Year 2015, Volume 6, Issue 1, Pages 32 - 51 2015-05-01

An investigation on the importance level of Cloud Computing issues
Bulut Bilişim sorunlarının önem düzeyleri üzerine bir inceleme

Serdar Yarlıkaş [1] , Semih Bilgen [2]

128 483

In this study, the cloud computing issues that users face are evaluated in terms of their importance level. This study has three main aims. The first one is to classify the issues faced in the cloud computing environment under common factors. The second one is to compare cloud computing issues in terms of their importance level. The last aim of this study is to determine whether there is difference of opinion between local and global firms regarding the importance level of cloud computing issues. Data was gathered through face to face surveys by administering a questionnaire to 22 cloud computing firms. To classify the issues, factor analysis was applied. At the end of the study, four factors referred as security, risk, access and privacy were identified. It was understood from the results of study that the most important cloud computing issues were data privacy and data confidentiality. On the other hand, vendor lock-in was determined as the least important issue. Besides, it was seen that there was no difference between how local and global firms regard the issues.
Bu çalışmada, bulut bilişim kullanıcılarının karşılaştığı sorunlar önem düzeyleri açısından değerlendirilmektedir. Bu araştırmanın üç temel amacı vardır. Bunlardan birincisi, bulut bilişim ortamında karşılaşılan sorunları ortak faktörler altında sınıflamaktır. İkincisi ise, bulut bilişim sorunları arasında önem düzeyleri açısından karşılaştırma yapmaktır. Çalışmanın son amacı ise çalışmaya katılan yerel ve küresel firmalar arasında bulut bilişim sorunlarının önem düzeylerine ilişkin görüş farklılığı olup olmadığını belirlemektir. Çalışmanın verileri yüz yüze görüşme yöntemi ile 22 bulut bilişim firmasına anket uygulanarak toplandı. Sorunları sınıflamak için faktör analizi uygulandı. Çalışma sonucunda, güvenlik, risk, erişim ve gizlilik olarak adlandırılan 4 faktör elde edildi. Çalışmanın sonuçlarından, en önemli bulut bilişim sorunlarının veri gizliliği ve veri gizdeşliği olduğu anlaşıldı. Öte yandan, hizmet sağlayıcıya bağımlılık ise en az önemli sorun olarak belirlendi. Ayrıca, yerel ve küresel firmaların sorunlar hakkındaki düşünceleri arasında farklılık olmadığı görülmüştür.
Other ID JA58AS24YB
Journal Section Collection
Authors

Author: Serdar Yarlıkaş

Author: Semih Bilgen

Dates

Publication Date: May 1, 2015

APA Yarlıkaş, S , Bilgen, S . (2015). An investigation on the importance level of Cloud Computing issues. Journal of Internet Applications and Management, 6 (1), 32-51. Retrieved from http://dergipark.org.tr/iuyd/issue/34115/377378