Year 2018, Volume 1, Issue 1, Pages 87 - 96 2018-09-30

Kronik Bel Ağrısı ve Servikal Miyofasiyal Ağrı Sendromu’nun Yaşam Kalitesi ve Depresyon Düzeyi Üzerine Etkisi

Işılay Kılıçaslan [1] , Pınar Ödevoğlu [2] , Berrak Yiğit [3] , Nur Tunalı [4]

67 125

Amaç: Bu çalışmanın amacı, servikal miyofasiyal ağrı sendromu ve kronik bel ağrılı bireylerde depresyon düzeyi ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesidir.

Yöntem: Tekirdağ Özel Yaşam Hastanesi’nde Şubat 2015-Aralık 2016 tarihleri arasında yürütülen çalışmamıza 20 servikal miyofasiyal ağrı sendromlu, 20 kronik bel ağrılı ve 20 sağlıklı birey (kontrol grubu) dâhil edildi. Katılımcıların yaşam kaliteleri Kısa Form-36 (KF-36), ağrıları Vizüel Analog Skala (VAS) ve depresyon düzeyleri ise Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ile değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya 36 kadın, 24 erkek birey dâhil edilmiştir. Bel ağrılı, boyun ağrılı ve sağlıklı katılımcıların BDÖ puanları (p=0,02), VAS puanları (p=0,001) ve yaşam kaliteleri (p=0,001) arasında anlamlı farklılık gözlenmiştir. Bel ve boyun ağrılı gruplar karşılaştırıldığında ise depresyon düzeyi (p=0,95), ağrı (p=0,92) ve genel yaşam kaliteleri (p=0,76) arasında anlamlı bir fark saptanamamıştır.

Sonuç: Sonuç olarak bel ve boyun ağrılı bireylerin ağrıları artmış, depresyon düzeyleri artmış ve fonksiyonel seviyeleri sağlıklı bireylere göre azalmıştır.

depresyon, kronik ağrı, yaşam kalitesi
  • 1. Demir H, Çalış M. Miyofasiyal ağrı sendromu – derleme. Türk Fiz Tıp Rehab Derg. 2004;50:22-25. 2. Borg-Stein J, Simons DG. Myofascial pain. Arch Phys Med Rehabil. 2002;83S40-47. 3. Han SC, Harrison P. Myofascial pain syndrome and trigger-point management. Reg Anesth. 1997;22:89101. 4. Eyigör S, Uyar M. Miyofasyal ağrı sendromu. Ağrı. 2008;1:1-6.5. Huguenin LK. Myofascial trigger points: the current evidence. Phys Ther Sport. 2004;5:2-12. 6. Mizumura K. Peripheral mechanism of muscle pain:an update. Curr Anaesth Crit Care. 2009;20:183187. 7. Hong CZ. New trends in myofascial pain syndrome. Chin Med J (Taipei). 2002;65:501-512.8. Krishnan KRR, France RD, Davidson J Depression as a psychological disorder in chronic pain. Chronic Pain, RD France, KRR Krishnan (Ed), Washington DC, American Psychiatric Press, 1988;95-219. 9. Simon EP, The COPE Program: Treatment efficacy and medical utilization outcome of a chronic pain management program at a major military hospital. Military Medicine, 2000;165:954-956.10. Leino P, Magni G Depressive and distress symptoms as predicts of low-back pain, neck-shoulder pain, nd other musculoskeletal morbidity: a 10-year follow-up of metal industry employees. Pain, 1993;53:89-94.11. Estlander AM, Takala EP, Viikari-Juntura E, Do psychological factors predict changes in musculoskeletal pain: a prospective, two-year follow-up study of a working population. J Occup Environ Med, 1998; 40:445-453. 12. Pınar R. Sağlık araştırmalarında yeni bir kavram: Yaşam kalitesi, bir yaşam kalitesi ölçeğinin kronik hastalarda geçerlik ve güvenirliğinin sınanması. Hemşirelik Bülteni 1995; 9: 8595.13. Aydemir Ö, Köroğlu E (editorler): Psikiyatride Kullanılan Klinik Ölçekler. Ankara: Hekimler Yayın Birliği, 2009.14. Fredy M. The graphic rating scale. Journal of educational psychology 1923;14: 83-102, 15. Keele KD. Lancet,1948;6. 16. Clarke MA. Reliability and sensibility in the self-assessment of well-being. Bul Br Psy Soc 1964;17:18A, 17. Keele KD. Br Med J, 1968;670. 18. Downie WW, Leatham PA, et al. Studies with pain rating scales. Annals Rheumatic Diseases 1978;37: 378-381, 19. Wewers ME, Lowe NK. A critical review of visual analogue scales in the measurement of clinical phenomena. Research in Nursing & Health 1990;13: 227-236.20. Haythornthwaite JA, Sieber WJ, Kerns RD. Depression and the chronic pain experience. Pain 1991;46:177-84, 21. Sayar K, Bilen A, Arıkan K. Kronik ağrı hastalarında öfke, benlik saygısı ve aleksitimi. Türk Klin Psikiyatri Derg 2001;2:36-4222. Dündar Ü, Solak Ö, Demirdal ÜS, Toktaş H, Kavuncu V. Kronik bel ağrılı hastalarda ağrı, yeti yitimi ve depresyonun yaşam kalitesi ile ilişkisi. Genel Tıp Derg 2009;19(3):99-10423. Çetin N, Öztop P, Coşar SNS, Özçürümez G. Diz osteoartritli hastalarda ağrı, özürlülük ve depresyon arasındaki ilişki. Turk J Rheumatol 2009;24:196-20124. Acar B, Yılmaz ÖT. Servikal miyofasyal ağrı sendromunda fizyoterapinin ağrı, mental durum ve yaşam kalitesi üzerine etkisi. Fizyoterapi Rehabilitasyon. 2012;23(2):73-8225. Demir H, Çalış M. Miyofasiyal ağrı sendromu–derleme. Türk Fiz Tıp Rehab Derg. 2004;50:22-2526. Eyigör S, Uyar M. Miyofasyal ağrı sendromu. Ağrı. 2008;1:1-627. Tüzün EH, Albayrak G, Eker L, et al. A comparison study of quality of life in women with fibromiyaljia and miyofascial pain syndrome. Disabil Rehabil. 2004;26:198-20228. Şahin N, Karataş Ö, Özkaya M ve ark. Servikal miyofasiyal ağrı sendromlu hastalarda demografik özellikler, klinik bulgular ve fonksiyonel durum. Ağrı. 2008;20(3):14-1929. Durutürk N, Daşkapan A, Tüzün EH, ve ark. Fibromiyalji ve miyofasiyal ağrı sendromunda kişilik özellikleri. Fizyoter Rehabil. 2008;19:129-13530. Patten SB, Beck CA, Kassam A, Williams JVA, Barbui C, Metz LM. Long-term medical conditions and major depression: strength of association for specific conditions in the general population. Can J Psychiatry. 2005;50(4):195-202
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Işılay Kılıçaslan
Institution: HALİÇ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Author: Pınar Ödevoğlu
Institution: HALİÇ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Author: Berrak Yiğit
Institution: HALİÇ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Author: Nur Tunalı
Institution: HALİÇ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Dates

Application Date: May 30, 2018
Acceptance Date: August 8, 2018
Publication Date: September 30, 2018

Bibtex @research article { husagbilder428726, journal = {Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2618-625X}, address = {HALİÇ ÜNİVERSİTESİ}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {87 - 96}, doi = {}, title = {Kronik Bel Ağrısı ve Servikal Miyofasiyal Ağrı Sendromu’nun Yaşam Kalitesi ve Depresyon Düzeyi Üzerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Kılıçaslan, Işılay and Ödevoğlu, Pınar and Yiğit, Berrak and Tunalı, Nur} }
APA Kılıçaslan, I , Ödevoğlu, P , Yiğit, B , Tunalı, N . (2018). Kronik Bel Ağrısı ve Servikal Miyofasiyal Ağrı Sendromu’nun Yaşam Kalitesi ve Depresyon Düzeyi Üzerine Etkisi. Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1 (1), 87-96. Retrieved from http://dergipark.org.tr/husagbilder/issue/39630/428726
MLA Kılıçaslan, I , Ödevoğlu, P , Yiğit, B , Tunalı, N . "Kronik Bel Ağrısı ve Servikal Miyofasiyal Ağrı Sendromu’nun Yaşam Kalitesi ve Depresyon Düzeyi Üzerine Etkisi". Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 1 (2018): 87-96 <http://dergipark.org.tr/husagbilder/issue/39630/428726>
Chicago Kılıçaslan, I , Ödevoğlu, P , Yiğit, B , Tunalı, N . "Kronik Bel Ağrısı ve Servikal Miyofasiyal Ağrı Sendromu’nun Yaşam Kalitesi ve Depresyon Düzeyi Üzerine Etkisi". Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 1 (2018): 87-96
RIS TY - JOUR T1 - Kronik Bel Ağrısı ve Servikal Miyofasiyal Ağrı Sendromu’nun Yaşam Kalitesi ve Depresyon Düzeyi Üzerine Etkisi AU - Işılay Kılıçaslan , Pınar Ödevoğlu , Berrak Yiğit , Nur Tunalı Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 87 EP - 96 VL - 1 IS - 1 SN - 2618-625X- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Kronik Bel Ağrısı ve Servikal Miyofasiyal Ağrı Sendromu’nun Yaşam Kalitesi ve Depresyon Düzeyi Üzerine Etkisi %A Işılay Kılıçaslan , Pınar Ödevoğlu , Berrak Yiğit , Nur Tunalı %T Kronik Bel Ağrısı ve Servikal Miyofasiyal Ağrı Sendromu’nun Yaşam Kalitesi ve Depresyon Düzeyi Üzerine Etkisi %D 2018 %J Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2618-625X- %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Kılıçaslan, Işılay , Ödevoğlu, Pınar , Yiğit, Berrak , Tunalı, Nur . "Kronik Bel Ağrısı ve Servikal Miyofasiyal Ağrı Sendromu’nun Yaşam Kalitesi ve Depresyon Düzeyi Üzerine Etkisi". Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 1 / 1 (September 2018): 87-96.
AMA Kılıçaslan I , Ödevoğlu P , Yiğit B , Tunalı N . Kronik Bel Ağrısı ve Servikal Miyofasiyal Ağrı Sendromu’nun Yaşam Kalitesi ve Depresyon Düzeyi Üzerine Etkisi. Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018; 1(1): 87-96.
Vancouver Kılıçaslan I , Ödevoğlu P , Yiğit B , Tunalı N . Kronik Bel Ağrısı ve Servikal Miyofasiyal Ağrı Sendromu’nun Yaşam Kalitesi ve Depresyon Düzeyi Üzerine Etkisi. Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018; 1(1): 96-87.