Year 2018, Volume 1, Issue 1, Pages 105 - 116 2018-11-26

Feminist Art and Democracy
FEMİNİST SANAT VE DEMOKRASİ

Savaş Güngör [1]

91 410

The phenomenon of feminist art, which emerged as part of feminism, can be traced back to the 1960s where it emphasised feminine values against the patriarchal society. Feminist art has continued to this day and has had an influence on democracy. The scope of this work includes democracy, feminism and feminist art. This study investigates the concept of democracy through feminist art, which has resulted in a unique characteristic. In the context of art and democracy, this study aims to contribute to the literature through investigating studies about women. This research investigates some of the works created by feminist artists that have raised their concern in the international arena and determines the problems associated with democracy as its main subject.

ÖZET

Feminizmin bir paçası olarak ortaya çıkan feminist sanat olgusu, 1960’lı yıllarda ataerkil toplum yapısına karşı kadın değerlerini vurgulama amaçlı yapılanarak, zaman içinde günümüze kadar ulaşmış ve demokrasi üzerinde etken oluşturmuştur. Bu çalışma kapsamında; demokrasi, feminizm ve feminist sanat başlıkları incelenerek bir takım analizler ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Feminist sanat üzerinden demokrasi kavramı üzerine incelemeler yapılmış ve bu da çalışmayı özgün niteliğe taşımıştır. Sanat ve demokrasi bağlamında kadın çalışmaları ile literatüre katkı koyması hedeflenmiştir. Uluslararası alanda ses getirmiş feminist sanatçıların eserleri incelenip, demokrasi olgusu bağlamında sorun saptamaları araştırmanın temel konusunu oluşturmuştur.


ABSTRACT

The phenomenon of feminist art, which emerged as part of feminism, can be traced back to the 1960s to emphasize feminine values ​​against the patriarchal society. Feminist art has continued to this day and has had influence on democracy. The scope of this work is democracy, feminism and feminist art. This study investigates the concept of democracy through feminist art which resulted in a unique characteristic. In the context of art and democracy, this study aims to contribute to the literature through investigating studies about women. This research  investigates some of the works done by feminist artists that have raised their concern in the international arena and determines the problems associated with democracy as its main subject.

 • Anthony, Arblaster. 1999. Demokrasi. çev. Nilüfer Yılmaz. İstanbul: Doruk Yayıncılık.
 • Antmen, Ahu. 2008. Sanat Cinsiyet. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Arapoğlu, Fırat. 2016. Şükran Moral Üzerinde Türkiye’de Feminist Sanatta Kimlik ve Farklılık. Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Yayını. c1. s.1: 56.
 • Aydın, D, Hatice. 2016. Kadına Biçilen Role Karşı Bir Direnme Yolu Olarak Feminist Sanat. Yasama Dergisi.
 • Charles, Tilly, 2014. Demokrasi. çev. Ebru Arıcan. Ankara: Phoenix.
 • Ergaz, Erdem. “Postmodern Teorinin Günümüz Estetik Söylem Ve Pratiği Üzerine Getirdiği Açılımlar”. Yüksek Lisans Tezi. MSGÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2005.
 • Giritli, İsmet. Jale Sarmaşık. 2001. Anayasa Hukuku. İstanbul: Beta Yayınevi.
 • Karamanlı, Merve. 2014. Demokrasi ve Kadın: “Bir Dışlanma Serüveni” DÜ Sosyal Bilimler Dergisi. s. 41: 85-86.
 • Korkmaz, F, Deniz. “Eleştiri Kuramı Olarak Feminizm ve Sanata Yansımaları: Feminist Sanat”. Yüksek Lisans Tezi. AÜ Sosyal Bilimler Entitüsü, 2006.
 • Öcalan, Dilek. “Feminist Sanatta Biçim ve İçerik Sorunu”. Yüksek Lisans Tezi. EÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2012.
 • Philips, Anne. 1995. Demokrasinin Cinsiyeti. çev. Alev Türker. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Söylemez, Meltem. 2011. Feminist Sanat ve Yapısöküm Kadın İmgeleri. PÜ Sosyal Bilimler Dergisi. s. 8: 1-10.
 • Şengül, B. Mehmet. “Türk Romanında Feminizm (Kadın Romancılar, 1960-80). Doktora Tezi. YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015.
 • Taş, Gün. 2006. Feminizm Üzerine Genel Bir Değerlendirme: Kavramsal Analizi, Tarihsel Süreçleri ve Dönüşümleri. Akademik Hassasiyetler Dergisi. 165.
 • Tunç, Hasan. 2008. Demokrasi Türleri ve Müzakereci Demokrasi Kavramı. GÜ Hukuk Fakültesi Dergisi. c. 21: 1115.
 • Yaman, K, Betül. “Günümüz Sanatına Feminist Bakış”. Yüksek Lisans Tezi. AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016.
Primary Language tr
Subjects Art
Journal Section Articles
Authors

Author: Savaş Güngör (Primary Author)
Institution: Yakın Doğu Üniversitesi
Country: Cyprus


Dates

Publication Date: November 26, 2018

Bibtex @research article { ijacc403587, journal = {Uluslararası Sanat Kültür ve İletişim Dergisi}, issn = {}, address = {Near East University}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {105 - 116}, doi = {}, title = {FEMİNİST SANAT VE DEMOKRASİ}, key = {cite}, author = {Güngör, Savaş} }
APA Güngör, S . (2018). FEMİNİST SANAT VE DEMOKRASİ. Uluslararası Sanat Kültür ve İletişim Dergisi, 1 (1), 105-116. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ijacc/issue/40248/403587
MLA Güngör, S . "FEMİNİST SANAT VE DEMOKRASİ". Uluslararası Sanat Kültür ve İletişim Dergisi 1 (2018): 105-116 <http://dergipark.org.tr/ijacc/issue/40248/403587>
Chicago Güngör, S . "FEMİNİST SANAT VE DEMOKRASİ". Uluslararası Sanat Kültür ve İletişim Dergisi 1 (2018): 105-116
RIS TY - JOUR T1 - FEMİNİST SANAT VE DEMOKRASİ AU - Savaş Güngör Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Uluslararası Sanat Kültür ve İletişim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 105 EP - 116 VL - 1 IS - 1 SN - - M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Art Culture and Communication FEMİNİST SANAT VE DEMOKRASİ %A Savaş Güngör %T FEMİNİST SANAT VE DEMOKRASİ %D 2018 %J Uluslararası Sanat Kültür ve İletişim Dergisi %P - %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Güngör, Savaş . "FEMİNİST SANAT VE DEMOKRASİ". Uluslararası Sanat Kültür ve İletişim Dergisi 1 / 1 (November 2018): 105-116.
AMA Güngör S . FEMİNİST SANAT VE DEMOKRASİ. IJACC. 2018; 1(1): 105-116.
Vancouver Güngör S . FEMİNİST SANAT VE DEMOKRASİ. Uluslararası Sanat Kültür ve İletişim Dergisi. 2018; 1(1): 116-105.