Year 2018, Volume 5, Issue 13, Pages 135 - 141 2018-05-11

EVLİLİK VE AİLE OLGULARI ÜZERİNDEN GÜNDELİK HAYATA SOSYO-KÜLTÜREL BİR BAKIŞ

Pınar Ezgi Burç [1]

304 785

Bu çalışma, gelenek ve kültür temelinde ele alınan evlilik ve aile olgularının, gündelik hayat üzerindeki etkilerine odaklanmıştır. Çalışmanın teorik perspektifi, kültür ve gelenek ilişkiselliği olarak belirlenmiştir. Çalışma, evlilik ve aile olgularının kurum olarak, gündelik hayattaki yeri ve önemini ortaya koymayı amaçlamıştır. Bu bağlamda ele alınacak olan kültür, gelenek, evlilik, aile ve gündelik hayat olguları, çalışma dâhilinde açımlanacaktır. Kültür ve geleneğin, evlilik ve aile olgularını nasıl şekillendirdiği, bu olguların gündelik hayatı nasıl etkilediği ve ortaya çıkan değişimin hangi yönde gerçekleştiği sorularına cevap aranacaktır.

Kültür, Gelenek, Evlilik, Aile, Gündelik Hayat
 • ALKAN, T. (1981). Kadın-Erkek Eşitsizliği Sorunu, Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları: 475.
 • ARENDT, H. (1996). Geçmişle Gelecek Arasında, (Çev.) Bahadır Sina Şener, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • BAUMAN, Z. (2002). Sosyolojik Düşünmek, (Çev.) Abdullah Yılmaz, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • BENEDICT, R. (2003). Kültür Kalıpları, (Çev.) Nilgün Şarman, İstanbul: Payel Yayınları.
 • ÇAĞATAY, T. (1968). Günün Sosyolojisine Giriş, 2. Baskı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları: 136. Ankara: Ayyıldız Matbaası.
 • DOĞAN, İ. (2009). Dünden Bugüne Türk Ailesi, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi.
 • DUBEN, A. (2002). Kent, Aile, Tarih, (Çev.) Leyla Şimşek, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • GÜLERCE, A. (2007). Dönüşümsel Aile Modeli ve Türkiye’de Ailelerin Psikolojik Örüntüleri, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi.
 • İLHAN, N. (1998). Kültür Varlıklarının Korunması. T. Fişekçi (Ed.). Türkiye’de Kültür Politikaları (ss. 73-81). 2. Baskı. İstanbul: Ofset Filmcilik Matbaacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.
 • KAĞITÇIBAŞI, Ç. (1990). İnsan-Aile-Kültür. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • LEFEBVRE, H. (2013). Modern Dünyada Gündelik Hayat, (Çev.) Işın Gürbüz, İstanbul: Metis Yayınları.
 • LEFEBVRE, H. (2013). Gündelik Hayatın Eleştirisi I, (Çev.) Işık Ergüden, İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • LEFEBVRE, H. (2013). Gündelik Hayatın Eleştirisi II, Çev. Işık Ergüden, İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • MARSHALL, G. (1999). Sosyoloji Sözlüğü, (Çev.) Osman Akınhay & Derya Kömürcü, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • MAUROIS, A. (1944). Duygular ve Âdetler, (Çev.) Vahdi Hatay, İstanbul: Güven Basımevi.
 • MCGOLDRICK, M. (1980). The Joining of Families Through Marriage: The New Couple. E.A. Carter & M. Mc Goldrick (Ed.). The Family Life Cycle: A Framework For Family Therapy. (ss. 119-93). U.S.A: Gardner Press, Inc.
 • MONAGHAN, J. & JUST, P. (2013). Sosyal ve Kültürel Antropoloji, (Çev.) Hakan Gür, 2. Baskı. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
 • ORTAYLI, İ. (2009). Osmanlı Toplumunda Aile. İstanbul: Timaş Yayınları.
 • PINCUS, L., & DARE, C. (1978). Secrets In The Family. London: Faber & Faber.
 • POLOMA, M. M. (1993). Çağdaş Sosyoloji Kuramları, (Çev.) Hayriye Erbaş, Ankara: Gündoğan Yayınları.
 • RUSSELL, B. (1963). Evlilik ve Ahlak, (Çev.) Ender Gürol, İstanbul: Varlık Yayınları.
 • TEZCAN, M. (2000). Türk Ailesi Antropolojisi. Ankara: İmge Kitabevi.
 • TİMUR, S. (1972). Türkiye’de Aile Yapısı. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
 • WELLS, C. (1994). Sosyal Antropoloji Açısından İnsan ve Dünyası, (Çev.) Bozkurt Güvenç, İstanbul: Remzi Kitabevi Yayınları.
Journal Section Articles
Authors

Author: Pınar Ezgi Burç
Country: Turkey


Dates

Publication Date: May 11, 2018

Bibtex @review { gusbd345411, journal = {Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2148-8924}, eissn = {2148-8924}, address = {Ankara Hacı Bayram Veli University}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {135 - 141}, doi = {}, title = {EVLİLİK VE AİLE OLGULARI ÜZERİNDEN GÜNDELİK HAYATA SOSYO-KÜLTÜREL BİR BAKIŞ}, key = {cite}, author = {Burç, Pınar Ezgi} }
APA Burç, P . (2018). EVLİLİK VE AİLE OLGULARI ÜZERİNDEN GÜNDELİK HAYATA SOSYO-KÜLTÜREL BİR BAKIŞ. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (13), 135-141. Retrieved from http://dergipark.org.tr/gusbd/issue/36957/345411
MLA Burç, P . "EVLİLİK VE AİLE OLGULARI ÜZERİNDEN GÜNDELİK HAYATA SOSYO-KÜLTÜREL BİR BAKIŞ". Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2018): 135-141 <http://dergipark.org.tr/gusbd/issue/36957/345411>
Chicago Burç, P . "EVLİLİK VE AİLE OLGULARI ÜZERİNDEN GÜNDELİK HAYATA SOSYO-KÜLTÜREL BİR BAKIŞ". Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2018): 135-141
RIS TY - JOUR T1 - EVLİLİK VE AİLE OLGULARI ÜZERİNDEN GÜNDELİK HAYATA SOSYO-KÜLTÜREL BİR BAKIŞ AU - Pınar Ezgi Burç Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 135 EP - 141 VL - 5 IS - 13 SN - 2148-8924-2148-8924 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi EVLİLİK VE AİLE OLGULARI ÜZERİNDEN GÜNDELİK HAYATA SOSYO-KÜLTÜREL BİR BAKIŞ %A Pınar Ezgi Burç %T EVLİLİK VE AİLE OLGULARI ÜZERİNDEN GÜNDELİK HAYATA SOSYO-KÜLTÜREL BİR BAKIŞ %D 2018 %J Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 2148-8924-2148-8924 %V 5 %N 13 %R %U
ISNAD Burç, Pınar Ezgi . "EVLİLİK VE AİLE OLGULARI ÜZERİNDEN GÜNDELİK HAYATA SOSYO-KÜLTÜREL BİR BAKIŞ". Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 / 13 (May 2018): 135-141.
AMA Burç P . EVLİLİK VE AİLE OLGULARI ÜZERİNDEN GÜNDELİK HAYATA SOSYO-KÜLTÜREL BİR BAKIŞ. GUJSS. 2018; 5(13): 135-141.
Vancouver Burç P . EVLİLİK VE AİLE OLGULARI ÜZERİNDEN GÜNDELİK HAYATA SOSYO-KÜLTÜREL BİR BAKIŞ. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 5(13): 141-135.