Year 2017, Volume 3, Issue 1, Pages 13 - 23 2017-08-01

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİNİN VERİTABANI DERSİNDE KULLANIMI
ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİNİN VERİTABANI DERSİNDE KULLANIMI

Mehmet ALBAYRAK [1] , Volkan ALTINTAŞ [2]

105 284

Artırılmış gerçeklik teknolojisi, son zamanlarda gelişmekte olan görsellik teknolojileri arasında en çok dikkat çekenlerden birisidir. Her gün farklı bir alanda karşılaşılan bu teknoloji artırılmış gerçeklik olarak isimlendirilmektedir. Artırılmış gerçeklik teknolojisinin kullanımı birçok alanda artmaktadır. Mobil iletişim, eğitim, reklamcılık, yayıncılık bu alanlardan bazılarıdır. Yaygın kullanımı ile artırılmış gerçeklik, eğitim teknolojileri alanında da yerini almaktadır. Bu çalışmanın amacı derse hazırlık için artırılmış gerçeklik destekli bölüm hazırlayarak, öğrencilerin derse hazır olup olmadıklarını gözlemlemektir. Bu kapsamda Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı programında eğitim gören öğrencilere görsel programlama dersi için veritabanı ile bağlantılar konusunda öğrencilerin derse hazır bir biçimde gelmelerini sağlamak amacıyla metin ve videodan oluşan artırılmış gerçeklik ile desteklenmiş derse hazırlık notu hazırlanmıştır. Yapılan çalışmanın öğrenci üzerindeki etkileri gözlemlenmiştir. Uygulamanın sonuçlarını gözlemleyebilmek için iki ayrı grup oluşturulmuştur. Uygulamayı içeren derse hazırlık notu 50 kişilik bir öğrenci grubuna verilmiştir. Diğer öğrenci grubuna ise sadece düz metin ile hazırlanmış ders hazırlık notu dağıtılmıştır. İki grup arasındaki değişikliğin dikkat çekici oranda farklılaştığı görülmüştür. Bu sonuçla sadece bir dersin bir konusu için yapılan artırılmış gerçeklik destekli ders notunun diğer konular için de uygulanmasının, öğrencilerin başarısını ve derse katılım oranını artırmada faydalı olabileceği öngörülmüştür. Ayrıca artırılmış gerçeklik konusunun kullanım alanları ve teknolojileri hakkında bilgi verilmiştir. 

Augmented reality technology is one of the most noticeable visual technologies emerging lately. Each day a different field encountered in this technology is called augmented reality. The use of augmented reality technology is increasing in many areas. Mobile communication, education, advertising, broadcasting is some of these areas. With its widespread use, augmented reality also takes its place in the field of educational technology. The aim of this study is to observe the students’ preparedness for the course after an augmented reality supported section is distributed as lesson notes for the preparation of the students. In this context, lesson preparation notes on the connection to the database are prepared for the students taking the visual programming course at Vocational School Computer Programming program. The lesson notes are supported by augmented reality with text and videos in order for the students attend the class well-prepared and the effects of the study on the students are observed. Two separate groups are formed to observe the results of the application. Lesson preparation notes containing the application is given to a group of 50 students. On the other hand, lesson preparation notes prepared only with plain text are distributed to the other student group. Attention attractive rate of change between the two groups showed that differentiation. This result not only apply to the other subjects of augmented reality supported by lecture notes for a course in a subject, in increasing student achievement and attendance rates are expected to be useful. In addition, information is given about the use of augmented reality technology areas and issues. 

 • Akçayır, M., Akçayır, G., Pektaş, H.M., Ocak, M.A.(2016). Augmented reality in science laboratories: The effects of augmented reality on university students’ laboratory skills and attitudes toward science laboratories. Computer in Human Behavior,57, 334-342.
 • Arslan, A., & Elibol, M. (2015). Mobil Eğitsel Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının İncelenmesi. 3rd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, (s. 108-117). Trabzon .
 • Azuma, R. T. (1997). A survey of augmented reality. Presence, 6(4), 355-385.
 • Azuma, R., Baillot, Y., Behringer , R., Feiner , S., Julier, S., & MacIntyre, B. (2001). Recent advances in augmented reality. Computer Graphics and Applications, 34-47.
 • Demirer, V., & Erbaş, Ç. (2015). Mobil Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının İncelenmesi ve Eğitimsel Açıdan Değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 802-813. doi:10.17860
 • Lin, C., Chai, H., Wang, J., Chen, C., Liu, Y., Chen, C., Lin, C., Huang, Y.(2016). Augmented reality in educational activities for children with disabilities. Displays, 42, 51-54.
 • Luckin, R., & Fraser, D. S. (2011). Limitless or pointless?An evaluation of augmented reality technology in the school and home. International Journal of Technology Enhanced Learning, 50-62. doi:10.1504
 • Milgram, P., & Kishino, F. (1994). A Taxonomy of Mixed Reality Visual Displays. IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems, 77(12), 1321-1329.
 • Pahrizkar, B., Gebril, M. Z., Obeidy, K. W., Ngan, N. M., Lashkari, H., & Chowdhury, A. (2012). Android mobile augmented reality application based on different learning theories for primary school children. International Conference on Multimedia Computing and Systems.
 • Somyürek, S. (2014). Öğretim Sürecinde Z Kuşağının Dikkatini Çekme: Artırılmış Gerçeklik. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 63-80. Webrazzi.com. (2016, 5 1).
 • http://webrazzi.com/2016/02/25/yetiskinlerde-akilli-telefonkullaniminin-en-hizli-artigi-ulke-turkiye adresinden alındı www.teknolo.com/. (2016, 01 20). http://www.teknolo.com/augmented-reality-nedirhangi-alanlarda-kullanilabilir/ adresinden alındı
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section ARTICLES
Authors

Author: Mehmet ALBAYRAK

Author: Volkan ALTINTAŞ

Bibtex @research article { ieyd396306, journal = {ISTANBUL JOURNAL OF INNOVATION IN EDUCATION}, issn = {2458-8024}, eissn = {2458-8024}, address = {Istanbul University}, year = {2017}, volume = {3}, pages = {13 - 23}, doi = {}, title = {ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİNİN VERİTABANI DERSİNDE KULLANIMI}, key = {cite}, author = {ALBAYRAK, Mehmet and ALTINTAŞ, Volkan} }
APA ALBAYRAK, M , ALTINTAŞ, V . (2017). ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİNİN VERİTABANI DERSİNDE KULLANIMI. ISTANBUL JOURNAL OF INNOVATION IN EDUCATION, 3 (1), 13-23. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ieyd/issue/30767/396306
MLA ALBAYRAK, M , ALTINTAŞ, V . "ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİNİN VERİTABANI DERSİNDE KULLANIMI". ISTANBUL JOURNAL OF INNOVATION IN EDUCATION 3 (2017): 13-23 <http://dergipark.org.tr/ieyd/issue/30767/396306>
Chicago ALBAYRAK, M , ALTINTAŞ, V . "ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİNİN VERİTABANI DERSİNDE KULLANIMI". ISTANBUL JOURNAL OF INNOVATION IN EDUCATION 3 (2017): 13-23
RIS TY - JOUR T1 - ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİNİN VERİTABANI DERSİNDE KULLANIMI AU - Mehmet ALBAYRAK , Volkan ALTINTAŞ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - ISTANBUL JOURNAL OF INNOVATION IN EDUCATION JF - Journal JO - JOR SP - 13 EP - 23 VL - 3 IS - 1 SN - 2458-8024-2458-8024 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 ISTANBUL JOURNAL OF INNOVATION IN EDUCATION ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİNİN VERİTABANI DERSİNDE KULLANIMI %A Mehmet ALBAYRAK , Volkan ALTINTAŞ %T ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİNİN VERİTABANI DERSİNDE KULLANIMI %D 2017 %J ISTANBUL JOURNAL OF INNOVATION IN EDUCATION %P 2458-8024-2458-8024 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD ALBAYRAK, Mehmet , ALTINTAŞ, Volkan . "ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİNİN VERİTABANI DERSİNDE KULLANIMI". ISTANBUL JOURNAL OF INNOVATION IN EDUCATION 3 / 1 (August 2017): 13-23.