Year 2015, Volume 1, Issue 1, Pages 81 - 92 2015-11-01

Dışsal Şokların Katılım Endeksi Üzerindeki Etkisi: Kalıcı mı, Geçici mi?
The Effect of Exogenous Shocks on Participation Index of Borsa Istanbul: Permanent or Temporary?

Fatih Savaşan [1] , Fatih Yardımcıoğlu [2] , Furkan Beşel [3]

142 280

Bu çalışmada Borsa İstanbul tarafından yayınlanan Katılım 30 Endeksi üzerinde dışsal şokların etkisi araştırılmıştır. Bu bağlamda 06.01.2011 – 31.08.2015 dönemine ait günlük verilerle çalışılmış ve serinin durağanlığı Zivot-Andrews birim kök testi ve Fourier birim kök testi ile test edilmiştir. Seri doğrusal olmadığından doğrusal olmayan seriler için geliştirilmiş KSS birim kök testi uygulanmıştır. Analizler sonucunda serinin durağan olmadığı, birim kök içerdiği sonucuna ulaşılmıştır. Katılım endeksi serisinin uğradığı dışsal şokların etkisinin kalıcı olacağı söylenebilir.
This study investigates the effects of exogenous shocks on Participation 30 Index that published by Borsa Istanbul using daily data during the period from 06.01.2011 to 31.08.2015. Using the Zivot-Andrews and Fourier unit root tests the stationarity of the series is tested. Since series is found to be non-linear KSS unit root test is applied. The results suggest that the series has unit root we conclude that in case there is an exogenous shock its impact on Participation 30 Index will be permanent
Other ID JA53NM63EF
Journal Section Articles
Authors

Author: Fatih Savaşan

Author: Fatih Yardımcıoğlu

Author: Furkan Beşel

Bibtex @ { ijisef313848, journal = {International Journal of Islamic Economics and Finance Studies}, issn = {2149-8393}, eissn = {2149-8407}, address = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2015}, volume = {1}, pages = {81 - 92}, doi = {}, title = {The Effect of Exogenous Shocks on Participation Index of Borsa Istanbul: Permanent or Temporary?}, key = {cite}, author = {Savaşan, Fatih and Yardımcıoğlu, Fatih and Beşel, Furkan} }
APA Savaşan, F , Yardımcıoğlu, F , Beşel, F . (2015). The Effect of Exogenous Shocks on Participation Index of Borsa Istanbul: Permanent or Temporary?. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 1 (1), 81-92. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ijisef/issue/29332/313848
MLA Savaşan, F , Yardımcıoğlu, F , Beşel, F . "The Effect of Exogenous Shocks on Participation Index of Borsa Istanbul: Permanent or Temporary?". International Journal of Islamic Economics and Finance Studies 1 (2015): 81-92 <http://dergipark.org.tr/ijisef/issue/29332/313848>
Chicago Savaşan, F , Yardımcıoğlu, F , Beşel, F . "The Effect of Exogenous Shocks on Participation Index of Borsa Istanbul: Permanent or Temporary?". International Journal of Islamic Economics and Finance Studies 1 (2015): 81-92
RIS TY - JOUR T1 - The Effect of Exogenous Shocks on Participation Index of Borsa Istanbul: Permanent or Temporary? AU - Fatih Savaşan , Fatih Yardımcıoğlu , Furkan Beşel Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - International Journal of Islamic Economics and Finance Studies JF - Journal JO - JOR SP - 81 EP - 92 VL - 1 IS - 1 SN - 2149-8393-2149-8407 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Islamic Economics and Finance Studies The Effect of Exogenous Shocks on Participation Index of Borsa Istanbul: Permanent or Temporary? %A Fatih Savaşan , Fatih Yardımcıoğlu , Furkan Beşel %T The Effect of Exogenous Shocks on Participation Index of Borsa Istanbul: Permanent or Temporary? %D 2015 %J International Journal of Islamic Economics and Finance Studies %P 2149-8393-2149-8407 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Savaşan, Fatih , Yardımcıoğlu, Fatih , Beşel, Furkan . "The Effect of Exogenous Shocks on Participation Index of Borsa Istanbul: Permanent or Temporary?". International Journal of Islamic Economics and Finance Studies 1 / 1 (November 2015): 81-92.