Year 2018, Volume 3, Issue 3, Pages 122 - 132 2018-12-28

HEALTH TOURISM EDUCATION: THE CASE OF TURKEY AND THE WORLD

Hatice Ulusoy [1] , Nurperihan Tosun [2] , Büşra Akkum [3]

83 147

The aim of this study is to investigate the university training programs that train professional manpower in the field of health tourism in Turkey and in the world. The study is descriptive and cross-sectional type. Data were collected from the web pages of the universities on February 1-25, 2018. The curriculum content of programs was investigated in terms of the credits of the courses, the process of the programs, the education fees, the language of education and the universities and institutions to which they are affiliated. There are five programs in the field of health tourism, with 3 masters without thesis and 2 masters with thesis. There is no doctoral program and also BSc program in Turkey. There are two programs that associate degree which is called as health tourism management. In the study, in total 12 country and 25 programs were examined. Three of them are doctoral, nine are masters, 11 are BSc degree and three are associate degree level. Considering that health tourism is one of the high value added of the sector in Turkey and the World it can be argued that the number of programs to train professional manpower in this sector is not sufficient.

Health Tourism, Health Tourism Education, Higher Education Programs
 • Akıncı, Z., Yüzbaşıoğlu, N.(2015), “Türkiye, Dünya Turizm Sektörü İçerisinde Bir Belirleyici mi, Yoksa Bir Taşıyıcı mı?”, Finans Politik& Ekonomik Yorumlar, 52(69): 45-55
 • Aksu, M., Bucak, T.(2012), “Mesleki Turizm Eğitimi”, Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi, 4(2):7-18
 • Altın, U., Bektaş, G., Antep, Z., İrban, A.(2012), “Sağlık Turizmi ve Uluslararası Hastalar için Türkiye Pazarı”, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(3): 157-163
 • Aydın, O. (2012), “Türkiye’de Alternatif Bir Turizm; Sağlık Turizmi”, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(23): 91-96
 • Aymankuy, Y., Aymankuy, Ş. (2002), Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Turizm Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarının Bulundukları Yerlerin Analizi ve Turizm Eğitimi için Öneri Bir Model, Turizm Eğitimi Konferans/Workshop, 11-13 Aralık, Ankara, 29-42
 • Baltacı, F., Üngören, E., Avsallı, H., Demirel, O.N. (2012), “Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin, Eğitim Memnuniyetlerinin ve Geleceğe Yönelik Bakış Açılarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 4(1): 17-25
 • Gürbüz, A.K., Dağdeviren, A. (2007), “Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Veren Kurumların Ders Programlarının Fonksiyonel Açıdan İzlenmesi”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(18): 157-167
 • HACIOĞLU, N., KAŞLI M., ŞAHİN, N., TETİK, N. (2008), Türkiye’de Turizm Eğitimi, Detay Yayıncılık, Ankara
 • Ünal, A., Demirel, G. (2011), “Sağlık Turizmi İşletmelerinden Yararlanan Müşterilerin Beklentilerinin Belirlenmesine Yönelik Bolu İlinde Bir Araştırma”, Elektronic Journal of Vocational Colleges, 134-145
 • Ünlüönen, K., Boylu, Y. (2005), “Türkiye’de Yükseköğretim Düzeyinde Turizm Eğitimindeki Gelişmelerin Değerlendirilmesi”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 3(12): 11-32
 • Üzümcü, T.P., Bayraktar, S. (2004), “Türkiye’de Turizm Otel İşletmeciliği Alanında Eğitim Veren Yükseköğretim Kuruluşlarındaki Eğiticilerin Turizm Mesleki Eğitiminin Etkisel Açıdan İncelenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması”, 3.Bilgi-Ekonomi- Yönetim Kongresi, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, 79-92
 • Üzümcü, T.P., Alyakut, Ö. (2017), “Eğitimciler, Sektör Temsilcileri ve Öğrenciler Perspektifinden Mesleki Turizm Eğitimine Yönelik Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi”, Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi, 1(2): 67-84
 • Yıldız, Z. (2011), “Turizmin Sektörün Gelişimi ve İstihdam Üzerindeki Etkisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 7(2): 383-390
 • TC. Kalkınma Bakanlığı, 10. Kalkınma Planı (2013). http://kkp.tarim.gov.tr/sp/Onuncu%20Kalk%C4%B1nma%20Plan%C4%B1(2014-2018).pdfTRAVEL & TOURISM ECONOMIC IMPACT 2017 WORLD(2017) https://www.wttc.org//media/files/reports/economic-impact-research/regions-2017/world2017.pdf
 • http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR%2C11492/saglik-ve-termal-turizmi-tanimi.html, 14.03.2018
 • http://www.tuik.gov.tr/basinOdasi/haberler/2017_08_20170215.pdf, 13.03.2018
 • Türkiye Turizm Stratejisi 2023 (2007) http://www.kultur.gov.tr/Eklenti/906,ttstratejisi2023pdf.pdf?0, 10.03.2018
 • Sağlık Turizmi ve Küresel Rekabet Edilebilirlik http://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/10951,09pdf.pdf?0, 11.03.2018
 • http://www.saglikturizmi.gov.tr/168-genel-bilgi.html, 11.03.2018
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Hatice Ulusoy (Primary Author)
Institution: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Nurperihan Tosun
Institution: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Büşra Akkum
Institution: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { ijhmt435707, journal = {International Journal of Health Management and Tourism}, issn = {}, eissn = {2458-9608}, address = {Dilaver TENGİLİMOĞLU}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {122 - 132}, doi = {10.31201/ijhmt.435707}, title = {HEALTH TOURISM EDUCATION: THE CASE OF TURKEY AND THE WORLD}, key = {cite}, author = {Ulusoy, Hatice and Tosun, Nurperihan and Akkum, Büşra} }
APA Ulusoy, H , Tosun, N , Akkum, B . (2018). HEALTH TOURISM EDUCATION: THE CASE OF TURKEY AND THE WORLD. International Journal of Health Management and Tourism, 3 (3), 122-132. DOI: 10.31201/ijhmt.435707
MLA Ulusoy, H , Tosun, N , Akkum, B . "HEALTH TOURISM EDUCATION: THE CASE OF TURKEY AND THE WORLD". International Journal of Health Management and Tourism 3 (2018): 122-132 <http://dergipark.org.tr/ijhmt/issue/41797/435707>
Chicago Ulusoy, H , Tosun, N , Akkum, B . "HEALTH TOURISM EDUCATION: THE CASE OF TURKEY AND THE WORLD". International Journal of Health Management and Tourism 3 (2018): 122-132
RIS TY - JOUR T1 - HEALTH TOURISM EDUCATION: THE CASE OF TURKEY AND THE WORLD AU - Hatice Ulusoy , Nurperihan Tosun , Büşra Akkum Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.31201/ijhmt.435707 DO - 10.31201/ijhmt.435707 T2 - International Journal of Health Management and Tourism JF - Journal JO - JOR SP - 122 EP - 132 VL - 3 IS - 3 SN - -2458-9608 M3 - doi: 10.31201/ijhmt.435707 UR - https://doi.org/10.31201/ijhmt.435707 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Health Management and Tourism HEALTH TOURISM EDUCATION: THE CASE OF TURKEY AND THE WORLD %A Hatice Ulusoy , Nurperihan Tosun , Büşra Akkum %T HEALTH TOURISM EDUCATION: THE CASE OF TURKEY AND THE WORLD %D 2018 %J International Journal of Health Management and Tourism %P -2458-9608 %V 3 %N 3 %R doi: 10.31201/ijhmt.435707 %U 10.31201/ijhmt.435707
ISNAD Ulusoy, Hatice , Tosun, Nurperihan , Akkum, Büşra . "HEALTH TOURISM EDUCATION: THE CASE OF TURKEY AND THE WORLD". International Journal of Health Management and Tourism 3 / 3 (December 2018): 122-132. https://doi.org/10.31201/ijhmt.435707