Year 2018, Volume 9, Issue 2, Pages 21 - 47 2018-12-30

Osmanlı Devletinin Balkanlardaki Mirası

Fikret KARAMAN [1]

43 483

Araştırmamız, Balkan yarımadasında bulunan ülkeleri kapsamaktadır. Bu stratejik coğrafya, 13. asra kadar Romalıların yönetiminde kalmıştır.  Daha sonra yarımada üzerinde, Batı Avrupa,  Rusya ve Osmanlı Devletinin ilgisi artmıştır. Bu arada Osmanlı, 1360 yılında Balkanlara ilk adımını atmış ve ilerleyerek, 500 yıl burada kalmayı başarmıştır.  Ancak 19. asrın sonuna doğru Rusların bölgeye girmesiyle Balkanlar savaşı çıkmış ve devamında, birinci dünya savaşının etkisiyle geriye çekilme süreci başlamıştır.  

Osmanlı devletinin resmi dini İslam’dır. Fakat din konusunda  yerli halka baskı yapılmamıştır. Herkes dinini serbestçe tercih etmiştir. Bu hoşgörü sonucunda bazı yerlerde Cami, Kilise ve Havralar aynı meydanı paylaşmışlardır. Genel kanunlara bağlı kalmak şartıyla herkes, din ve vicdan özgürlüğü bakımından tam bir serbestlik içinde yaşamıştır. Osmanlı devleti, yayınladığı emirlerde halkın mal, ırz, namus, din ve ibadetini güvence altına almıştır. Bu itibarla, “Gök kubbe altında birlikte yaşama” düşüncesini benimsemiştir. 

Balkanlar, Vakıf, Dil, Barış, Birlikte yaşama
 • Akgündüz Ahmet, S. Öztürk, Bilinmeyen Osmanlı, OSAV, İstanbul, 1999.
 • Aydın Mehmet, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, 1992.
 • Ayverdi Ekrem Hakkı, Avrupa’da Osmanlı Mimari Eserleri, TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları, İstanbul, 1981.
 • Davut Dursun, Doğuda ve Batıda İnsan Hakları, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1996.
 • En-Nedvi Ali el- Haseni, Müslümanların Gerilemesiyle Dünya Neler Kaybetti, Çağ Yayınları, İstanbul, 1978.
 • Ertem Adnan, Osmanlı Medeniyeti, Klasik Yayınları, İkinci Basım, İstanbul, 2006.
 • Gündüz Şinasi, Yaşayan Dünya Dinleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2010.
 • Günay H. Mehmet. Osmanlı Sonrası Bulgaristan Türklerinin Dini Yönetimi ve Özel Yargı Teşkilatı, Rumeli Türkleri Vakfı, İstanbul, 2006.
 • Hafız Nimetullah, Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, IRCİCA, İstanbul, 1998.
 • İbrahimgil Zeki Mehmet, Balkan Türkleri Balkanlar’da Türk Varlığı, ASAM, Ankara, 2003.
 • İhsanoğlu Ekmeleddin, Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, IRCİCA, İstanbul, 1998.
 • İnbaşı Mehmet, Balkan Türkleri Balkanlarda Türk Varlığı, ASAM, Ankara, 2003.
 • Karaman Hayrettin, İslam’da İnsan Hakları, Ensar Vakfı, İstanbul, 2004.
 • Kara Mustafa, Balkan Türkleri Balkanlar’da Türk Varlığı, ASAM, Ankara, 2002.
 • Karpat H. Kemal, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, 1992.
 • Kenanoğlu M. Macit, Osmanlı Millet Sistemi, Klasik, İstanbul, 2004.
 • Kılıç Osman, Kader Kurbanı, BİSAV, Ankara, 2002.
 • Kocabaş Süleyman, Osmanlı İsyanında Yabancı Parmağı, Vatan Yayınları, Kayseri, 1992.
 • Komisyon Büyük Kültür Ansiklopedisi; Başkent Yayınları, Ankara.
 • Komisyon, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi; Zaman, Çağ Yayınları, İstanbul 1993.
 • Komisyon, Osmanlı Ansiklopedisi; (Tarih/ Medeniyet / Kültür) Yeni Şafak, İstanbul, 1996.
 • Komisyon, Yeni Türk Ansiklopedisi, Ötüken Yayınevi, İstanbul, 1985.
 • Komisyon, Gök Kubbe Altında Birlikte Yaşamak, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Ankara, 2006.
 • Komisyon, Osmanlı Arşiv Belgelerinde Arnavutluk, T:C Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, İstanbul, 2008.
 • Popoviç, Aleksandre, Balkanlarda İslam, İnsan Yayınları, İstanbul, 1995.
 • Ocak Ahmet Yaşar, Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, IRCİCA, İstanbul, 1998.
 • Özkan Ayşe, Balkan Türkleri Balkanlarda Türk Varlığı, ASAM, Ank.2003. s.181.
 • Öztuna Yılmaz, Büyük Türkiye Tarihi, Ötüken Yayınevi, İstanbul, 1979.
 • Ünalan Abdülkerim; Hak ve Hakkın Kötüye Kullanılması, Anadolu Matbaacılık, İzmir, 1997.
 • Sallabi, Muhammed, Hz. Ebu Bekir (Çev, Ş. Şenaslan, F. Aktaş,), Ravza, İstanbul, 2009.
 • Şengüler İsmail Hakkı, Mehmed Akif Külliyatı; Hikmet Neşriyat, İstanbul, 1992.
 • Taner Ergin, Tanzimattan Kurtuluşa Osmanlı Ordusu, Grafiker, Ltd Şti. Ankara, 2006.
 • Tosun Cemal, Din ve Kimlik, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 1996.
 • Turan Ömer, İbrahimgil Mehmet Zeki, Balkanlardaki Türk Mimari Eserlerinden Örnekler, TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları, Ankara, 2004.
 • Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, 2007.
 • Varol, M. Ahmet, Bilinmeyen İslam Dünyasından Kesitler 3, Seha Neşriyat, İst. 1992.
 • Voltaire, Yabancılara Göre Eski Türkler, (Çev. Ahmet Bektaş,) Bedir Yayınevi, İstanbul, 1969.
 • Yürükel Sefa M, Batı Tarihinde İnsanlık Suçları, Marmara Grubu Stratejik Ve Sosyal Araştırmalar Vakfı, İstanbul, 2004.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Fikret KARAMAN
Institution: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 30, 2018

Bibtex @research article { ifd473984, journal = {İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {1308-9684}, eissn = {1308-9684}, address = {Inonu University}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {21 - 47}, doi = {}, title = {Osmanlı Devletinin Balkanlardaki Mirası}, key = {cite}, author = {KARAMAN, Fikret} }
APA KARAMAN, F . (2018). Osmanlı Devletinin Balkanlardaki Mirası. İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 9 (2), 21-47. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ifd/issue/41989/473984
MLA KARAMAN, F . "Osmanlı Devletinin Balkanlardaki Mirası". İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 9 (2018): 21-47 <http://dergipark.org.tr/ifd/issue/41989/473984>
Chicago KARAMAN, F . "Osmanlı Devletinin Balkanlardaki Mirası". İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 9 (2018): 21-47
RIS TY - JOUR T1 - Osmanlı Devletinin Balkanlardaki Mirası AU - Fikret KARAMAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 21 EP - 47 VL - 9 IS - 2 SN - 1308-9684-1308-9684 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Osmanlı Devletinin Balkanlardaki Mirası %A Fikret KARAMAN %T Osmanlı Devletinin Balkanlardaki Mirası %D 2018 %J İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P 1308-9684-1308-9684 %V 9 %N 2 %R %U
ISNAD KARAMAN, Fikret . "Osmanlı Devletinin Balkanlardaki Mirası". İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 9 / 2 (December 2019): 21-47.
AMA KARAMAN F . Osmanlı Devletinin Balkanlardaki Mirası. İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2018; 9(2): 21-47.
Vancouver KARAMAN F . Osmanlı Devletinin Balkanlardaki Mirası. İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2018; 9(2): 47-21.