Year 2019, Volume 6, Issue 2, Pages 30 - 43 2019-07-01

Revealed Comparative Advantage of Turkish Leather Industry: A Comparison with Selected Asian Countries
Türk Deri Sanayiinin Karşılaştırmalı Üstünlüğü: Seçilmiş Asya Ülkeleri ile Bir Karşılaştırma

Güçgeldi BASHIMOV [1]

21 36

In the last 15 years, the export of leather and leather products of Turkey has grown 35 percent. Today, Turkey’s leather and leather products exports reached $669 million a year. The main objective of this study is to determine the competitiveness of Turkey’s leather industry against some selected Asian countries (China, Hong Kong and India) during the period 2001-2017. Data has been taken from International Trade Centre. In this study revealed comparative advantage, revealed symmetric comparative advantage and trade balance indexes used. According to research Turkey has a comparative advantage in the HS 43 product group. The other HS 41 and HS 42 products groups have a comparative disadvantage. To improve the international competitiveness of Turkey in leather trade should pay attention to the quality and design in production.


Son 15 yılda Türkiye’nin deri ve deri ürünleri ihracatı %35’lik bir artış göstermiştir. Bugün, Türkiye’nin deri ve deri ürünleri ihracatı yıllık 669 milyon dolara ulaşmış durumdadır. Bu çalışmanın ana amacı 2001-2017 döneminde Türkiye’nin deri ve deri ürünleri ihracatında seçilmiş Asya ülkeleri (Çin, Hong Kong ve Hindistan) karşısındaki rekabet gücünü belirlemektir. Araştırmada kullanılan veriler Uluslararası Ticaret Merkezi’nden derlenmiştir. Araştırmada açıklanmış karşılaştırmalı üstünlükler, açıklanmış simetrik karşılaştırmalı üstünlükler ve ticaret dengesi indeksleri kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre Türkiye HS 43 kodlu ürün grubunda karşılaştırmalı üstünlüğe sahipken, HS 41 ve HS 42 kodlu ürün gruplarında ise karşılaştırmalı dezavantaja sahiptir. Türkiye’nin deri ve deri ürünleri ticaretindeki uluslararası rekabet gücünün arttırılması için üretimde kalite ve tasarıma daha çok önem verilmesi gerekmektedir.


 • Abtew, M.A. (2015). Revealed Comparative Advantage of Ethiopian Leather Industry with Selected African Economies. International Journal of Business and Economics Research, 4 (5), 229-237.
 • Anonim. (2012). Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Raporu. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Isparta.
 • Aynagöz Çakmak, Ö. (2005). Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler ve Rekabet Gücü: Türkiye Tekstil ve Hazır Giyim Endüstrisi Üzerine Bir Uygulama. Ege Akademik Bakış Dergisi, 5 (1-2), 65-76.
 • Bashimov, G. (2014). Tekstil ve Hazır Giyim Sektörünün Karşılaştırmalı Avantajı: Türkiye ve Pakistan Örneği. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3 (1), 31-42.
 • Çeştepe, H. ve Ermiş, A. (2007). Türk Seramik Sektörünün Rekabet Gücü (1996-2002). Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 12 (1), 127-143.
 • Çoban, O. ve Kök, R. (2005). Türkiye Tekstil Endüstrisi ve Rekabet Gücü: AB Ülkeleriyle Karşılaştırmalı Bir Analiz Örneği (1989-2001). İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, 20 (228), 68–81.
 • Dalum, B., Laursen, K. ve Villumsen, G. (1998). Structural Change in OECD Export Specialization Patterns: De-specialization and ‘Stickiness’. International Review of Applied Economics, 12, 447-467.
 • Erlat, G. ve Erlat, H. (2005). Do Turkish Exports Have a Comparative Advantage with Respect to the European Union Market, 1990-2000. Proceedings of the 25th Annual Meeting of Middle East Economic Association, Philadelphia, USA.
 • Eroğlu, Ö. ve Özdamar, G. (2006). Türk İmalat Sanayinin Rekabet Gücü ve Beyaz Eşya Sektörü Üzerine Bir İnceleme. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 11, 85-104.
 • Ervani, E. (2013). Export and Import Performance of Indonesia’s Agriculture Sector. Journal of Economics and Policy, 6 (1), 54-63.
 • Fertö, I. (2007). The Dynamics of Trade in Central and Eastern European Countries. Managing Global Transitions, 5 (1), 5-23.
 • Güleç, E. ve Adıgüzel, M. (2016). Türkiye Mobilya Sektörünün Uluslararası Rekabet Gücünün İncelenmesi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü WPS No: 31, İstanbul.
 • Günay, D. (2004). Deri ve Deri İşleme Sanayii Sektörü. Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. SA/04-3-7, Ankara.
 • Havrila, I. ve Gunawardana, P. (2003). Analysing Comparative Advantage and Competitiveness: An Application to Australia’s Textile and Clothing Industries. Australian Economic Papers, 42 (1), 103-117.
 • Hinloopen, J. ve Marrewijk, C.V. (2001). On the Empirical Distribution of the Balassa Index. Review of World Economics, 137 (1), 1-35.
 • Hinloopen, J. ve Marrewijk, C.V. (2004). Dynamics of Chinese Comparative Advantage. Tinbergen Institute, Discussion Paper, No: TI 2004-034/2, Rotterdam.
 • Intracen, (2019). International Trade Statistics. http://www.intracen.org/itc/market-info-tools/statistics-export-product-country/ (21.01.2019)
 • Ishchukova, N. ve Smutka, L. (2013). Comparative Advantage: Products Mapping of the Russian Agricultural Exports. Agris on-line Papers in Economics and Informatics, 5 (3), 13-24.
 • Islam, S. ve Siddique, P.J. (2014). Revealed Comparative Advantage of Bangladeshi Leather Industry with Selected Asian Economies. Journal of Business and Management, 16 (12), 44-51.
 • Kaminski, B. ve Ng, F. (2001). Trade and Product Fragmentation: Central European Economies in European Union Networks of Production and Marketing. Policy Research Working Paper No: 2611, The World Bank, Washington.
 • Kösekahyaoğlu, L. ve Özdamar, G. (2011). Türkiye, Çin ve Hindistan’ın Sektörel Rekabet Gücü Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 30 (2), 29-49.
 • Laursen, K. (1998). Revealed Comparative Advantage and the Alternatives as Measures of International Specialization. Danish Research Unit for Industrial Dynamics Working Paper No: 98-30.
 • Ma, A.S. (2013). Revealed Comparative Advantage Measure: ASEAN-China Trade Flows. Journal of Economics and Sustainable Development, 4 (7), 136-145.
 • Shahab, S. ve Mahmood, M.T. (2013). Comparative Advantage of Leather Industry in Pakistan with Selected Asian Economies. International Journal of Economics and Financial Issues, 3 (1), 133-139.
 • Şahin, D. (2015). Türkiye ve Çin’in Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe Rekabet Gücünün Analizi. Akademik Bakış Dergisi, 47, 155-171.
 • Utkulu, U. ve İmer, H. (2009). Türk Tekstil ve Konfeksiyon Sektörünün Avrupa Birliği Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Karşısındaki Rekabet Gücünün Alt Sektörler Düzeyinde Ölçülmesi. Rekabet Dergisi, 36, 3-43.
 • Widodo, T. (2008). Shift in Comparative Advantage, Dynamic Market and Purchasing Power Parity in the East Asia. Doctoral Thesis, Graduate School of Economics Hiroshima University of Economics, Hiroshima, Japan.
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-3944-5499
Author: Güçgeldi BASHIMOV (Primary Author)
Country: Turkmenistan


Dates

Publication Date: July 1, 2019

Bibtex @research article { iy534667, journal = {İktisadi Yenilik Dergisi}, issn = {2148-0729}, address = {Siirt University}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {30 - 43}, doi = {}, title = {Türk Deri Sanayiinin Karşılaştırmalı Üstünlüğü: Seçilmiş Asya Ülkeleri ile Bir Karşılaştırma}, key = {cite}, author = {BASHIMOV, Güçgeldi} }
APA BASHIMOV, G . (2019). Türk Deri Sanayiinin Karşılaştırmalı Üstünlüğü: Seçilmiş Asya Ülkeleri ile Bir Karşılaştırma. İktisadi Yenilik Dergisi, 6 (2), 30-43. Retrieved from http://dergipark.org.tr/iy/issue/46636/534667
MLA BASHIMOV, G . "Türk Deri Sanayiinin Karşılaştırmalı Üstünlüğü: Seçilmiş Asya Ülkeleri ile Bir Karşılaştırma". İktisadi Yenilik Dergisi 6 (2019): 30-43 <http://dergipark.org.tr/iy/issue/46636/534667>
Chicago BASHIMOV, G . "Türk Deri Sanayiinin Karşılaştırmalı Üstünlüğü: Seçilmiş Asya Ülkeleri ile Bir Karşılaştırma". İktisadi Yenilik Dergisi 6 (2019): 30-43
RIS TY - JOUR T1 - Türk Deri Sanayiinin Karşılaştırmalı Üstünlüğü: Seçilmiş Asya Ülkeleri ile Bir Karşılaştırma AU - Güçgeldi BASHIMOV Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - İktisadi Yenilik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 30 EP - 43 VL - 6 IS - 2 SN - 2148-0729- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Economic Innovation Türk Deri Sanayiinin Karşılaştırmalı Üstünlüğü: Seçilmiş Asya Ülkeleri ile Bir Karşılaştırma %A Güçgeldi BASHIMOV %T Türk Deri Sanayiinin Karşılaştırmalı Üstünlüğü: Seçilmiş Asya Ülkeleri ile Bir Karşılaştırma %D 2019 %J İktisadi Yenilik Dergisi %P 2148-0729- %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD BASHIMOV, Güçgeldi . "Türk Deri Sanayiinin Karşılaştırmalı Üstünlüğü: Seçilmiş Asya Ülkeleri ile Bir Karşılaştırma". İktisadi Yenilik Dergisi 6 / 2 (July 2019): 30-43.
AMA BASHIMOV G . Türk Deri Sanayiinin Karşılaştırmalı Üstünlüğü: Seçilmiş Asya Ülkeleri ile Bir Karşılaştırma. iy. 2019; 6(2): 30-43.
Vancouver BASHIMOV G . Türk Deri Sanayiinin Karşılaştırmalı Üstünlüğü: Seçilmiş Asya Ülkeleri ile Bir Karşılaştırma. İktisadi Yenilik Dergisi. 2019; 6(2): 43-30.