Görsel Okuma Programının Okul Öncesi Dönem Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Bilişsel İşlem Performansları Üzerine Etkisi

Tamer Ergin [1]

327 967

Bu çalışmada okulöncesi hazırlık sınıfı öğrencilerine yönelik olarak uygulanan “Görsel Okuma Programı”nın öğrencilerin bilişsel işlem performansları üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla bir okulöncesi eğitim kurumuna devam eden 36 öğrenciye CAS (Cognitive Assessment System) uygulanmıştır. Ardından bu öğrencilere “Görsel Okuma Programı” haftada iki kez 30 dakika süre ile ve toplam 20 oturum boyunca uygulanmıştır. Programın içeriği oluşturulurken görsel hikaye kartlarının kitapçık şeklinde kullanıldığı ve içeriğinin de hazırlık sınıfı yaş düzeyine uygun hikayelerden oluşan “Pocket Stories” materyallerinden, büyük boy (Big Book) görsel okuma kitaplarından, “Zoom” olarak tanımlanan özel tasarım kitaplardan, çalışma sayfalarından, çeşitli oyuncak ve oyunlardan oluşan materyallerden yararlanılmıştır.

Araştırma sonucunda yapılan istatistiksel işlemler sonucunda ön test sonuçları, son test sonuçlarına göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur.

Anahtar Sözcükler: Görsel Okuma, CAS, Okulöncesi, Bilişsel İşlem

Bu çalışmada okulöncesi hazırlık sınıfı öğrencilerine yönelik olarak uygulanan “Görsel Okuma Programı”nın öğrencilerin bilişsel işlem performansları üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla bir okulöncesi eğitim kurumuna devam eden 36 öğrenciye CAS (Cognitive Assessment System) uygulanmıştır. Ardından bu öğrencilere “Görsel Okuma Programı” haftada iki kez 30 dakika süre ile ve toplam 20 oturum boyunca uygulanmıştır. Programın içeriği oluşturulurken görsel hikaye kartlarının kitapçık şeklinde kullanıldığı ve içeriğinin de hazırlık sınıfı yaş düzeyine uygun hikayelerden oluşan “Pocket Stories” materyallerinden, büyük boy (Big Book) görsel okuma kitaplarından, “Zoom” olarak tanımlanan özel tasarım kitaplardan, çalışma sayfalarından, çeşitli oyuncak ve oyunlardan oluşan materyallerden yararlanılmıştır
 • Das, J.P., Naglieri, J.A. & Kirby, J.R. (1994) Assessment of Cognitive Processes: The PASS Theory of
 • Intelligence. Massachusetts:Allyn and Bacon A Division of Simon ve Schuster Inc.
 • Ergin, T. (2003). Bilissel Degerlendirme Sistemi (Cognitive Assessment System-CAS) Beş Yas Çocukları Üzerinde Geçerlik, Güvenirlik ve Norm Çalısması, Yayınlanmamıs Doktora Tezi, _.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Egitim Bilimleri Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Frostig, M. (1072). Pictures And Patterns: Teacher’s Guide. Follett Publishing. USA
 • Güneş, F. (2013). Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 2, Sayı 1, s:1-17 Bartın
 • Healy, J.M. (1997). Çocuğunuzun Gelişen Aklı. İstanbul: Enka Okulları.
 • İşler, Ş. (2002). Günümüzde görsel okuryazarlık ve görsel okuryazarlık eğitimi. Uludağ Üniversitesi Eğitim
 • Fakültesi Dergisi, XV(1), s. 153-161.
 • Karakaş, S., İrkeç C. ve Yüksel, N.(2003). Beyin ve Nöropsikoloji. Ankara: Çizgi Tıp Yayınevi San. ve Tic.
 • Ltd. Şti.
 • Kirby, J.R. & Williams N. H. (2000). Learning Problems: A Cognitive Approach. Toronto: Kagan ve Woo
 • Limited.
 • Korkmaz, B. (2000). Pediatrik Davranış Nörolojisi. İstanbul: Cerrahpaşa Tıp Fak.Yayın No:230 ISBN 975-
 • -595-X.
 • Köksal, K-T, Akçam, H. (2006). “İlköğretim 1. Sınıf Öğrencilerinin Görsel Okuma Becerileri Üzerine Bir
 • Araştırma”, Gazi Üniversitesi, Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi Bildiri Kitabı, s.189-196.
 • Naglieri, J. & Das, J.P. (1997). Cognitive Assessment System Interpretive Handbook. Itasca,Illinois: Riverside
 • Publishing.
 • Naglieri, J.A. (1999). Essentials of CAS Assessment. New York: John Wiley ve Sons, Inc. Tüzel, M.S. (2010 ). Görsel okuryazarlık. TÜBAR XXVII, Bahar, 691-705.
Primary Language en
Journal Section Oral Presentation
Authors

Author: Tamer Ergin

Dates

Publication Date: June 24, 2015

Bibtex @ { husbfd103890, journal = {Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal}, issn = {}, eissn = {2528-9918}, address = {Hacettepe University}, year = {2015}, volume = {}, pages = { - }, doi = {}, title = {Görsel Okuma Programının Okul Öncesi Dönem Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Bilişsel İşlem Performansları Üzerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Ergin, Tamer} }
APA Ergin, T . (2015). Görsel Okuma Programının Okul Öncesi Dönem Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Bilişsel İşlem Performansları Üzerine Etkisi. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (), . Retrieved from http://dergipark.org.tr/husbfd/issue/7893/103890
MLA Ergin, T . "Görsel Okuma Programının Okul Öncesi Dönem Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Bilişsel İşlem Performansları Üzerine Etkisi". Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal (2015): <http://dergipark.org.tr/husbfd/issue/7893/103890>
Chicago Ergin, T . "Görsel Okuma Programının Okul Öncesi Dönem Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Bilişsel İşlem Performansları Üzerine Etkisi". Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal (2015):
RIS TY - JOUR T1 - Görsel Okuma Programının Okul Öncesi Dönem Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Bilişsel İşlem Performansları Üzerine Etkisi AU - Tamer Ergin Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - IS - SN - -2528-9918 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal Görsel Okuma Programının Okul Öncesi Dönem Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Bilişsel İşlem Performansları Üzerine Etkisi %A Tamer Ergin %T Görsel Okuma Programının Okul Öncesi Dönem Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Bilişsel İşlem Performansları Üzerine Etkisi %D 2015 %J Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal %P -2528-9918 %V %N %R %U
ISNAD Ergin, Tamer . "Görsel Okuma Programının Okul Öncesi Dönem Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Bilişsel İşlem Performansları Üzerine Etkisi". Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal / (June 2015): -.
AMA Ergin T . Görsel Okuma Programının Okul Öncesi Dönem Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Bilişsel İşlem Performansları Üzerine Etkisi. HUSBFD. 2015; -.
Vancouver Ergin T . Görsel Okuma Programının Okul Öncesi Dönem Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Bilişsel İşlem Performansları Üzerine Etkisi. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal. 2015; -.