Year 2014, Volume 5, Issue 2, Pages 5 - 18 2014-10-01

The Usage of the Recreation Activities on the Hotels Web Sites as a Marketing Instrument: A Research in Antalya Destination
Bir Pazarlama Enstrümanı Olarak Rekreasyon Faaliyetlerinin Otellerin Web Sitelerinde Kullanımı: Antalya Destinasyonunda Bir Araştırma

F Özlem Güzel1 [1] , Gülay Özaltın Türker2 [2] , Ali Türker2 [3]

105 803

Today, in parallel with the increasing tourist movement, the hospitality businesses with huge capacity are becoming the fundamental elements of the tourism in leading destinations. Accommodation business executives, while planning and offering a variety of leisure activities to supply the tourist being able to use their free time more effectively/efficiently and to have funny time during tourists' holiday experience, they also use these activities as a marketing instrument on their site. This research; aims to evaluate a) the recreational activities of the five star hotel businesses in Antalya destination as a marketing instrument on their own websites and b) the role of hotel businesses’ for marketing the recreation potential of Antalya destinations. The five star hotel businesses (n/288) constitute the sample of the research. The web sites of the hotels chosen as sample of the search were evaluated and analyzed with the content analysis of qualitative research methods. As a result of the study, while the recreational activities reflecting by the hotels on their web sites were evaluated as a marketing instrument, it was seen that the recreational activities were grouped in eight themes; water sports, sports activities, entertainment, gaming events, beauty-care-rehabilitation, animation, children's activities and training activities. In addition, it was discovered that the promotion of the Antalya destinations and the recreational potential was ignored on the hotels web sites.
Günümüzde artan turist hareketlerine paralel olarak, geniş kapasiteli büyük konaklama işletmeleri de önde gelen destinasyonların temel turizm unsurları haline gelmektedir. Konaklama işletmeleri yöneticileri, turistlerin tatil deneyimleri esnasında boş zamanlarını daha etkin/verimli kullanmalarını sağlamak ve eğlenceli zaman geçirebilmelerini sağlamak için çeşitli boş zaman değerlendirme etkinlikleri planlayarak sunarken, web sitelerinde bu etkinlikleri bir pazarlama enstrümanı olarak kullanmaktadırlar. Bu araştırmanın amacı; a) Antalya turistik bölgesinde faaliyet gösteren, beş yıldızlı konaklama işletmelerinin pazarlama enstrümanı olarak kendi web sitelerinde yer verdikleri rekreasyon faaliyetlerinin ve b) otel işletmelerinin Antalya destinasyonunun rekreasyon potansiyellerinin pazarlanmasına yönelik rollerinin belirlenmesidir. Araştırmanın örneklemini Antalya turistik bölgesinde yer alan beş yıldızlı konaklama işletmeleri (n/288) oluşturmaktadır. Örneklem olarak seçilen konaklama işletmelerinin web siteleri değerlendirilerek, nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırma sonucunda konaklama işletmelerinin pazarlama enstrümanı olarak sitelerinde yansıttığı rekreasyon faaliyetlerinin su sporları, spor aktiviteleri, eğlence, oyun etkinlikleri, güzellik-bakım-rehabilite, animasyon, çocuk etkinlikleri ve kurs etkinlikleri olmak üzere sekiz tema altında toplandığı görülmüştür. Ayrıca araştırma sonucunda beklenilenin aksine otellerin web sitelerinde Antalya destinasyonuna yönelik rekreasyon potansiyelini ve çekici faktörlerini göz ardı ettikleri keşfedilmiştir.
Other ID JA22PP69KJ
Journal Section Research Article
Authors

Author: F Özlem Güzel1

Author: Gülay Özaltın Türker2

Author: Ali Türker2

Dates

Publication Date: October 1, 2014

APA Güzel1, F , Türker2, G , Türker2, A . (2014). The Usage of the Recreation Activities on the Hotels Web Sites as a Marketing Instrument: A Research in Antalya Destination. Journal of Internet Applications and Management, 5 (2), 5-18. Retrieved from http://dergipark.org.tr/iuyd/issue/34113/377363