Year 2019, Volume 9, Issue 1, Pages 27 - 31 2019-03-27

Sezaryen Doğumunda Anestezi Metodu Seçimi: Anestezi Doktoru ve Kadın Doğum Uzmanı Arasındaki İletişim
Choice of Anesthesia Method in Cesarean Delivery: Communication Between Anesthesiologist and Obstetrician

Ali Kepekçi [1]

24 174

Giriş: Sezaryen doğumunda (CD) hem bölgesel anestezi (RA) hem de genel anestezi (GA) kullanılabilir. Bu çalışmada CD hastalarının anestezi yöntemleri incelenmiş ve operasyona katılan hekimlerin anestezi tercihleri ​​araştırılmıştır.

Yöntem: Mart ve Ağustos 2018 arasındaki tüm CD dosyaları geriye dönük olarak incelendi. RA kontrendike olduğundan, GA ile tedavi edilen ve dosyalarında eksik veriler bulunan hastalar devre dışı bırakıldı. 5 Doğum uzmanı çalışan sırasıyla Doktor A, B, C, D, E; 3 anestezi uzmanı sırasıyla Doktor X, Y, Z seçildi. Hastaların demografik verileri ve ameliyatı yapan kadın doğum uzmanı ve anestezi uzmanının adları kaydedildi. Anestezist ve kadın doğum uzmanlarının anestezi üzerine tek başına ve birlikte etkileri araştırıldı.

Bulgular: Toplam 346 CD dosyası değerlendirildi. 230 hastada (% 66.50) RA, 116 hastada (% 33.50) GA vardı. Annelerin yaşı (p> 0.05) ve gebelik haftaları (p> 0.05) arasında anlamlı bir fark bulunmadı. Kadın doğum uzmanları aktif başvuruda bulundukları CD'lerle karşılaştırıldığında, en düşük RA oranı% 40.00 ile Doktor D ve% 87.10 ile en yüksek Doktor C idi. Anestezistler kendi aralarında karşılaştırıldığında; RA oranı, Doctor Z% 0 için en düşük, Doctor X için% 76.20 ile en yüksek idi.

Aktif pratisyen anestezistleri ve her CD için kadın doğum uzmanlarını değerlendirdiğimizde; Kadın Hastalıkları Doktor C ve Anestezi Doktoru X'in CD operasyonlarında RA% 91.70, istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulundu (p <0.05).

Tartışma ve Sonuç: CD'lerin operasyonunda aktif pratisyen olan anestezistler ve doğum uzmanlarının koordine çalışmaları en uygun anestezi yöntemlerinin belirlenmesinde etkilidir.

Introduction: Both regional anesthesia (RA) and general anesthesia (GA) can be used in cesarean delivery (CD). In this study, anesthesia methods of CD patients were examined and the anesthesia preferences of the physicians participating in the operation were investigated.

Method: All CD files between March and August 2018 were retrospectively reviewed. Since RA was contraindicated, patients treated with GA and with missing data in their files were disabled. 5 Obstetrician working, respectively, Doctor A, B, C, D, E; 3 anesthetists were named Doctor X, Y, Z respectively. The demographic data of the patients and the names of Obstetrician and Anesthesiologist who performed the operation were recorded. The effects of anesthesiologist and obstetricians on the anesthesia alone and together were investigated.

Results: A total of 346 CD files were evaluated. 230 patients (66.50%) had RA and 116 (33.50%) patients had GA. No significant difference was found between the age of the mothers (p> 0.05) and gestational weeks (p> 0.05). When the obstetricians  were compared to the CDs in which they were active applicants, the lowest RA ratio was Doctor D with 40.00% and the highest with 87.10% was Doctor C. When anesthesiologists are compared among themselves; The rate of RA was the lowest for Doctor Z 0% and the highest for Doctor X with 76.20%.

When we evaluated the active practitioner anesthesiologists and obstetricians for each CD; In the CD operations of Obstetrician Doctor C and Anesthetist Doctor X, RA was found to be 91.70% and a statistically significant difference was found (p <0.05).

Discussion and Conclusion: The coordinated studies of anesthesiologists and obstetricians who are active practitioners in the operation of CDs are effective in determining the most suitable anesthesia methods.

 • Spong CY, Berghella V, Wenstrom KD, Mercer BM, Saade GR. Preventing the first cesarean delivery: summary of a joint Eunice Kennedy Shriver national institute of child health and human development, society for maternal-fetal medicine, and American college of obstetricians and gynecologists workshop. Obstetrics and gynecology. 2012;120(5):1181.
 • Souza J, Betran A, Dumont A, De Mucio B, Gibbs Pickens C, Deneux‐Tharaux C, et al. A global reference for caesarean section rates (C‐Model): a multicountry cross‐sectional study. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology. 2016;123(3):427-36.
 • Purtuloğlu T, Özkan S, Teksöz E, Dere K, Şen H, Yen T, et al. Elektif sezaryen uygulanan olgularda genel ve spinal anestezinin maternal ve fetal etkilerinin karşılaştırılması. Comparison of maternal and fetal effects of general and spinal anesthesia in patients undergoing elective cesarean section Gülhane Tıp Dergisi. 2008;50:91-7.
 • Erdem M, Özgen S, Coşkun F. Obstetrik anestezi ve analjezi. Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi Ankara: Melisa Matbaacılık. 1996:173-86.
 • Kepekçi. AB. A’Dan Z’Ye Anesteziyoloji: Nobel Tıp Kitabevleri: İstanbul; 2018. 219-26 p.
 • Aksoy M, Aksoy AN, Dostbil A, Çelik MG, Ahıskalıoğlu A. Anaesthesia techniques for caesarean operations: retrospective analysis of last decade. Turkish journal of anaesthesiology and reanimation. 2014;42(3):128.
 • Aksoy H, Özyurt S, Aksoy Ü, Açmaz G, Karadağ Öİ, Babayiğit MA. Hastanemizdeki sezaryen hızı ve endikasyon dağılımları ışığında Türkiye’de sezaryen ile doğuma genel bakış. Kocaeli Tıp Dergisi. 2014;3(3):1-7.
 • Erdine S. Obstetrik anestezi ve analjezi uygulamaları. Rejyonal Anestezi Nobel Tıp Kitabevi İstanbul. 2005:253-70.
 • Akbas M, Akcan AB. Epidural analgesia and lactation. The Eurasian journal of medicine. 2011;43(1):45.
 • Yegül İ. Obstetride Rejyonal Analjezi ve Anestezi. VI Uludağ Kış Sempozyumu.5-8.
 • Sia AT, Fun WL, Tan TU. The ongoing challenges of regional and general anaesthesia in obstetrics. Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology. 2010;24(3):303-12.
 • Diemunsch P, Pottecher J, Chassard D. Anesthetic management in case of previous cesarean section. Journal de gynecologie, obstetrique et biologie de la reproduction. 2012;41(8):817-21.
 • Gwinnutt M, Gwinnutt CL. Clinical anaesthesia: John Wiley & Sons; 2016.
 • Hawkins JL, Chang J, Palmer SK, Gibbs CP, Callaghan WM. Anesthesia-related maternal mortality in the United States: 1979–2002. Obstetrics & Gynecology. 2011;117(1):69-74.
 • Paech M, Godkin R, Webster S. Complications of obstetric epidural analgesia and anaesthesia: a prospective analysis of 10 995 cases. International Journal of Obstetric Anesthesia. 1998;7(1):5-11.
 • Tsai P-S, Hsu C-S, Fan Y-C, Huang C-J. General anaesthesia is associated with increased risk of surgical site infection after Caesarean delivery compared with neuraxial anaesthesia: a population-based study. British journal of anaesthesia. 2011;107(5):757-61.
 • Huang C-J, Fan Y-C, Tsai P-S. Differential impacts of modes of anaesthesia on the risk of stroke among preeclamptic women who undergo Caesarean delivery: a population-based study. British journal of anaesthesia. 2010;105(6):818-26.
 • Yaakov B. Stat cesarean delivery in the parturient with a difficult airway–regional or general anesthesia. Curr Rev Clin Anesth. 2002;22(15):185-96.
 • Marcus H, Behrend A, Schier R, Dagtekin O, Teschendorf P, Böttiger B, et al. Anesthesiological management of Caesarean sections: nationwide survey in Germany. Der Anaesthesist. 2011;60(10):916-28.
 • Sabate S, Gomar C, Canet J, Fernandez C, Fernandez M, Fuentes A. Obstetric anesthesia in Catalonia, Spain. Medicina clinica. 2006;126:40-5.
 • Uzunçakmak C, Güldaş A, Aydın S, Var A, Özçam H. SB İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde 2005-2012 Yılları Arasında Sezaryen ile Doğum Yapan Hastaların Değerlendirilmesi. İstanbul Medical Journal. 2013;14(2).
 • AKSOY SARI M. 2005-2010 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Uygulama ve Araştırma Merkezinde yapılan sezaryen ameliyatlarında uygulanan anestezi yöntemlerinin retrospektif olarak değerlendirilmesi: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi; 2012.
 • Karaaslan P, Aydın C, Aksu T. Factors influencing the preference of regional anaesthesia in the obstetric population: A survey study. Turkish journal of anaesthesiology and reanimation. 2014;42(4):176.
 • von Hundelshausen B. [Anesthesia and analgesia in obstetrics]. Ther Umsch. 2002;59(12):667-76.
 • KOCAMANOĞLU İS, SARIHASAN B, ŞENER B, TÜR A, ŞAHİNOĞLU H, SUNTER T. Sezaryen Operasyonlarında Uygulanan Anestezi Yöntemleri ve Komplikasyonları: 3552 Olgunun Rerospektif Değerlendirilmesi. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences. 2005;25(6):810-6.
 • Sungur MO, Havas F, Karadeniz M, Acar U, Altun D, Seyhan TÖ. Elektif sezaryen ameliyatlarında anestezi seçiminin ameliyat odası kullanım süresine etkisi: spinal mi genel mi. Türk Anest Rean Der Dergisi. 2012;40:136-43.
Primary Language en
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Original Research
Authors

Orcid: 0000-0002-5215-9545
Author: Ali Kepekçi (Primary Author)
Institution: ISTANBUL YENI YUZYIL UNIVERSITY
Country: Turkey


Dates

Publication Date: March 27, 2019

Bibtex @research article { gopctd512719, journal = {Çağdaş Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-6009}, address = {Rabia YILMAZ}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {27 - 31}, doi = {10.16899/gopctd.512719}, title = {Choice of Anesthesia Method in Cesarean Delivery: Communication Between Anesthesiologist and Obstetrician}, key = {cite}, author = {Kepekçi, Ali} }
APA Kepekçi, A . (2019). Choice of Anesthesia Method in Cesarean Delivery: Communication Between Anesthesiologist and Obstetrician. Çağdaş Tıp Dergisi, 9 (1), 27-31. DOI: 10.16899/gopctd.512719
MLA Kepekçi, A . "Choice of Anesthesia Method in Cesarean Delivery: Communication Between Anesthesiologist and Obstetrician". Çağdaş Tıp Dergisi 9 (2019): 27-31 <http://dergipark.org.tr/gopctd/issue/44052/512719>
Chicago Kepekçi, A . "Choice of Anesthesia Method in Cesarean Delivery: Communication Between Anesthesiologist and Obstetrician". Çağdaş Tıp Dergisi 9 (2019): 27-31
RIS TY - JOUR T1 - Choice of Anesthesia Method in Cesarean Delivery: Communication Between Anesthesiologist and Obstetrician AU - Ali Kepekçi Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.16899/gopctd.512719 DO - 10.16899/gopctd.512719 T2 - Çağdaş Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 27 EP - 31 VL - 9 IS - 1 SN - -2146-6009 M3 - doi: 10.16899/gopctd.512719 UR - https://doi.org/10.16899/gopctd.512719 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Çağdaş Tıp Dergisi Choice of Anesthesia Method in Cesarean Delivery: Communication Between Anesthesiologist and Obstetrician %A Ali Kepekçi %T Choice of Anesthesia Method in Cesarean Delivery: Communication Between Anesthesiologist and Obstetrician %D 2019 %J Çağdaş Tıp Dergisi %P -2146-6009 %V 9 %N 1 %R doi: 10.16899/gopctd.512719 %U 10.16899/gopctd.512719
ISNAD Kepekçi, Ali . "Choice of Anesthesia Method in Cesarean Delivery: Communication Between Anesthesiologist and Obstetrician". Çağdaş Tıp Dergisi 9 / 1 (March 2019): 27-31. https://doi.org/10.16899/gopctd.512719
AMA Kepekçi A . Choice of Anesthesia Method in Cesarean Delivery: Communication Between Anesthesiologist and Obstetrician. J Contemp Med. 2019; 9(1): 27-31.
Vancouver Kepekçi A . Choice of Anesthesia Method in Cesarean Delivery: Communication Between Anesthesiologist and Obstetrician. Çağdaş Tıp Dergisi. 2019; 9(1): 31-27.