Year 2017, Volume 67, Issue 2, Pages 201 - 209 2017-07-01

Evaluation of the tender results of forest road constructions: A case study in Bolu Regional Directorate
Orman yol inşaatı ihale sonuçlarının değerlendirilmesi: Bolu Bölge Müdürlüğü örneği

Yılmaz Türk [1] , Selcuk Gumus [2]

401 298

Evaluation of the tender results of forest road constructions: A case study in Bolu Regional Directorate

Abstract: The construction of forest roads is realized by tenders by the General Directorate of Forestry. The amount of work on the approximate cost schedule required for the tender is determined according to the 1st discernment measurements made during the road application. Unexpected disputes have been occurred in the process of finalizing the contracts by measurements of the preliminary survey, without the detailed project is prepared. The aim of this study is to compare the road construction data that are calculated while going out to the tender and the exact values that are occurred as a result of the construction. A total of 34 forest roads constructed by Bolu Forest Regional Directorate (BFRD) between 2007 and 2014 were sampled and studied. Data were obtained and evaluated from the tender dossiers to compare the approximate cost of the tenders and progress values (excavation quantities, excavation features and costs) of these projects. In addition, these roads have been evaluated according to forest road technical standards. According to the results of the research; the total length of the assessed roads was 73,879 m, and the total costs were $ 977,138 and a total of 726,366 m3 of excavation was carried out for the construction of these roads. As a result of paired sample t-tests performed; the difference between the tender amount and the progress payment amounts and the amount of very hard rock excavation and the approximate cost very hard rock excavation amount were found to be statistically significant.

Keywords: Forest road construction, tender cost, progress payment, Turkey 

Orman yol inşaatı ihale sonuçlarının değerlendirilmesi: Bolu Bölge Müdürlüğü örneği

Özet: Orman yollarının inşası, Orman Genel Müdürlüğü tarafından ihale yoluyla gerçekleştirilmektedir. İhale için gerekli olan yaklaşık maliyet cetvelindeki iş miktarı, yol aplikasyonu sırasında yapılan 1. gözlemsel ölçümlere göre belirlenir. Detaylı proje hazırlanmadan, ön araştırma ölçümleriyle sözleşmelerin tamamlanma sürecinde beklenmeyen anlaşmazlıklar meydana gelmektedir. Bu çalışmanın amacı, ihaleye çıkılırken hesaplanan yol inşa verileri ile inşaat sonucunda çıkan kesin değerlerin karşılaştırılmasıdır. 2007-2014 yılları arasında Bolu Orman Bölge Müdürlüğü (BOBM) tarafından yapılan toplam 34 orman yolu örneklenerek incelenmiştir. Bu projelerin ihale yaklaşık maliyet ve hakediş değerlerini (kazı miktarını, kazı özelliklerini ve maliyetleri) karşılaştırmak için ihale dosyalarından veriler elde edilmiş ve değerlendirilmiştir. Ayrıca, bu yollar orman yolu teknik standartlarına göre değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; yolların toplam uzunluğu 73.879 m ve toplam maliyeti 977.138 $ olup bu yolların inşası için toplam 726.366 m3 kazı yapılmıştır. Yapılan bağımlı iki örnek t-testi sonucunda;  ihale toplam tutarı ile hakediş toplam tutarı arasındaki fark ve hakediş çok sert kaya kazı miktarı ile yaklaşık maliyet çok sert kaya kazı miktarı arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Orman yol inşaatı, ihale bedeli, hakediş, Türkiye

Received (Geliş): 13.02.2017 - Revised (Düzeltme): 22.03.2017 -   Accepted (Kabul): 26.04.2017

Cite (Atıf):  Türk, Y., Gümüş, S., 2017. Evaluation of the tender results of forest road constructions: A case study in Bolu Regional Directorate. Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 67(2): 194-202. DOI: 10.17099/jffiu.292012

Evaluation of the tender results of forest road constructions: A case study in Bolu Regional Directorate

Abstract: The construction of forest roads is realized by tenders by the General Directorate of Forestry. The amount of work on the approximate cost schedule required for the tender is determined according to the 1st discernment measurements made during the road application. Unexpected disputes have been occurred in the process of finalizing the contracts by measurements of the preliminary survey, without the detailed project is prepared. The aim of this study is to compare the road construction data that are calculated while going out to the tender and the exact values that are occurred as a result of the construction. A total of 34 forest roads constructed by Bolu Forest Regional Directorate (BFRD) between 2007 and 2014 were sampled and studied. Data were obtained and evaluated from the tender dossiers to compare the approximate cost of the tenders and progress values (excavation quantities, excavation features and costs) of these projects. In addition, these roads have been evaluated according to forest road technical standards. According to the results of the research; the total length of the assessed roads was 73,879 m, and the total costs were $ 977,138 and a total of 726,366 m3 of excavation was carried out for the construction of these roads. As a result of paired sample t-tests performed; the difference between the tender amount and the progress payment amounts and the amount of very hard rock excavation and the approximate cost very hard rock excavation amount were found to be statistically significant.

Keywords: Forest road construction, tender cost, progress payment, Turkey 

Orman yol inşaatı ihale sonuçlarının değerlendirilmesi: Bolu Bölge Müdürlüğü örneği

Özet: Orman yollarının inşası, Orman Genel Müdürlüğü tarafından ihale yoluyla gerçekleştirilmektedir. İhale için gerekli olan yaklaşık maliyet cetvelindeki iş miktarı, yol aplikasyonu sırasında yapılan 1. gözlemsel ölçümlere göre belirlenir. Detaylı proje hazırlanmadan, ön araştırma ölçümleriyle sözleşmelerin tamamlanma sürecinde beklenmeyen anlaşmazlıklar meydana gelmektedir. Bu çalışmanın amacı, ihaleye çıkılırken hesaplanan yol inşa verileri ile inşaat sonucunda çıkan kesin değerlerin karşılaştırılmasıdır. 2007-2014 yılları arasında Bolu Orman Bölge Müdürlüğü (BOBM) tarafından yapılan toplam 34 orman yolu örneklenerek incelenmiştir. Bu projelerin ihale yaklaşık maliyet ve hakediş değerlerini (kazı miktarını, kazı özelliklerini ve maliyetleri) karşılaştırmak için ihale dosyalarından veriler elde edilmiş ve değerlendirilmiştir. Ayrıca, bu yollar orman yolu teknik standartlarına göre değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; yolların toplam uzunluğu 73.879 m ve toplam maliyeti 977.138 $ olup bu yolların inşası için toplam 726.366 m3 kazı yapılmıştır. Yapılan bağımlı iki örnek t-testi sonucunda;  ihale toplam tutarı ile hakediş toplam tutarı arasındaki fark ve hakediş çok sert kaya kazı miktarı ile yaklaşık maliyet çok sert kaya kazı miktarı arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Orman yol inşaatı, ihale bedeli, hakediş, Türkiye

Received (Geliş): 13.02.2017 - Revised (Düzeltme): 22.03.2017 -   Accepted (Kabul): 26.04.2017

Cite (Atıf):  Türk, Y., Gümüş, S., 2017. Evaluation of the tender results of forest road constructions: A case study in Bolu Regional Directorate. Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 67(2): 194-202. DOI: 10.17099/jffiu.292012

 • Acar, H.H., Eker M. ve Coskun, N., 2003. A Research on the Determination of the Forest Roads Graundbase Type by Terrestrial Methods. Proceeding cd of Austria, High Tech Forest Operations for Mountainous Terrain. October 5-9, Schlaegl, Austria.
 • Erbas, F. D. 2010. The Investigation of Approximate Cost and Progress Payment for Forest Roads to be Built on Mountainouis Terrain. MSc thesis, Karadeniz Technical University, Institute of Natural Sciences.
 • Erdas, O., 1997. Forest Roads I-II. Karadeniz Technical University Pres, Trabzon. (in Turkish).
 • Erdas, O., Acar, H.H., Tunay, M. ve Karaman, A., 1995. Forestry Work and Production in Turkey, Forest Roads, Forest Products Transportation, Mechanization in Forestry and Problems Related to Property-Cadastral and Suggested Solutions, Turkey Forestry Report, Karadeniz Technical University, Faculty of Forestry Pres, Trbazon.
 • FAO, 1992. Cost control in forest harvesting and road construction, FAO Forestry Paper 99, 106 pp, Rome.
 • Gumus, S., Turk, Y. ve Arıcak, B. 2015. Investigation of Approximate Cost and Progress Payment in Forest Road Construction Process, Kastamonu University Journal of Forestry Faculty 15 (1): 6-14.
 • Hasdemir, M., 1995. Cost Calculations on Forest Road networks, Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 45 (1-2/B): 61-72.
 • Karabacak, M. 2010. The Investigation of Approximate Cost and Progress Payment for Forest Roads to be Built in Lakes Region of Turkey. MSc thesis, Karadeniz Technical University, Institute of Natural Sciences.
 • GDF, 2008. Forest Roads Planning, Construction and Maintenance. Turkish Republic, Environment and Forestry Ministry, General Directorate of Forestry Press, Ankara. (in Turkish).
 • GDF, 2015. Turkish Forests. https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Yayinlar/Türkiye%20Orman%20Varlığı-2015.pdf (Accessed: 19 December 2016) (in Turkish).
 • Ozdamar, K., 2002. Statistical Data Analysis with Packet Programs, Kaan Bookstore Press, 4. Edition, Eskisehir. (in Turkish).
Subjects Science
Journal Section Research Articles (Araştırma Makalesi)
Authors

Author: Yılmaz Türk
Institution: DUZCE UNIV
Country: Turkey


Author: Selcuk Gumus
Institution: KARADENIZ TEKNIK UNIV
Country: Turkey


Dates

Publication Date: July 1, 2017

Bibtex @research article { jffiu292012, journal = {Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University}, issn = {0535-8418}, eissn = {1309-6257}, address = {Istanbul University}, year = {2017}, volume = {67}, pages = {201 - 209}, doi = {10.17099/jffiu.292012}, title = {Evaluation of the tender results of forest road constructions: A case study in Bolu Regional Directorate}, key = {cite}, author = {Türk, Yılmaz and Gumus, Selcuk} }
APA Türk, Y , Gumus, S . (2017). Evaluation of the tender results of forest road constructions: A case study in Bolu Regional Directorate. Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University, 67 (2), 201-209. DOI: 10.17099/jffiu.292012
MLA Türk, Y , Gumus, S . "Evaluation of the tender results of forest road constructions: A case study in Bolu Regional Directorate". Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 67 (2017): 201-209 <http://dergipark.org.tr/jffiu/issue/28363/292012>
Chicago Türk, Y , Gumus, S . "Evaluation of the tender results of forest road constructions: A case study in Bolu Regional Directorate". Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 67 (2017): 201-209
RIS TY - JOUR T1 - Evaluation of the tender results of forest road constructions: A case study in Bolu Regional Directorate AU - Yılmaz Türk , Selcuk Gumus Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17099/jffiu.292012 DO - 10.17099/jffiu.292012 T2 - Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University JF - Journal JO - JOR SP - 201 EP - 209 VL - 67 IS - 2 SN - 0535-8418-1309-6257 M3 - doi: 10.17099/jffiu.292012 UR - https://doi.org/10.17099/jffiu.292012 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University Evaluation of the tender results of forest road constructions: A case study in Bolu Regional Directorate %A Yılmaz Türk , Selcuk Gumus %T Evaluation of the tender results of forest road constructions: A case study in Bolu Regional Directorate %D 2017 %J Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University %P 0535-8418-1309-6257 %V 67 %N 2 %R doi: 10.17099/jffiu.292012 %U 10.17099/jffiu.292012
ISNAD Türk, Yılmaz , Gumus, Selcuk . "Evaluation of the tender results of forest road constructions: A case study in Bolu Regional Directorate". Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 67 / 2 (July 2017): 201-209. https://doi.org/10.17099/jffiu.292012
AMA Türk Y , Gumus S . Evaluation of the tender results of forest road constructions: A case study in Bolu Regional Directorate. J FAC FOR ISTANBUL U. 2017; 67(2): 201-209.
Vancouver Türk Y , Gumus S . Evaluation of the tender results of forest road constructions: A case study in Bolu Regional Directorate. Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University. 2017; 67(2): 209-201.