Year 2015, Volume 1, Issue 1, Pages 199 - 217 2015-11-01

Yardım Kredisi’ne (Karz-ı Hasen) Peşin Ödemeli “Mesbah Noktası” Kullanarak Yeni Bir Bakış
A New Perspective of Benevolent Loan, Qard Al-Hassan, Using Upfront Payment ‘Mesbah Point’

Amir Behnam Izadyar [1] , Feroza Ragnath [2] , Mücahit Özdemir [3]

150 467

Karz-ı Hasen (yardım kredisi), katılımcıların dini veya ahlaki inançlarına dayanan, kredi dönemi boyunca sadece anaparanın geri ödenmesi gerektiği faizsiz bir kredidir. Karz-ı hasen’in finansal borç verme işlemlerinde yaygınlık kazanmamasındaki temel engellerden bazıları, kurumsal yatırımcı katılımının eksikliği ve yüksek yönetim komisyonlarıdır. Bu çalışma “Misbah Noktası (MN)” kullanarak karz-ı hasenin kredi uygulamalarındaki geçerliliğini artırmak için yeni bir metot ortaya koymaktadır. Bu metota dayalı olarak borç alan kişi, sıfır faizli ve komisyonsuz kredi almak için en başta optimum bir peşin ödeme yapar. Kalan anaparanın dağılımı iki senaryo altında incelenmiştir; standart MN ve hızlandırılmış MN. Misbah Finans platformunda karz-ı hasen ödüncü veren ile finansal kuruluşlar, tahakkuk maliyetlerinin üstesinden gelmek, aynı zamanda karz-ı hasen sağlayarak bir miktar kar elde etmek için uygun bir getiri kazanmaktadır. Bu yöntemde getiri oranı, şaşırtıcı olmayan bir şekilde geleneksel yöntemin altında olsa da, aylık ödemelerin geleneksel aylık ödeme seviyelerine hızlandırılması önemli ölçüde bu eksiklikleri gidermekte ve getiri boşluğunu dengelemektedir. Hızlandırılmış MN özellikle uzun vadeli kredi açısından geri ödeme süresini kısaltır, bunun yanı sıra kurumsal yatırımcılar için mümkün olan seviyeye getirileri yükseltir. Karz-ı hasen’in kurumsallaşması İslami bankacılık sisteminde nihai amaçtır ve bu çalışma en zorlu İslami kredi uygulaması olan Karz-ı haseni analiz etmektedir.
Bound by religious or moral beliefs of the participants, benevolent loan, Qard alhasan, is an interest free loan in which only the return of the capital is required during the term of the loan. Lack of institutional investor participation, as well as high administrative fees, are some of the major obstacles that have kept Qard al-hasan from gaining popularity in financial lending. This study has demonstrated a new method in Qard al-hasan lending using Mesbah Point to promote Qard al-hasan as a viable lending transaction. Based on this method the borrower initially makes an optimum amount of upfront payment to receive a zero percent interest rate, no fee loan. The distribution of remaining principal has been studied under two scenarios; Standard MP and Accelerated MP. Based on Mesbah Finance platform the Qard al-hasan lenders and the financial institutions can gain sufficient returns which may help them to cope with their accruing costs as well as earn some profit by providing Qard alhasan. Although the rate of return in this method unsurprisingly remains below the conventional method, accelerating the monthly payments to the level of conventional monthly payments significantly improves these shortfalls and offsets the gap of return. Accelerated MP shortens the payback period especially in longer loan terms as well as increases the earnings to the level that the participation of institutional investors are possible. The institutionalization of Qard al-hasan is the ultimate aspiration in the Islamic banking system and this study meets the most challenging Islamic lending practice which is Qard al-hasan
Other ID JA47SJ78NK
Journal Section Translation
Authors

Author: Amir Behnam Izadyar

Author: Feroza Ragnath

Author: Mücahit Özdemir

Bibtex @ { ijisef313854, journal = {International Journal of Islamic Economics and Finance Studies}, issn = {2149-8393}, eissn = {2149-8407}, address = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2015}, volume = {1}, pages = {199 - 217}, doi = {}, title = {A New Perspective of Benevolent Loan, Qard Al-Hassan, Using Upfront Payment ‘Mesbah Point’}, key = {cite}, author = {Izadyar, Amir Behnam and Ragnath, Feroza and Özdemir, Mücahit} }
APA Izadyar, A , Ragnath, F , Özdemir, M . (2015). A New Perspective of Benevolent Loan, Qard Al-Hassan, Using Upfront Payment ‘Mesbah Point’. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 1 (1), 199-217. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ijisef/issue/29332/313854
MLA Izadyar, A , Ragnath, F , Özdemir, M . "A New Perspective of Benevolent Loan, Qard Al-Hassan, Using Upfront Payment ‘Mesbah Point’". International Journal of Islamic Economics and Finance Studies 1 (2015): 199-217 <http://dergipark.org.tr/ijisef/issue/29332/313854>
Chicago Izadyar, A , Ragnath, F , Özdemir, M . "A New Perspective of Benevolent Loan, Qard Al-Hassan, Using Upfront Payment ‘Mesbah Point’". International Journal of Islamic Economics and Finance Studies 1 (2015): 199-217
RIS TY - JOUR T1 - A New Perspective of Benevolent Loan, Qard Al-Hassan, Using Upfront Payment ‘Mesbah Point’ AU - Amir Behnam Izadyar , Feroza Ragnath , Mücahit Özdemir Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - International Journal of Islamic Economics and Finance Studies JF - Journal JO - JOR SP - 199 EP - 217 VL - 1 IS - 1 SN - 2149-8393-2149-8407 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Islamic Economics and Finance Studies A New Perspective of Benevolent Loan, Qard Al-Hassan, Using Upfront Payment ‘Mesbah Point’ %A Amir Behnam Izadyar , Feroza Ragnath , Mücahit Özdemir %T A New Perspective of Benevolent Loan, Qard Al-Hassan, Using Upfront Payment ‘Mesbah Point’ %D 2015 %J International Journal of Islamic Economics and Finance Studies %P 2149-8393-2149-8407 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Izadyar, Amir Behnam , Ragnath, Feroza , Özdemir, Mücahit . "A New Perspective of Benevolent Loan, Qard Al-Hassan, Using Upfront Payment ‘Mesbah Point’". International Journal of Islamic Economics and Finance Studies 1 / 1 (November 2015): 199-217.