Year 2015, Volume 1, Issue 1, Pages 93 - 117 2015-11-01

Türkiye’de Tekafül (İslami Sigorta) Uygulamaları: Problemler ve Çözüm Önerileri
Takaful (Islamic Insurance) Applications in Turkey: Problems And Proposals

Hakan Aslan [1]

207 4629

Tekafül, konvansiyonel sigortacılığın; faiz, belirsizlik ve kumar gibi etmenlerden arındırılmış bir alternatifi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmayla tekafül ve diğer sigortacılık sistemlerinin kavramsal çerçeveleri açıklanmış ve devamında bu uygulamaların benzer ve farklı yanları ortaya konulmuştur. Daha sonra tekafül sisteminin yapısı, çalışma ilkeleri ile dünyadaki durumu ve gelişmesi incelenerek, Türkiye’deki tekafül uygulamalarının da güncel veriler ışındaki son durumu ortaya konulmuştur. Elde edilen nitel ve nicel verilere göre Türkiye’deki tekafül uygulamalarının önünde çeşitli problemler olduğu, gelişme potansiyelinin yüksek olmasına rağmen yeteri kadar gelişemediği ve bu nedenle beklenen ihtiyacı karşılamadığı görülmüştür. Bu çalışmayla tekafül piyasasının gelişmesi ve sistemin yaygınlaştırılabilmesi için çeşitli çözüm önerileri getirilmiştir. Bu çalışmada getirilen önerilerin, ileride bu alanda yapılacak olan çalışmalar için temel bir yol haritası belirlediği düşünülmektedir.
Takaful, which avoids riba, gharar and gambling, is the alternative for conventional insurance. In this study the conceptual frameworks of the Takaful and other insurance systems are explained and the similarities and differences of implementations of these systems are demonstrated. Then structures and working principles of the Takaful system are explained and implementations around the world and in Turkey are examined in the light of current data. According to qualitative and quantitative data, it is shown that there are various problems of Takaful practices in Turkey which limits the growth of the Takaful market despite its high growth potential. For this reason Takaful implementations do not meet the needs of the Turkish market. This study is endeavored to provide various proposals for developing the Takaful market and disseminating this system in Turkey. It is considered that this study is filling up theliterature blank of Takaful research and implementation within Turkey and that the proposals of this study can be used as a road map for further research in this area
Other ID JA46BK22DD
Journal Section Articles
Authors

Author: Hakan Aslan

Bibtex @ { ijisef313850, journal = {International Journal of Islamic Economics and Finance Studies}, issn = {2149-8393}, eissn = {2149-8407}, address = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2015}, volume = {1}, pages = {93 - 117}, doi = {}, title = {Takaful (Islamic Insurance) Applications in Turkey: Problems And Proposals}, key = {cite}, author = {Aslan, Hakan} }
APA Aslan, H . (2015). Takaful (Islamic Insurance) Applications in Turkey: Problems And Proposals. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 1 (1), 93-117. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ijisef/issue/29332/313850
MLA Aslan, H . "Takaful (Islamic Insurance) Applications in Turkey: Problems And Proposals". International Journal of Islamic Economics and Finance Studies 1 (2015): 93-117 <http://dergipark.org.tr/ijisef/issue/29332/313850>
Chicago Aslan, H . "Takaful (Islamic Insurance) Applications in Turkey: Problems And Proposals". International Journal of Islamic Economics and Finance Studies 1 (2015): 93-117
RIS TY - JOUR T1 - Takaful (Islamic Insurance) Applications in Turkey: Problems And Proposals AU - Hakan Aslan Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - International Journal of Islamic Economics and Finance Studies JF - Journal JO - JOR SP - 93 EP - 117 VL - 1 IS - 1 SN - 2149-8393-2149-8407 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Islamic Economics and Finance Studies Takaful (Islamic Insurance) Applications in Turkey: Problems And Proposals %A Hakan Aslan %T Takaful (Islamic Insurance) Applications in Turkey: Problems And Proposals %D 2015 %J International Journal of Islamic Economics and Finance Studies %P 2149-8393-2149-8407 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Aslan, Hakan . "Takaful (Islamic Insurance) Applications in Turkey: Problems And Proposals". International Journal of Islamic Economics and Finance Studies 1 / 1 (November 2015): 93-117.