Year 2018, Volume 1, Issue 1, Pages 15 - 29 2018-09-30

Sağlıklı Beslenme ve Diyet Danışmanlığına Başvuran Danışanların Diyet Gıda Ürünlerine Yönelik Farkındalığı ve Tüketim Sıklıklarının Değerlendirilmesi

İrem Özay arancıoğlu [1] , Çiğdem Yıldırım maviş [2] , Nesrin Aldemir [3]

161 380

Bu çalışma Mart–Nisan 2017 tarihleri arasında İstanbul ili Tuzla ilçesinde bulunan beslenme ve diyet danışmanlığı merkezine başvuran 18-55 yaş arası gönüllü 100 bireyin (28 Erkek, 72 Kadın) diyet gıda ürünlerine yönelik farkındalıklarını ve tüketim sıklıklarını saptamak amacı ile yapılmıştır. Araştırmaya katılan tüm bireylere 4 bölüm 47 sorudan oluşan bir anket formu uygulanmıştır. Diyet gıdalar ve gıda katkı maddeleri hakkında bilgisi olanların oranı oldukça düşüktür. Tatlandırıcılar (Sakkarin, Aspartam) %88 oran ile en çok bilinen gıda katkı maddesi iken, %50 oran ile emülsiyonu sağlayanlar (lesitin, mono ve digliseritler) en az bilinen gıda katkı maddeleri olarak belirlenmiştir. En fazla kullanılan diyet gıda ürününün tahıllı diyet ekmek (%40) olduğu saptanmıştır. Çalışmaya katılanlar, diyet ürünlerin en çok vücut ağırlığı kontrolüne yardımcı olduğunu düşünmektedir (%77). Diyet gıda ürünlerine ilişkin en çok bilgi edinilen kaynağın %78’lik oran ile televizyon reklamları olduğu belirlenmiştir. Katılımcılar diyet gıda ürünlerini doktor veya diyetisyen önerisi ile tüketeceğini ifade etmişlerdir (%87). Bireylerin diyet ürünlere ilişkin bilgi kaynağı olarak diyetisyen ve beslenme uzmanlarının önerilerini tercih ettikleri görülmüştür (%78). Kadın bireylerin diyet ürünlere ilişkin bilgi edinme kaynağı olarak uzman merciileri tercih etme oranı erkek katılımcılara göre anlamlı olarak farklı bulunmuştur (p<0,05). Diyet ürünler ve içerikleri ile ilgili toplumun bilinçlendirilmesi ve bilgi düzeyinin artırılması hedeflenmeli, toplumun beslenme bilgisini edindikleri kaynaklar arasında kitle iletişim araçlarının önemli bir yere sahip olması nedeniyle bu konuda yapılan tüm yayınların uzman kişilerin denetiminden geçmesi gerekmektedir.

Diyet gıda, Diyet, Katkı maddesi, Sağlık
 • (1) Çerci, A.,Aksan A.Ç., Gümüş, D. Pazarbaşı, İ. 19-65 Yaş Arası Yetişkin Bireylerin Diyet Ürün Tüketim Durumlarının Belirlenmesi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2015, 1 (1); 1-3
 • (2) Kilo Verme Amaçlı Enerjisi Kısıtlanmış Gıdalar Tebliği. Türk Gıda Kodeksi. Resmi Gazete, 24620, 33-36.
 • (3) Yılmaz, K., Ünal, S. Tüketicilerin Düşük Kalorili (Light) Ürünlere Yönelik Tutumları –Erzurum İlinde Pilot Çalışma. Atatürk Üniversitesi, İİBF, İşletme ABD, 2007.(4) Uylaşer, V., Tamer, C.E., Çopur, U. Düşük Kalorili (Light) Boza Üretiminin Araştırılması, Gıda, 2002, 7(7),,119-122.
 • (5) Gültekin, F. Fark Etmeden Yediklerimiz Gıda Katkı Maddeleri. Server İletişim Yayınları: (2014)
 • (6) Özkaya. İ, Oşar Z, Erkan T. Gıda Katkı Maddeleri ve toksinler Sağlıkta ve Hastalıkta Beslenme. İstanbul: Deomed Medikal Yayıncılık: (2004)
 • (7) FDA/CFSAN, Food Safety A to Z Reference Guide, NTSA: (2001)
 • (8) Dayısıoğlu, K.S., Gezgin, Y. ve Cingöz, A. Fonksiyonel Gıda Mı, Fonksiyonel Bileşen Mi? Gıdalarda Fonksiyonellik*, GIDA, 2014, 39 (1): 57-62
 • (9) http://e-dergi.atauni.edu.tr/ataunisosbil/article/viewFile/1020000455/1020000448 (Erişim Tarihi : 29 Mayıs 2018)
 • (10) Satman İ. ve TURDEP-II Çalışma Grubu, Türkiye Diyabet Prevelans Çalışmaları: TURDEP-1 ve TURDEP-II, 47. Ulusal Diyabet Kongresi, (11-15 Mayıs 2011). Antalya.
 • (11) Erden, N. “Tüketicilerin Hazır Ve Yarı Hazır Gıdalarda Kullanılan Gıda Katkı Maddelerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi (Konya İli Örneği), Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2014.
 • (12) Aksulu, İ. Tüketicide Sağlığını Koruma Bilinci ve Satın Alma Noktasında Tüketici Tutumları: Ambalajlı Gıda Ürünleri Üzerine Bir Araştırma, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2001,16 (1); 115-127.
 • (13) Bartlam, M. J.(1993); “Healty and Light Foods: Understanding the Consumer” British Food Journal, 1993, 95(3); 3-9.
 • (14) Ünal, S. ve Yılmaz,M.K. Düşük Kalorili (Light) Gıda Kullanan Tüketicileri Kullanım Sıklığına Göre Ayırma Üzerine Bir Araştırma, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2005; 455-572.
 • (15) Viane, J. and Gellynck, X. (1997); “Consumer Behavior Towards Light Products in Belgium” British Food Journal, 1997, 99(3); 105-113.
 • (16) Macaskill, L., Paul, A. and Pitcher, B. Consumer Acceptance of LowerFatFoods, Journal of NutritionvEducation,1998, Nov/Dec 30; 410-413.
 • (17) Demircioğlu, Y.ve Bulduk, S., Elli Yaş ve Üzeri Bireylerin Diyet Ürünlerini Kullanma Durumları ve Bu Ürünlere Yaklaşımlarını Saptamaya Yönelik Bir Araştırma, 2003.
 • (18) Celile, Ö., Dölekoğlu, A.Ş., ve Giray, F.H. Kadınlarda Fonksiyonel Gıda Tüketimini Etkileyen Faktörler: Akdeniz İlleri Örneği, Tarım Bilimleri Dergisi,2015,21; 572-584.
 • (19) Kandıralı,Ş. Fonksiyonel Besinler, Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Uzmanlık Tezi, Ankara, 2004.
 • (20) Özdemir, Ö.P., Fettahlıoğlu, Ş., Topoyan, M. Fonksiyonel Gıda Ürünlerine Yönelik Tüketici Tutumlarını Belirleme Üzerine Bir Araştırma. Ege Akademik Bakış,2009 9(4): 1079-1099.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-9614-6068
Author: İrem Özay arancıoğlu (Primary Author)
Institution: HALİÇ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5442-5851
Author: Çiğdem Yıldırım maviş
Institution: HALİÇ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Author: Nesrin Aldemir
Country: Turkey


Dates

Application Date: June 1, 2018
Acceptance Date: August 6, 2018
Publication Date: September 30, 2018

Bibtex @research article { husagbilder429569, journal = {Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2618-625X}, address = {HALİÇ ÜNİVERSİTESİ}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {15 - 29}, doi = {}, title = {Sağlıklı Beslenme ve Diyet Danışmanlığına Başvuran Danışanların Diyet Gıda Ürünlerine Yönelik Farkındalığı ve Tüketim Sıklıklarının Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Özay arancıoğlu, İrem and Yıldırım maviş, Çiğdem and Aldemir, Nesrin} }
APA Özay arancıoğlu, İ , Yıldırım maviş, Ç , Aldemir, N . (2018). Sağlıklı Beslenme ve Diyet Danışmanlığına Başvuran Danışanların Diyet Gıda Ürünlerine Yönelik Farkındalığı ve Tüketim Sıklıklarının Değerlendirilmesi. Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1 (1), 15-29. Retrieved from http://dergipark.org.tr/husagbilder/issue/39630/429569
MLA Özay arancıoğlu, İ , Yıldırım maviş, Ç , Aldemir, N . "Sağlıklı Beslenme ve Diyet Danışmanlığına Başvuran Danışanların Diyet Gıda Ürünlerine Yönelik Farkındalığı ve Tüketim Sıklıklarının Değerlendirilmesi". Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 1 (2018): 15-29 <http://dergipark.org.tr/husagbilder/issue/39630/429569>
Chicago Özay arancıoğlu, İ , Yıldırım maviş, Ç , Aldemir, N . "Sağlıklı Beslenme ve Diyet Danışmanlığına Başvuran Danışanların Diyet Gıda Ürünlerine Yönelik Farkındalığı ve Tüketim Sıklıklarının Değerlendirilmesi". Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 1 (2018): 15-29
RIS TY - JOUR T1 - Sağlıklı Beslenme ve Diyet Danışmanlığına Başvuran Danışanların Diyet Gıda Ürünlerine Yönelik Farkındalığı ve Tüketim Sıklıklarının Değerlendirilmesi AU - İrem Özay arancıoğlu , Çiğdem Yıldırım maviş , Nesrin Aldemir Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 29 VL - 1 IS - 1 SN - 2618-625X- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Sağlıklı Beslenme ve Diyet Danışmanlığına Başvuran Danışanların Diyet Gıda Ürünlerine Yönelik Farkındalığı ve Tüketim Sıklıklarının Değerlendirilmesi %A İrem Özay arancıoğlu , Çiğdem Yıldırım maviş , Nesrin Aldemir %T Sağlıklı Beslenme ve Diyet Danışmanlığına Başvuran Danışanların Diyet Gıda Ürünlerine Yönelik Farkındalığı ve Tüketim Sıklıklarının Değerlendirilmesi %D 2018 %J Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2618-625X- %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Özay arancıoğlu, İrem , Yıldırım maviş, Çiğdem , Aldemir, Nesrin . "Sağlıklı Beslenme ve Diyet Danışmanlığına Başvuran Danışanların Diyet Gıda Ürünlerine Yönelik Farkındalığı ve Tüketim Sıklıklarının Değerlendirilmesi". Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 1 / 1 (September 2018): 15-29.
AMA Özay arancıoğlu İ , Yıldırım maviş Ç , Aldemir N . Sağlıklı Beslenme ve Diyet Danışmanlığına Başvuran Danışanların Diyet Gıda Ürünlerine Yönelik Farkındalığı ve Tüketim Sıklıklarının Değerlendirilmesi. Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018; 1(1): 15-29.
Vancouver Özay arancıoğlu İ , Yıldırım maviş Ç , Aldemir N . Sağlıklı Beslenme ve Diyet Danışmanlığına Başvuran Danışanların Diyet Gıda Ürünlerine Yönelik Farkındalığı ve Tüketim Sıklıklarının Değerlendirilmesi. Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018; 1(1): 29-15.