Year 2015, Volume 1, Issue 1, Pages 171 - 197 2015-11-01

Üç Semavî Dine Ait Prensiplerin Muhasebe Biliminin Oluşumu Üzerindeki Muhtemel Etkileri
Possible Effects of Three Abrahamic Religions’ Principles on Formation of Accountancy Discipline

Sema Ülkü [1]

120 482

Bu çalışmanın amacı kültürel bir unsur ve sosyolojik bir kurum olarak kabul edilen dinin muhasebe biliminin gelişim süreci içerisinde ne derecede etken bir faktör olduğunu teorik bir çerçevede incelemektir. Bu bağlamda semavi dinler olarak kabul edilen Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet’in insanlığa getirmiş olduğu ortak değerler ile muhasebe biliminin temel varlık sebebi olan paydaşlar arasında adaleti sağlama olgusu birlikte ele alınmıştır.
The purpose of this paper is to examine the degree of effectiveness of religion, an acknowledged cultural element and sociological institution, as a factor on the development process of accountancy discipline. The common values brought by Judaism, Christianity and Islam, known as Abrahamic religions, to humanity and securing the justice between stakeholders which is the basic existential cause of the accountacy discipline are considered together in this context
Other ID JA88MF98NE
Journal Section Articles
Authors

Author: Sema Ülkü

Bibtex @ { ijisef313853, journal = {International Journal of Islamic Economics and Finance Studies}, issn = {2149-8393}, eissn = {2149-8407}, address = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2015}, volume = {1}, pages = {171 - 197}, doi = {}, title = {Possible Effects of Three Abrahamic Religions’ Principles on Formation of Accountancy Discipline}, key = {cite}, author = {Ülkü, Sema} }
APA Ülkü, S . (2015). Possible Effects of Three Abrahamic Religions’ Principles on Formation of Accountancy Discipline. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 1 (1), 171-197. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ijisef/issue/29332/313853
MLA Ülkü, S . "Possible Effects of Three Abrahamic Religions’ Principles on Formation of Accountancy Discipline". International Journal of Islamic Economics and Finance Studies 1 (2015): 171-197 <http://dergipark.org.tr/ijisef/issue/29332/313853>
Chicago Ülkü, S . "Possible Effects of Three Abrahamic Religions’ Principles on Formation of Accountancy Discipline". International Journal of Islamic Economics and Finance Studies 1 (2015): 171-197
RIS TY - JOUR T1 - Possible Effects of Three Abrahamic Religions’ Principles on Formation of Accountancy Discipline AU - Sema Ülkü Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - International Journal of Islamic Economics and Finance Studies JF - Journal JO - JOR SP - 171 EP - 197 VL - 1 IS - 1 SN - 2149-8393-2149-8407 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Islamic Economics and Finance Studies Possible Effects of Three Abrahamic Religions’ Principles on Formation of Accountancy Discipline %A Sema Ülkü %T Possible Effects of Three Abrahamic Religions’ Principles on Formation of Accountancy Discipline %D 2015 %J International Journal of Islamic Economics and Finance Studies %P 2149-8393-2149-8407 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Ülkü, Sema . "Possible Effects of Three Abrahamic Religions’ Principles on Formation of Accountancy Discipline". International Journal of Islamic Economics and Finance Studies 1 / 1 (November 2015): 171-197.