Year 2019, Volume 6, Issue 2, Pages 76 - 85 2019-07-01

The Relationship Between Budget Deficit and Inflation: An Application on Turkey
Bütçe Açığı ile Enflasyon İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama

Mehmet DAĞ [1] , Fatma KIZILKAYA [2]

24 62

In this study, the effects of inflation on the budget deficit in Turkey are investigated using data from the period 1960-2016. The existence of cointegration relation between the series is examined by Johansen cointegration test. According to the results of the cointegration test, it has been found that there is a cointegration relationship between the series. When the coefficients are examined, it is concluded that there is a positive relationship between inflation and budget deficit.

Bütçe açıkları ve makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek için kapsamlı teorik ve ampirik literatürler geliştirilmiştir. Bu çalışmada 1960-2016 dönemi veriler kullanılarak, Türkiye’de uzun dönemde enflasyonun bütçe açığı üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığı ise Johansen eşbütünleşme testi ile incelenmiştir. Eşbütünleşme testi sonucuna göre seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen katsayılar incelendiğinde enflasyon ile bütçe açığı arasında pozitif bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

  • Abdioğlu, Z., & Terzi, H. (2009). Enflasyon Ve Bütçe Açıkları İlişkisi: Tanzi Ve Patinkin Etkisi. Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences, 23(2).Akçay, O. C., Alper C. E. ve Özmucur S. (2001). Budget Deficit, Inflation and Debt Sustainability: Evidence from Turkey (1970-2000), Bogazici University Research Papers, SBE 01-12.Alper, F. O. (2018). Türkiye’de Bütçe Açığı, Para Arzı ve Enflasyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: 1971-2016 Dönemi. Business and Economics Research Journal, 9(4), 799-810.Altıntaş, H., Çetintaş, H., & Taban, S. (2008). Türkiye’de Bütçe Açığı, Parasal Büyüme Ve Enflasyon Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Analizi: 1992–2006.Barışık S., & Kesikoğlu, F. (2006). Türkiye'de Bütçe Açıklarının Temel Makroekonomik Değişkenler Üzerine Etkisi (1987-2003 Var, Etki-Tepki Analizi, Varyans Ayrıştırması). Ankara üniversitesi SBF dergisi, 61(4), 59-82.Çetintas H. (2005). Türkiye’de Bütçe Açıkları Enflasyonun Nedeni midir?, Iktisat Isletme ve Finans Dergisi, 20/29,115-127.Günaydın, İ. (2004), Bütçe Açıkları Enflasyonist midir? Türkiye Üzerine Bir İnceleme, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:6, Sayı:1.Engle, R. F. ve C.W. Granger (1987), Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing, Econometrica, Volume:55, Issue:2, p. 251-276.İpek, E. ve Akar, S. (2016). Bütçe Açığı Ve Enflasyon Arasındaki İlişki: Türkiye İçin Ampirik Bir Analiz. Marmara Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Dergisi, 38(2), 167-189.Johansen S. (1988). Statistical Analysis of Cointegration Vectors, Journal of Economic Dynamics and Control, 12, p. 231–54.Johansen, S. ve Juselius, K. (1990). Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration With Application to the Demand for Money, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52, s.169-210.Kaya, M. G., & Öz, E. (2016). Enflasyon, Bütçe Açigi ve Para Arzi Iliskisinin Türkiye Ekonomisi Açisindan Degerlendirilmesi: 1980-2014 Dönemi/Evaluation of Inflation, Budget Deficit and Money Supply Relations in Terms of Turkish Economy: Period of 1980-2014. Yonetim ve Ekonomi, 23(3), 639.Kesbiç, C. Y., Baldemir, E., & Bakımlı, E. (2004). Bütçe Açıkları ile Parasal Büyüme ve Enflasyon Arasındaki İlişki: Türkiye İçin Bir Model Denemesi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19(1), 81-98.Koyuncu, A. F. T. (2014). Causality network between budget deficit, money supply and inflation: An application to Turkey. International Journal of Business and Social Science, 5(10).Metin K. (1998). The Relationship between Budget Deficit and Inflation in Turkey, Journal of Business and Economic Statistics, 16(4), 412-422.Oktayer, A. (2010). Türkiye’de Bütçe Açığı, Para Arzı ve Enflasyon İlişkisi. Maliye Dergisi, 158(1), 431-447.Öruç, E. (2016). Bütçe Açıkları Enflasyonist Etkiye Sahip midir? Türkiye Üzerine Uzun Dönemli Bir Analiz. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 1-21.Özgün, D. B. (2000), An Empirical Approach to Fiscal Deficits and Inflation: Evidence From Turkey, Hazine Müstesarlıgı, Ekonomik Arastırmalar Genel Müdürlügü: Ankara.Tekin Koru A. ve Özmen E. (2003). Budget Deficits, Money Growth and Inflation: The Turkish Evidence. Applied Economics, 35(5), 591-596.
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-2206-2184
Author: Mehmet DAĞ
Institution: SİİRT ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, MALİYE BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1028-9341
Author: Fatma KIZILKAYA
Institution: HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ, YÜKSEKOVA MESLEK YÜKSEK OKULU
Country: Turkey


Dates

Publication Date: July 1, 2019

Bibtex @research article { iy561033, journal = {İktisadi Yenilik Dergisi}, issn = {2148-0729}, address = {Siirt University}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {76 - 85}, doi = {}, title = {Bütçe Açığı ile Enflasyon İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama}, key = {cite}, author = {DAĞ, Mehmet and KIZILKAYA, Fatma} }
APA DAĞ, M , KIZILKAYA, F . (2019). Bütçe Açığı ile Enflasyon İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama. İktisadi Yenilik Dergisi, 6 (2), 76-85. Retrieved from http://dergipark.org.tr/iy/issue/46636/561033
MLA DAĞ, M , KIZILKAYA, F . "Bütçe Açığı ile Enflasyon İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama". İktisadi Yenilik Dergisi 6 (2019): 76-85 <http://dergipark.org.tr/iy/issue/46636/561033>
Chicago DAĞ, M , KIZILKAYA, F . "Bütçe Açığı ile Enflasyon İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama". İktisadi Yenilik Dergisi 6 (2019): 76-85
RIS TY - JOUR T1 - Bütçe Açığı ile Enflasyon İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama AU - Mehmet DAĞ , Fatma KIZILKAYA Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - İktisadi Yenilik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 76 EP - 85 VL - 6 IS - 2 SN - 2148-0729- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Economic Innovation Bütçe Açığı ile Enflasyon İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama %A Mehmet DAĞ , Fatma KIZILKAYA %T Bütçe Açığı ile Enflasyon İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama %D 2019 %J İktisadi Yenilik Dergisi %P 2148-0729- %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD DAĞ, Mehmet , KIZILKAYA, Fatma . "Bütçe Açığı ile Enflasyon İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama". İktisadi Yenilik Dergisi 6 / 2 (July 2019): 76-85.
AMA DAĞ M , KIZILKAYA F . Bütçe Açığı ile Enflasyon İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama. iy. 2019; 6(2): 76-85.
Vancouver DAĞ M , KIZILKAYA F . Bütçe Açığı ile Enflasyon İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama. İktisadi Yenilik Dergisi. 2019; 6(2): 85-76.