).

Sonuç: Ağır spondilozda meydana gelen diskal ve osseöz değişikliklerin, VA toplam debisine olumsuz etkisi olabileceğini düşünmekteyiz. Özellikle ağır servikal spondiloz tespit edilmiş olgularda vertebrobaziller sisteme yönelik Doppler US inceleme yapılmasını önermekteyiz.

 

Vertebral arter, Servikal spondiloz, Doppler US, Debi
 • 1-Eryavuz M , Onel D. Servikal Spondiloza Bağlı Vertebrobaziler Yetersizlik Sendromunda A. Vertebralis Kan Akımının Doppler Ultrasonik Flowmetresi İle Ölçümü. Trakya Üniversitesi Tıp Fakultesi Dergisi(Balkan Medical Journal ) 1987; 4(2-3):177-188.
 • 2-Kellgren JH, Lawrence JS () Osteo-arthrosis and disk degeneration in an urban population. Ann Rheum Dis 1958; 17:388–397. 3-Mahoney CFO. Causes of balance disorders. Scotts Brown's Otolaryngology 1997 Vol 2: 6th Edition
 • 3-Mahoney CFO. Causes of balance disorders. Scotts Brown's Otolaryngology 1997 Vol 2: 6th Edition
 • 4-Olszewski J, Majak J, Pietkiewicz P, et al. The association between positional vertebral and basilar artery flow lesion and prevalence of vertigo in patients with cervical spondylosis. Otolaryngol Head Neck Surg 2006; 134:680-684.
 • 5-Smith DR, Vanderark GD, Kempe LG. Cervical spondylosis causing vertebrobasilar insufficiency: a surgical treatment. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry. 1971; 34:388-392.
 • 6-Mazloumi M, Samini F. Evaluation of the results of surgical and medical treatment in 16 patients with vertigo secondary to cervical spondylosis. Med J Islam Repub Iran 2006; 20:66-68.
 • 7-Yamasoba T, Kikuchi S, Higo R. Deafness associated with vertebrobasilar insufficiency. Journal of Neurological Sciences 2001; 187: 69-75.
 • 8-Paksoy Y, Vatansev H, Seker M, et al. CMADVA and their relationship with vertigo and dizziness. Med Sci Monit 2004; 10: 316-323.
 • 9-Brandt T, Baloh RW. Rotational vertebral artery occlusion: a clinical entity or various syndromes? Neurology 2005; 65(8):1287-1290.
 • 10-Cevik R, Bilici A, Nas K, Demircan Z, Tekin RC. Non-invasive evaluation of vertebral artery blood flow in cervical spondylosis with and without vertigo and association with degenerative changes. Clin Rheumatol. 2010; 29:541
 • 11-Nishikawa H, Miya F, Kitano Y, Mori G, Shimizu S, Suzuki H. Positional Occlusion of Vertebral Artery Due to Cervical Spondylosis as Rare Cause of Wake-up Stroke: Report of Two Cases. World Neurosurg 2017;98:877.
 • 12-Bulsara KR, Velez DA, Villavicencio A. Rotational vertebral artery insufficiency resulting from cervikal spondylosis: case report and review of the literature. Surg Neurol. 2006; 65:25-27.
 • 13-Denis DJ(1), Shedid D, Shehadeh M, Weil AG, Lanthier S. Cervical spondylosis:a rare and curable cause of vertebrobasilar insufficiency. Int J Clin Exp Pathol. 2014; 7(8): 5171–5176.
 • 14-Seidel E, Eicke BM, Tettenborn B, Krummenauer F. Reference values for vertebral artery flow volume by duplex sonography in young and elderly adults. Stroke 1999; 30: 2692-2696.
 • 15-Kafadar S, Aydın AM, Kafadar H, Çolak C, Burakgazi G. Vertebrobaziller Yetmezlik Semptomları Olan Hastalarda Vertebral Arterin Dupleks Doppler US Yöntemiyle Değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2008; 15:163-168.
 • 16-Bayrak IK, Durmus D, Bayrak OA, Diren B, Canturk F. Effect of cervical spondylosis on vertebral arterial flow and its association with vertigo. Clin Rheumatol. 2009; 28(1):59-64.
 • 17-Machaly SA, Senna MK, Sadek AG. Vertigo is associated with advanced degenerative changes in patients with cervical spondylosis. Clin Rheumatol. 2011; 30(12):1527-34.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Original Research
Authors

Author: Esin Derin Çiçek
Institution: SBÜ. Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Country: Turkey


Author: Ahmet Vural
Institution: Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Country: Turkey


Bibtex @research article { gopctd457511, journal = {Çağdaş Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-6009}, address = {Selcuk University}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {285 - 290}, doi = {10.16899/gopctd.457511}, title = {Vertebral Arterlerin Debisinin Servikal Spondilozun Derecesi ile İlişkisi}, key = {cite}, author = {Derin Çiçek, Esin and Vural, Ahmet} }
APA Derin Çiçek, E , Vural, A . (2018). Vertebral Arterlerin Debisinin Servikal Spondilozun Derecesi ile İlişkisi. Çağdaş Tıp Dergisi, 8 (4), 285-290. DOI: 10.16899/gopctd.457511
MLA Derin Çiçek, E , Vural, A . "Vertebral Arterlerin Debisinin Servikal Spondilozun Derecesi ile İlişkisi". Çağdaş Tıp Dergisi 8 (2018): 285-290 <http://dergipark.org.tr/gopctd/issue/39480/457511>
Chicago Derin Çiçek, E , Vural, A . "Vertebral Arterlerin Debisinin Servikal Spondilozun Derecesi ile İlişkisi". Çağdaş Tıp Dergisi 8 (2018): 285-290
RIS TY - JOUR T1 - Vertebral Arterlerin Debisinin Servikal Spondilozun Derecesi ile İlişkisi AU - Esin Derin Çiçek , Ahmet Vural Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.16899/gopctd.457511 DO - 10.16899/gopctd.457511 T2 - Çağdaş Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 285 EP - 290 VL - 8 IS - 4 SN - -2146-6009 M3 - doi: 10.16899/gopctd.457511 UR - https://doi.org/10.16899/gopctd.457511 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Çağdaş Tıp Dergisi Vertebral Arterlerin Debisinin Servikal Spondilozun Derecesi ile İlişkisi %A Esin Derin Çiçek , Ahmet Vural %T Vertebral Arterlerin Debisinin Servikal Spondilozun Derecesi ile İlişkisi %D 2018 %J Çağdaş Tıp Dergisi %P -2146-6009 %V 8 %N 4 %R doi: 10.16899/gopctd.457511 %U 10.16899/gopctd.457511
ISNAD Derin Çiçek, Esin , Vural, Ahmet . "Vertebral Arterlerin Debisinin Servikal Spondilozun Derecesi ile İlişkisi". Çağdaş Tıp Dergisi 8 / 4 (December 2019): 285-290. https://doi.org/10.16899/gopctd.457511