Year 2019, Volume 4, Issue 1, Pages 1 - 10 2019-04-01

HEALTHY LIFESTYLE BEHAVIORS OF STUDENTS AT THE FACULTY OF EDUCATION

Elif IŞIK [1] , Yalçın KANBAY [2] , Özgür ASLAN [3]

96 163

This study was conducted for the purpose of evaluating the healthy lifestyle behaviors of students at the Faculty of Education. The study sample consisted of 300 students who receive education at the faculty of education. The "Socio-demographic features form" and "Healthy Lifestyle Behavior Scale II (HLBS)" were used in the data collection stage of the study. The data were analyzed in the SPSS 23 environment using number, mean, percentage, analysis of variance, t-test, and correlation analysis. The Kruskal-Wallis and Mann-Whitney U tests were used as nonparametric tests. In order for the study to be carried out, the ethics committee approval from Artvin Çoruh University Ethics Committee, written permission from the institution where the study was conducted, and verbal approval from the participants were obtained. According to the findings of the study, the students’ point average for the HLBS was determined as 124.86 ± 1.092 points. The healthy lifestyle behaviors of students do not differ according to gender, family type, class, smoking, alcohol use and the presence of a chronic illness. However, as the number of individuals and siblings in the family increases, the healthy lifestyle behaviors of students decrease, and as the educational level of the mother and the economic level increase, the healthy lifestyle behaviors also increase. On the other hand, the educational level of the father is not related to the healthy lifestyle behaviors of students. In the light of the results of the study, it is suggested to carry out comparative studies with wider samples that examine the healthy lifestyle behaviors of students.

Healthy life behaviors, faculty of education students
 • [1] Ş. Bahar Özvarış, Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2011.
 • [2] F. Güdücü Tüfekçi, "Sağlığı Koruma ve Geliştirmede Sağlık Eğitiminin Önemi", Sağlığı Koruma Ve Geliştirme, Ed. B.C. Demirbağ, Göktuğ Yayıncılık, Amasya, 2016.
 • Z. U. Gökkoca, "Sağlık Eğitimi Açısından Temel İlkeler", Sted, 10(10), 371-374, 2001.
 • [4] Z. Bahar ve A. Bayık, Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlık Eğitimi, DSÖ: LEMON Hemşirelikte Eğitim Materyali, Bölüm 5,No:605, Ankara: Sağlık Bakanlığı Matbaası, 1998.
 • [5] N. J. Pender, S. N. Walker ve j. K. Madeleine, "Health Promoting Lifestyle of Older Adults: Comparations With Young and Middle Aged Adults, Correlates and Patterns", Advanced Nursing Science, 11(1), 76-79, 1988.
 • [6] B. Tokuç ve U. Berberoğlu, "Edirne Merkez İlçe İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerde Sağlığı Geliştirici Davranışlar", TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6(6), 421-426, 2007.
 • [7] M. Yurdatapan, E. Benzer ve İ. Güven, "Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi", Milli Eğitim D., 201, 183-201, 2014.
 • [8] S. Ayaz, S. Tezcan ve F. Akıncı, "Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlığı Geliştirme Davranışları", C.Ü.Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 9(2), 26-34, 2005.
 • [9] G. Karadeniz, E. Yanıkkerem Uçum, Ö. Dedeli ve Ö. Karaağaç, "Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları", TAF Preventive Medicine Bulletin, 7(6), 497-502, 2008.
 • [10] T. Baş, Anket, 6. dü., Ankara: Seçkin, 2010.
 • [11] S. N. Walker, K. R. Sechrist ve N. J. Pender, "The Health Promoting Lifestyle Profile development and psychometric characteristics", Nursing Research, 36(2), 76-80, 1987.
 • [12] S. N. Walker ve D. M. Hill-Polerecky, «Psychometric evaluation of the Health Promoting Lifestyle Profile II. Unpublished manuscript,» University of Nebraska Medical Center, 1996.
 • [13] Z. Bahar, A. Beşer, N. Gördes ve A. Kıssal, "Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II'nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 12(1), 1-13, 2008.
 • [14] M. Akgün Kostak, S. Kurt, N. Süt , Ö. Akarsu ve G. D. Ergül, "Hemşirelik ve Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları", TAF Preventive Medicine Bulletin, 13(3), 189-196, 2014.
 • [15] H. İskender, E. Dokumacıoğlu, Y. Kanbay ve N. Kılıç, "Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam ve Depresyon Puan Düzeyleri ile İlgili Faktörlerin Belirlenmesi", ACU Sağlık Bil Derg, 9(4), 414-423, 2018.
 • [16] T. Aksoy ve H. Uçar, "Hemşirelik Öğrencilerinin sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları", Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 1(2) ,53-67, 2004.
 • [17] Ş. Ecevit Alpar, L. Şenturan, Ü. Karabacak ve N. Sabuncu, "Change in the health promoting lifestyle behaviour of Turkish University nursing students frombeginning to end of nurse training", Nurse Education in Practice, 8, 382-388, 2008.
 • [18] A. Çoban, F. Adana, A. Taşpınar ve H. Arslantaş, "Üniversite Öğrencilerine Verilen Sağlığıklı Yaşam biçimi Davranışları DErsinin Etkinliğinin Ölçülmesi", Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(1), 16-21, 2017.
 • [19] R. L. Lee ve A. J. Yuen Loke, "Health‐Promoting Behaviors and Psychosocial Well‐Being of University Students in Hong Kong", Public Health Nursing, 22(3), 209-220, 2005.
 • [20] R. S. Hawks, H. N. Madanat, R. M. Merill, M. B. Goundy ve T. A. Miyagwa, "Cross-Cultural Comparison of Health Promoting Behaviours Among College Students", The Journal of Health Education, 5, 84-92, 2002.
 • [21] N. G. Ertop, A. Yılmaz ve Y. Erdem, "Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimleri", KÜ Tıp Fak Derg, 14(2), 1-7, 2012.
 • [22] M. Karadamar, R. Yiğit ve M. A. Sungur, "Ergenlerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi", Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 17(3), 131-139, 2014.
 • [23] G. Oyur Çelik, A. T. Malak, M. Bektaş, D. Yılmaz , A. Sami Yümer, Z. Öztürk ve E. Demir, "Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlığı Geliştirme Davranışlarını Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi", Anatol J Clin Investig, 3(3), 164-169, 2009.
 • [24] S. Özkan ve E. Yılmaz, "Hastanede Çalışan Hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları", Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 3(7), 89-105, 2008.
 • [25] E. Yılmaz ve S. Özkan, "Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi", Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 2(6), 87-104, 2007.
 • [26] Ö. Köseoğlu Örnek ve A. Kürklü, "Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları, Öz Etkililik-Yeterlilik Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler", Turkiye Klinikleri J Nurs Sci, 9(3), 207-217, 2017.
 • [27] N. İlhan, M. Batmaz ve L. Akhan Utaş, "Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları", Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 3(3), 34-44, 2010.
Primary Language en
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Article
Authors

Orcid: 0000-0001-7071-7654
Author: Elif IŞIK (Primary Author)
Institution: ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Yalçın KANBAY
Institution: ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Özgür ASLAN
Institution: ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date: December 13, 2018
Acceptance Date: March 12, 2019
Publication Date: April 1, 2019

Bibtex @research article { ijhsrp496742, journal = {International Journal of Health Services Research and Policy}, issn = {}, eissn = {2602-3482}, address = {Rojan GÜMÜŞ}, year = {2019}, volume = {4}, pages = {1 - 10}, doi = {10.23884/ijhsrp.2019.4.1.01}, title = {HEALTHY LIFESTYLE BEHAVIORS OF STUDENTS AT THE FACULTY OF EDUCATION}, key = {cite}, author = {IŞIK, Elif and KANBAY, Yalçın and ASLAN, Özgür} }
APA IŞIK, E , KANBAY, Y , ASLAN, Ö . (2019). HEALTHY LIFESTYLE BEHAVIORS OF STUDENTS AT THE FACULTY OF EDUCATION. International Journal of Health Services Research and Policy, 4 (1), 1-10. DOI: 10.23884/ijhsrp.2019.4.1.01
MLA IŞIK, E , KANBAY, Y , ASLAN, Ö . "HEALTHY LIFESTYLE BEHAVIORS OF STUDENTS AT THE FACULTY OF EDUCATION". International Journal of Health Services Research and Policy 4 (2019): 1-10 <http://dergipark.org.tr/ijhsrp/issue/44323/496742>
Chicago IŞIK, E , KANBAY, Y , ASLAN, Ö . "HEALTHY LIFESTYLE BEHAVIORS OF STUDENTS AT THE FACULTY OF EDUCATION". International Journal of Health Services Research and Policy 4 (2019): 1-10
RIS TY - JOUR T1 - HEALTHY LIFESTYLE BEHAVIORS OF STUDENTS AT THE FACULTY OF EDUCATION AU - Elif IŞIK , Yalçın KANBAY , Özgür ASLAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.23884/ijhsrp.2019.4.1.01 DO - 10.23884/ijhsrp.2019.4.1.01 T2 - International Journal of Health Services Research and Policy JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 10 VL - 4 IS - 1 SN - -2602-3482 M3 - doi: 10.23884/ijhsrp.2019.4.1.01 UR - https://doi.org/10.23884/ijhsrp.2019.4.1.01 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Health Services Research and Policy HEALTHY LIFESTYLE BEHAVIORS OF STUDENTS AT THE FACULTY OF EDUCATION %A Elif IŞIK , Yalçın KANBAY , Özgür ASLAN %T HEALTHY LIFESTYLE BEHAVIORS OF STUDENTS AT THE FACULTY OF EDUCATION %D 2019 %J International Journal of Health Services Research and Policy %P -2602-3482 %V 4 %N 1 %R doi: 10.23884/ijhsrp.2019.4.1.01 %U 10.23884/ijhsrp.2019.4.1.01
ISNAD IŞIK, Elif , KANBAY, Yalçın , ASLAN, Özgür . "HEALTHY LIFESTYLE BEHAVIORS OF STUDENTS AT THE FACULTY OF EDUCATION". International Journal of Health Services Research and Policy 4 / 1 (April 2019): 1-10. https://doi.org/10.23884/ijhsrp.2019.4.1.01
AMA IŞIK E , KANBAY Y , ASLAN Ö . HEALTHY LIFESTYLE BEHAVIORS OF STUDENTS AT THE FACULTY OF EDUCATION. IJHSRP. 2019; 4(1): 1-10.
Vancouver IŞIK E , KANBAY Y , ASLAN Ö . HEALTHY LIFESTYLE BEHAVIORS OF STUDENTS AT THE FACULTY OF EDUCATION. International Journal of Health Services Research and Policy. 2019; 4(1): 10-1.