Year 2015, Volume 1, Issue 1, Pages 153 - 170 2015-11-01

Günümüz Fıkhî-İktisadî Problemlerin Değerlendirilmesinde Fıkıh Mirasımız İle İlişki Biçimimiz
The Way of Relationship with Our Fiqh Heritage in Evaluation of Current Fiqh-Economical Problems

Soner Duman [1]

127 1136

Bu çalışmanın amacı günümüzde ortaya çıkan iktisadî problemlerin İslamî açıdan değerlendirilmesinde fıkıh geleneğimizin ne ölçüde işlevsel olabileceği tartışmalarına ışık tutmaktır. Konuya ilişkin üç temel bakış açısından birine göre fıkıh geleneği bu konuda işlevsel olmadığından günümüze bir katkı sunamaz. Bir başka yaklaşım ise fıkıh geleneğinden herhangi bir usule dayanmaksızın gelişi güzel tercihlerde bulunan telfikçi yaklaşımdır. Bizim savunduğumuz yenilikçi yaklaşım ise fıkıh geleneğinin aynen değil ancak yenilenerek günümüz sorunlarının çözümüne katkı sunabileceği yönündedir.
This work aims to clarify how functional is the fiqh tradition in regarding the modern economic problems from Islamic perspective. There are three points of view in this subject. One of them holds that the fiqh tradition is not functional anymore, so it can’t contribute in this area. Another approach –called the eclectic approach- makes preferences from the fiqh tradition randomly without using any reliable method. The innovative approach that is supported in this paper holds that fiqh tradition can contribute in solving the economic problems in Islamic perspective but not in the way of simulation or eclecticism but by renewing
Other ID JA66TS66FA
Journal Section Articles
Authors

Author: Soner Duman

Bibtex @ { ijisef313852, journal = {International Journal of Islamic Economics and Finance Studies}, issn = {2149-8393}, eissn = {2149-8407}, address = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2015}, volume = {1}, pages = {153 - 170}, doi = {}, title = {The Way of Relationship with Our Fiqh Heritage in Evaluation of Current Fiqh-Economical Problems}, key = {cite}, author = {Duman, Soner} }
APA Duman, S . (2015). The Way of Relationship with Our Fiqh Heritage in Evaluation of Current Fiqh-Economical Problems. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 1 (1), 153-170. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ijisef/issue/29332/313852
MLA Duman, S . "The Way of Relationship with Our Fiqh Heritage in Evaluation of Current Fiqh-Economical Problems". International Journal of Islamic Economics and Finance Studies 1 (2015): 153-170 <http://dergipark.org.tr/ijisef/issue/29332/313852>
Chicago Duman, S . "The Way of Relationship with Our Fiqh Heritage in Evaluation of Current Fiqh-Economical Problems". International Journal of Islamic Economics and Finance Studies 1 (2015): 153-170
RIS TY - JOUR T1 - The Way of Relationship with Our Fiqh Heritage in Evaluation of Current Fiqh-Economical Problems AU - Soner Duman Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - International Journal of Islamic Economics and Finance Studies JF - Journal JO - JOR SP - 153 EP - 170 VL - 1 IS - 1 SN - 2149-8393-2149-8407 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Islamic Economics and Finance Studies The Way of Relationship with Our Fiqh Heritage in Evaluation of Current Fiqh-Economical Problems %A Soner Duman %T The Way of Relationship with Our Fiqh Heritage in Evaluation of Current Fiqh-Economical Problems %D 2015 %J International Journal of Islamic Economics and Finance Studies %P 2149-8393-2149-8407 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Duman, Soner . "The Way of Relationship with Our Fiqh Heritage in Evaluation of Current Fiqh-Economical Problems". International Journal of Islamic Economics and Finance Studies 1 / 1 (November 2015): 153-170.